Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Bölüm Hakkında

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın amacı; teoride ve pratikte temel sanat bilgisine sahip,  bu bilgiyi sanatsal üretimlerinde kullanabilen, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünebilen, estetik duyarlılığa sahip ve yaşadığı çevreye bu duyarlılıkla yaklaşabilen, görsel sanatlar eğitimi ve pedagoji alanında yetkin sanat eğitimcileri yetiştirmektir.

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

Anabilim Dalımız, her yıl gerçekleştirilen özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Sınava başvuru koşulları, YÖK tarafından hazırlanan ÖSYM kılavuzundan hareketle belirlenmekte ve her yıl güncellenerek Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi sayfası duyuruları arasında yayınları Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır. Özel Yetenek Sınavı, iki aşamadan oluşmaktadır;
Birinci aşama özel yetenek sınavı ön eleme niteliğinde olup, seçme sınavına girmeye hak kazanacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılır. İkinci aşama seçme sınavına girmek için en az elli (50) puan almış olmak gereklidir.

İkinci aşama sınavı seçme niteliğinde olup kendi içinde de iki (2) aşamadan oluşur. Her aşama yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilerek iki ayrı sınav puanı toplamının aritmetik ortalaması alınır. 

Yetenek Sınavı sonucunda puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan ilk 50 öğrenci asil olarak kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil öğrenci sayısı kadar yedek öğrenci kontenjanı belirlenecek ve kayıt yaptırmayan asil öğrencilerin yerine yedek öğrenciler sıralama esas alınarak kayıt yaptırabileceklerdir.

ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KADROSU ve PROGRAMLARA YÖNELİK BİLGİLER

Anabilim Dalımızda; 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 6 Okutman ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Resim Öğretmenliği Lisans Programında Sanat tarihi, Estetik, Temel Tasarım, Desen Yazı ve Perspektif gibi alan derslerinin yanı sıra öğretmen adaylarına alan bilgilerini çeşitli teori ve uygulama yöntemleriyle şekillendirebilecekleri Özel Öğretim Yöntemleri, Çocuğun Sanatsal Gelişimi Öğretim Materyal ve Teknikleri gibi dersler de bulunmaktadır. Öğretmen adayları, tüm bu derslerin yanı sıra Eğitim Bilimlerine Giriş, Ölçme Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Türk Eğitim Tarihi, Tük Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Eğitim Bilimleri derslerini de tamamlayarak nitelikli birer eğitimci olarak yetişmektedir. Anabilim Dalımız Programında resim, seramik, heykel, grafik, tekstil, fotoğraf, özgünbaskı derslerine, anasanat ve/veya seçmeli sanat atölye dersleri kapsamında yer verilmektedir ve dersler ilgili atölyelerde gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımız, lisans eğitimi boyunca Eğitim Fakültesi’nin diğer anabilim dallarından Yan Dal eğitimine ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik Çift Ana Dal eğitimi verebilme imkânına da sahiptir.

Anabilim Dalımızda Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Görsel Sanatlar Eğitimi alanında uzmanlaşmak isteyen bilim insanı yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans programında; Bilimsel Araştırma Veri Toplama ve Çözümleme Yöntemleri, Sanat Eğitiminde Tarihi ve Teorileri, Üstün Zekalıların ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi, Resim Öğretiminde Uygulamalı Çalışmalar, Sanatsal Yaratma Süreçleri, Sanatın Toplumsal Tarihi gibi derslere yer verilmektedir.

FİZİKİ DONANIM

Toplam 6 bin 572 metrekare kapalı alana sahip olan binamız, -1 katı dahil olmak üzere 3 katlı bir yapıdır.

Üst katımızda Öğretim Elemanı ofisleri, Anabilim Dalı Başkanlığı odası,  sekreterlik ofisi ve kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca yine bu katta 2 adet Grafik Atölyesi ve Heykel Atölyesinin 2. katı (asma kat) yer almaktadır.

Giriş katında D-106, D-103 nolu 2 adet kuramsal derslik bulunmaktadır. D-100 nolu konferans salonumuz ise gerektiğinde derslik olarak kullanılabilmektedir. Yine bu katta 3 adet Temel Tasarım Atölyesi, 4 adet Resim, 2 adet Tekstil, 1’er adet Heykel, Seramik, Fotoğraf ve Özgün baskıresim atölyeleri bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız giriş katının sağ bölümünde bulunan sergi salonumuz öğrenci, Öğretim Elemanı ve çeşitli sanatçı sergileri için kullanılmaktadır.

SANATSAL ETKİNLİKLER

Binamızın giriş katında bulunan sergi alanında öğrenci, öğretim elemanı ve çeşitli sanatçılar kişisel ya da grup sergileri açabilmektedir. Binamız kapsamındaki atölyelerde çeşitli sanatçı çalıştayları, konferans salonumuzda söyleşi ve paneller düzenlenmektedir.

 

MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında 4 yıl süreli  “Müzik Öğretmenliği Lisans Programı” eğitimi verilmektedir. Bu programla ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirilmektedir.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın temel amacı, müzik öğretmeni adaylarını bilgi, beceri ile donatmak ve belirli bir müzik dağarı çerçevesinde sahip olmaları gereken nitelikleri sağlamaktır

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1981 yılında Lisans, 1995 yılında Yüksek Lisans ve 2013 yılında Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın misyonu, eğitim-öğretim ve Müzik Öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, bilimsel araştırmalar yapmayı; Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, barışçıl, sevecen,  hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlik ve duyarlığa sahip, müzik yapan, yaratan, toplumun ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin müzik öğretmeni yetiştirmeyi; toplumun gereksinim duyduğu konularda ilgili kurumlara müzik eğitimi programları sunmayı, araştırma yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın vizyonu, bilgi toplumunun sanatsal nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra, eğitim-öğretim ve müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, ulusal ve evrensel boyutta toplumun eğitim-öğretim ve müzik öğretmeni yetiştirilmesine yönelik sorunlarına bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği müzik öğretmenleri ile örnek gösterilen, nitelikli sanatsal çalışmaları ile ön planda yer alan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Ana Bilim Dalımızda;

olmak üzere toplam 28 öğretim elemanı görev almaktadır.

Bireysel Çalgı Eğitimi kapsamında; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, şan, gitar, bağlama, flüt, klarnet çalgılarının eğitimi verilmektedir. Temel çalgı piyanodur. Tüm öğrenciler piyano eğitimi alırlar. Programların öngördüğü biçimde geleneksel müziklerimizin temel çalgılarının eğitimi verilmektedir.

Ana Bilim Dalımızda ders dışı etkinlikler kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğrenci konserleri ve diğer üniversitelerde konser ve benzeri bazı etkinliklerle canlı bir müzik ortamı yaratılarak, çevresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde müzik eğitimine ve müzik kültürüne katkıda bulunulmaktadır.

09 Mayıs 2001 tarihinde Bulgaristan/ Plovdiv müzik ve dans akademisi ile yapılan sanatsal-bilimsel işbirliği anlaşması sonrası, yurt dışında da üst düzey sanatsal faaliyetler sürdürülmektedir. Bu kapsamda Plovdiv müzik ve dans akademisi öğrencileri ile birlikte gençlik senfoni orkestrası oluşturularak Bursa’da ve Plovdiv’de konserler verilmiş, ayrıca iki üniversitenin öğretim elemanları Bursa’da uluslararası düzeyde bir konser etkinliği gerçekleştirmişlerdir. Sanatsal ve bilimsel işbirliğimiz devam etmektedir.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrencilerimiz İtalya, Almanya, Macaristan ve İspanya’da eğitim görmektedirler. Öğretim elemanlarımız da bu kurumlar ile birlikte başka ülkelerde de konserler vererek sanat etkinliklerini sürdürmektedirler. Bunun yanında Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak da diğer üniversitelerde konser verme geleneği sürdürülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Ankara, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Niğde, Çanakkale, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde konserler verilmiş ve takdir ile karşılanmıştır.

Fiziksel Olanaklar

Binamızda;

İçinde bulunduğumuz ortam, müzik sanatının teknik özelliklerine uygun olarak, konser salonu da olacak biçimde özel bir projeyle tasarlanarak oluşturulmuş tekil ve çok özel bir mekândır. 2007-2008 ders yılından itibaren öğrencilerimize yeni binamızda eğitim vermekten büyük mutluluk duymaktayız. Yeni binamız 1924 yılında Ankara’da açılan Musiki Muallim Mektebinden esinlenerek yapılmış ve üniversitemiz senatosu tarafından binaya “Musiki Muallim Mektebi-1924” adı verilmiştir. Dolayısı ile akademik kadromuzun eğitim anlayışı da musiki muallim mektebi geleneğinden gelen bir temele dayanmaktadır. Binamızın mimari projesi üniversitemizin mimarlık fakültesi öğretim üyeleri tarafından tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Binamız bu yönü ile de özellik göstermektedir.

               Bu kapsamda, eğitim ve uygulama etkinlikleri müzik yapmaya elverişli ortamlarda yapılmakta, gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanlarının çalışmaları, bulunulan çevreye kültürel ve sosyal bir canlılık getirmektedir. 

               Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları,

Eğitim Sektörü (resmi okullar, özel okullar, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, dershaneler) ve  Sanatsal Kurumlardır (operalar, senfoni orkestraları).

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr