Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İdari Bürolar

Dekan Sekreteri : Nurcan ÇİFTÇİ 29 42157

Dekanlık Fakülte ve Yönetim Kurulu : Senem CANAVAR 29 42158

Bölüm Sekreterleri
---------------------------

Metamatik - Fen- Sosyal - Türkçe Bölüm Sekreteri: Nevin KAYA nevinkaya@uludag.edu.tr   2942280

Temel Eğitim - Bilgisayar Bölüm Sekreteri: Saadet SAYGIN  ssaygın@uludag.edu.tr             2942249

Eğitim Bilimler- Özel Eğitim Bölüm Sekreteri : Şenay YILDIZ   yildizsenay@uludag.edu.tr     2942220

Yabancı Diller Bölüm Sekreteri : Fatma KARA        fatmakara @uludag.edu.tr.                       2942240

Güzel Sanatlar Bölüm Sekreteri : Şenay YILDIRIM syildirim_16@hotmail .com                      2942550  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İdari Bürolar

---------------------------

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU                             

Selma KOŞAR            selmakosar@uludag.edutr         Öğrenci İşleri Şefi                                       2942191

Zeynep ALTIN             zeynepaltin@uludag.edu.tr        Memur (Öğrenci İşleri Bürosu)                   2942194

Sühay KOCAKAYA      suhay@uludag.edu.tr                Memur Öğrenci İşleri Bürosu)                     2942193

Fatma KAVURAN        fatma@uludag.edu.tr                 Tekniker (Öğrenci İşleri Bürosu)                  2942193

Ahmet AKDENİZ                                                           Memur (Öğrenci İşleri Bürosu)                     2940980

Murat BAYRAKÇI                                                          Memur (Öğrenci İşleri Bürosu)                      2940980

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONEL BÜROSU

Gülümser KAYA          gulumser@uludag.edu.tr             Personel Şefi                                             2942165

Sibel BEDER                sibelnaz@uludag.edu.tr               Şef (Personel Bürosu)                              2942166

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVRAK KAYIT BÜROSU

Erhan SARALİ                                                           Memur                                                       2942168         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ersular ÇELİK       Memur (Öğrenci Danışma Bürosu)                                                                   2942195

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TAŞINIR KAYIT KONTROL BÜROSU

ULAŞ KIZILÖRENLİ      ulaskizilörenli@uludag.edu.tr                  Memur                                        2942170

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÖNER SERMAYE BÜROSU

Levent İLHAN              lilhan@uludag.edu.tr            Memur                                        2940988

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TEKNİK VE İÇ HİZMETLER

Rafet ŞEN                                                                                Memur                                  2942175

Nurbay DURSUN                                                                       Memur                                  2942176

Mahmut ÇİÇEK                                                                         Memur                                  2942568

                                                                                                                                               2942567

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOKOPİ

Umut KUMAŞ                                                                Memur                                  2942563

Çetin KARTAL                                                               Memur                                  2942563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÜTÜPHANE                                                       

Gülsevin GÜLER               -   gulsevin@uludag.edu.tr         Uzman                              2942553

 

 

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr