Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Tanıtım

Öğretim Dili: Fransızca ve Türkçe
Öğretim süresi: 4+1
Hazırlık Programı: Var (Fransızca)

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanır. Yeterlik sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Bu durumda da başarısız olanlar, açılması halinde Yaz Dönemi haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde kayıtları silinir.
Fransızca öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. 1998 yılına kadar lisans programını sürdüren Anabilim Dalında 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır. 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Hazırlık sınıfı uygulanmaya başlanmıştır. Anabilim Dalımızda 1992-1995 yılları arasında 3 kez Yüksek Lisans programı açılmıştır.
2002 yılında, Anabilim Dalımız Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ankara Fransız Büyükelçiliği, İstanbul Fransız Dil ve Kültür Enstitüsü işbirliği ile "Avrupa Birliği Düzenlemeleri Çerçevesinde Özel Alan Fransızcası" Formasyon Programı yürürlüğe girmiştir. Hukuk, ekonomi ve işletme alanlarında özel sektörde çalışan idari ve teknik kadrolarına ve üniversitemiz öğrencilerine yönelik mesleki alanda dil eğitimi verilmektedir.

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
·Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adıl, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik düşünce ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin öğretmenler yetiştirmeyi;
· Fransızca dil eğitimi ve öğretmenliği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı;
·Toplumun gereksinim duyduğu konularda kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi;
· Bilimsel ve kültürel değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi görev edinmiştir.

 

DERSLER

Akademik Personel

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ayla GÖKMEN

Doç.Dr. Erdoğan KARTAL

Dr.Öğr.Üyesi Fatma KAZANOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Havva ÖZÇELEBİ

Dr.Öğr.Üyesi Nurhayat ATAN

Arş.Gör. Dilek SOYLU BAŞTUĞ

Arş.Gör. Sercan ALABAY

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr