Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler – Tarihçe

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ortaya çıkan Sosyal Bilgiler Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2008–2009 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan bu  program da, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm, 4+4+4 uygulamasına geçilmesiyle birlikte ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına yönelik bir program olmuştur. Öğretmenlik mesleği eğitimi kapsamında ise, Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliğiyle belirlenen ortaokullarda staj kapsamında, 7. dönem güz yarıyılında Okul Deneyimi ve 8. dönem bahar yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması olmak üzere toplam iki yarıyıl boyunca okul ve öğretmenlik deneyimi kazanmaları sağlanmaktadır.  

Programın Amacı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış Atatürkçü, çağdaş, ulustan yana, laik eğitimi savunan Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını koruyan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Görevi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın misyonu, ortaokullara yönelik olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Donanım ve Mekân Olanakları

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim, teknoloji donanımlı dersliklerde yapılmaktadır.

Çift Ana dal ve Lisansüstü Eğitim Olanakları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında öğretmen adaylarına çift anadal yapabilme olanağı sunulmaktadır. Bu program kapsamında okuyan öğretmen adayları Eğitim Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe ve Sınıf Öğretmenliği gibi bölümlerinde veya başka bir fakülte bünyesinde ikinci bir diplomaya sahip olma şansı yakalamaktadır. Ayrıca Sosyal Bilgiler programı Türkiye geneline göre akademik kadrosu oldukça gelişmiş olup 2012-2013 döneminden itibaren akademik kariyer düşünenler için lisansüstü eğitim vermektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, ortaokullarda öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, Sosyal Bilgiler alan bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da  görev almaktadır.  

 

DERSLER

Akademik Personel

BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Abamüslim AKDEMİR

Prof.Dr. Muammer DEMİREL

A.B.D Başkanı Prof.Dr. Emin ATASOY 

Prof.Dr. Seçil ŞENYURT

Prof.Dr. Abamüslim AKDEMİR

Doç.Dr. Ömer DÜZBAKAR

Doç.Dr. Fatih DEMİREL

Dr.Öğr.Üyesi Erkan ŞENŞEKERCİ

Dr.Öğr.Üyesi Selma GÜLEÇ

Öğr.Gör.Dr. Yılmaz GÜLCAN

Arş.Gör. Sabri BECERİKLİ

Arş.Gör. Ahmet ÇOPUR

Arş.Gör. Sevda Gülşah YILDIRIM

Arş.Gör. Hüsniye Merve BİNGÖL 

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr