Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler 
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ortaya çıkan Fen Bilgisi Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2003–2004 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerileri kapsayan  dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi kapsamında ise, öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen ilköğretim okullarında 7.yarıyılda Okul Deneyimi, 8.yarıyılda Öğretmenlik Uygulaması gerçekleştirilmektedir. 
 

Programın Amacı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, fen bilgisi eğitimi alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış çağdaş öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Görevi 
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın misyonu, ilköğretim kurumlarına yönelik olarak Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, sorguluyan,muhakeme yapabilen, araştıran ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı ve yaratıcı  Fen Bilgisi öğretmenleri yetiştirmektir

Programın Hedefi
Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olmaktır. 

Donanım ve Mekân Olanakları
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri donanımlı derslik ve laboratuarlarında yürütülmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Fen Bilgisi öğretmeni olarak istihdam edilmekle ve bu kurumlarda yöneticilik görevi yapabilmektedir.Ayrıca mezunlar akademik personel olarak da çalışma şansına sahiptir.

Lisansüstü Eğitim

Üniversitemizin fen bilgisi eğitimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur.

 

DERSLER

Akademik Personel

Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN

Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Zehra ÖZDİLEK

Prof.Dr.Salih ÇEPNİ

Doç.Dr. Nimet Remziye ERGÜL

Doç.Dr. Zehra ÖZDİLEK

Doç.Dr. Nermin BULUNUZ

Dr.Öğr.Üyesi Şirin İLKÖRÜCÜ 

Dr.Öğr.Üyesi Yeter ŞİMŞEKLİ

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ZEREN ÖZER

Öğr.Gör.Dr. Sevgül ÇALIŞ

Arş.Gör. Bestami Buğra ÜLGER

Arş. Gör. Özgür ÖZÜNLÜ

Arş. Gör. Muzaffer ÖZHAN

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr