Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Okulöncesi Eğitim Ana Bilim Dalı

Programın Amacı
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, kuramsal ve uygulamalı dört yıllık eğitimin ardından sürekli değişen dünya ve ülke koşulları altında içinde bulundukları eğitim sistemine en yararlı olabilecek mesleki gelişime açık nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren 2.Öğretime öğrenci almaya başlanılmıştır.

Programın Görevi
Okul Öncesi eğitim kurumlarına yönelik olarak Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi
Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Donanım ve Mekân Olanakları
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim ve eğitim, donanımlı derslik, laboratuvar ve işliklerinde yürütülmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları
Mezunlarımız Okulöncesi Anabilim Dalı öğrencilere genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği alanında bilgi ve beceri eğitimi veren Okulöncesi eğitimdeki öğretmen gereksinimini karşılamayı hedefleyen dört yıllık bir lisans programıdır. Programda, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen okullarda 5.yarıyılda Okul Deneyimi, 7. ve 8.yarıyıllarda Öğretmenlik Uygulamaları yapılmaktadır.

DERSLER

Akademik Personel

Prof.Dr. Handan Asude BAŞAL (Temel Eğitim Bölüm Başkanı- Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Meral TANER DERMAN

Dr.Öğr.Üyesi Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

 Dr.Öğr.Üyesi Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Nalan KURU TURAŞLI

Öğr.Gör. Murat ÇIRPAN

Arş.Gör. Burcu SARI

Arş.Gör. Demet TÜYLÜ

Arş.Gör. Gülden ALTIN

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr