Doktora Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine

Doktora Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesinde "Doktora tez
aşamasında, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız sayılan
(tez izleme raporu sunmayan öğrencinin durumu tez izleme komitesi tutanağı ile tespit edilir, tez izleme
raporu(  docx ) enstitüye zamanında sunulmamışsa ya da hiç sunulmamışsa; öğrenci, ilgili yarıyılda tez izleme
çalışmasından başarısız sayılır) öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir." denildiğinden Anabilim Dalınız
doktora öğrencilerinin Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporlarının eksiksiz doldurularak her dönem sonunda
(Güz dönemi için 30 Aralık, Bahar dönemi için 30 Haziran tarihine kadar) Enstitümüze gönderilmesi
gerekmektedir. TİK Raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Enstitümüze gönderilmeyen ve
başarısız sayılan öğrencinin kaydı silinecektir.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [29-Kas-2022 14:48]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Ara-2022 10:44]

Duyuru Görüntüleme : [236]