Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

2018 4B İlanı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

 

KADRO ÜNVANI

SAYI

ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER

Maaş Ödemesi

Hemşire

149

 

Fakülte veya Yüksekokulların 4 yıllık Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezunu olmak

Özel bütçe

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

12

Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)

2

Üniversitelerin Radyoterapi önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

10

Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

8

Üniversitelerin Anestezi önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)

3

Üniversitelerin Elektronörofizyoloji önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

Sağlık Teknikeri (Perfüzyon Teknikeri)

1

Üniversitelerin Perfüzyon Teknikleri önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

Sağlık Teknikeri (Odyometri)

1

Üniversitelerin Odyometri önllisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

PSİKOLOG

1

Fakülte veya Yüksekokulların Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

Özel Bütçe

PSİKOLOG

1

Fakülte veya Yüksekokulların Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. WISC 4 testini uygulayabilen,  aile danışmanlığı konusunda deneyimli, çocuklarda psikopatoloji dersi almış olmak.

Özel Bütçe

FİZYOTERAPİST

1

Fakülte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak

Özel Bütçe

FİZYOTERAPİST

1

Fakülte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak . Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitim almış ve/veya deneyimli olmak ve bunu belgelemek.

Özel Bütçe

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ)

1

Fakültelerin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından  mezun olmak. Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

Özel Bütçe

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1) - Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2) – 2016 yılı KPSS (B) grubu P3 (lisans mezunları için) ve P93 (önlisans mezunları için)  puanı esas alınacaktır.

3) - 5917 Sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak  çalışmakta iken istifa nedeniyle sözleşmesi fesh edilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

4) - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

5) - Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6) - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

  1.  Adayların bu ilanın gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ve ilan ekinde yayınlanan (www.uludag.edu.tr) İş Başvuru Formunu doldurarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Başvuruda istenen belgeler:

            Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi (Okul veya noterden tasdikli),

            KPSS B Grubu P3 veya P93 puanı gösterir belge,

            1 fotoğraf,

            1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü veya Noterden tasdikli),

            İş başvuru formu.

         3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

         4. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

    ÖNEMLİ NOT:

   Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı gereğince Radyoloji Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) sayısı 9 (Dokuz) olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Sabah Gazatesi 12.04.2018

Başvuru Tarihleri: 12.04.2018-26.04.2018 mesai bitimi saat: 17:00 son

İŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.