Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Kullanım Sıklıkları ve Tütünsüz Kampüs Projesine Bakış Açıları

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Kullanım Sıklıkları ve Tütünsüz Kampüs Projesine Bakış Açıları

ANKET İÇİN TIKLAYINIZ

 

5 Aralık 2018 tarih ve 30616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” da Madde 23 – (7) “Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.” Hükmü gereğince ülkemizde artık Üniversite Kampüslerinde Tütün ürünleri satılmamaktadır. Ancak tütün ürünlerinin kullanımı artarak devam etmektedir. Üniversitelerde tütün kontrolü çalışmalarını sistematik ve sürekli bir biçimde sürdürme gereksinimi bulunmaktadır. “TÜTÜNSÜZ ÜNİVERSİTE” yaklaşımı bu amaçla dünyada benimsenmiş uygulamalar bütünüdür. Uygulamaların temel gerekçeleri arasında; üniversitelerde sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması, üniversitelerde okuyan/çalışan/vb. bireylerin toplum için rol modeli olması, gelecek nesillerin tütünsüz bir yaşam sürebilmesi öne çıkmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrencilerimizin “Üniversite kampüsü içerisinde kapalı ve açık alanlarda tütün kullanılmaması, tütün satışının kampüs içerisinde olmaması, tütün bırakmak isteyenlere yardım olanaklarının sağlanmasını kapsayan“Tütünsüz Kampüs Projesi” hakkında bakış açılarını ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla ” Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Kullanım Sıklıkları ve Tütünsüz Kampüs Projesine Bakış Açıları ” başlıklı online bir anket çalışması hazırladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.