Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
!-Birim Bilgisi Yok-!
ENG
Özel Koşullar

UUTBMYO MAKİNE VE OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ (UOÖLP) PROGRAMLARI ÖZEL KOŞULLARI

 

Bk. 741. Uludağ Üniversitesi ile İngiltere’deki Havering College/Thames Gateway College ya da City College Brighton and Hove tarafından birlikte yürütülecek olan Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Önlisans Programları hazırlık sınıfı hariç iki yıl süreli olup öğrenciler hazırlık ve birinci yıl öğrenimlerini Türkiye’de Uludağ Üniversitesinde, ikinci yıl öğrenimlerini ise İngiltere’deki City College Brighton and Hove ya da Havering/Thames Gateway College’de tamamlayacaklardır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı için bu programların akademik yıl başına Uludağ Üniversitesindeki öğrenim ücreti hazırlık ve lisans programlarında 6.000 TL’dir. İngiltere’deki City College Brighton and Hove ya da Havering/Thames Gateway College’nin öğrenim ücreti ve diğer bilgilere Üniversitenin https://www.uludag.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Ön lisans Programı, bir Türk üniversitesi ile yurt dışındaki bir yüksekokul tarafından ortak olarak yürütülen ön lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci her iki kurumdan (yada her iki kurumu temsilen Pearson Edexcel Akreditasyon kurumunun ortak diploması) onaylı diploma alır. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UÜTBMYO) ve İngiltere’deki Havering College, City College Brighton and Hove, Bradford College tarafından yürütülen “Ön lisans / BTEC HND” diplomasına yönelik “Üretim Mühendisliği/Otomotiv Teknolojisi” ya da “Makine Mühendisliği/Makine Teknolojisi” programını başarı ile tamamlayan öğrenci çift diplomayı almaya hak kazanacaktır. UUTBMYO gerekli hallerde yurtdışı ortağını değiştirebilir.

Öğrenciler uluslararası ortak ön lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler ve çift diplomaya yönelik uluslararası ortak ön lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden çift diplomayı almaya hak kazanamazlar. Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. (Çift diploma programlarının UUTBMYO da sürdürülen birinci sınıfında eğitim-öğretim dili Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin 23/03/2016 Tarih, 29662 Sayılı yönetmeliğin 8. Maddesine göre öğretim dili kısmen (%30) yabancı dildedir. Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir, ödev, proje ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir.) Yurtdışında eğitime gidebilmek için öğrenciler IELTS sınavından en az 5.5 veya dengi puan almak zorundadır Programlara yerleştirilen ancak IELTS sınavından yeterli puanı alamayan öğrenciler Uludağ Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. Öğrencilere IELTS koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içerisinde IELTS koşullarını sağlayamazsa tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir Yükseköğretim programına yerleştirilebilirler. Uluslararası Ortak Ön lisans Programına kabul edilen öğrenciler, İngiltere’de öğrenim görmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler ve vize almakla yükümlüdürler. Türk ve İngiliz program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası Ortak Ön lisans Programlarında ilgili Türk Devlet Üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve ön lisans eğitimini kapsamaktadır. Uluslararası ortak ön lisans programı çerçevesinde İngiltere’de geçirilecek dönemler için öğrenciler gittikleri üniversitenin o yıl için belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişkisi kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen öğrenciler yurt içinde yükseköğrenimindeki başarı notu esas alınarak ”Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki bir nedenle öğrenim görülmekte olan uluslararası ortak programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki aynı alandaki eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir.

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İngiltere’deki Havering College, City College Brighton and Hove ya da Bradford College tarafından yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Ön lisans Programları hazırlık sınıfı hariç iki yıl sürelidir. 1. Sınıf eğitimi UÜTBMYO’da, 2. sınıf eğitimi İngiltere’deki ortak kurumlarda yapılacaktır. Programın Türkiye’deki bir yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfı ücreti 6000 TL’dir. 2 yıllık çift diplomaya yönelik bu programların maliyetlerinin yıllara göre dağılımları: Birinci yıl UÜTBMYO’daki eğitimleri için 6000 TL ve Edexcel kayıt ücreti 285 İngiliz Sterlinidir. İkinci yıl İngiltere’deki eğitimleri için ise eğitim öncesi yabancı dil kursu almak zorunda olanlar için 6250 diğerleri için 5000 İngiliz Sterlini artı İngiltere’deki Enflasyon farkıdır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.399]