ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kriterleri

1. Genel Akademik Not Ortalaması (GANO)

 

Başvuru için GANO ön lisans ve lisans düzeyinde 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise 2.50/4.00 olmalıdır. Sistem başvuru tarihi itibarıyla en güncel GANO’nuzu temel alır. GANO’nun başarı puanındaki ağırlığı toplam 100 puan üzerinden %50’dir.

 

2. Yabancı Dil

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için gerekli dil seviyesi tüm bolum ve anlaşmalar için B2’dir. B2’nin 100’luk sınav sistemindeki karşılığı 75-94 puan aralığıdır. Başvuru yapmak istediğiniz kurum hangi dili istiyorsa o dilden en az 75 puan almış olmanız gerekmektedir. Anlaşmalı kurumların dil kriterlerini bölümümüzün anlaşma listesinde görebilirsiniz. Yabancı dil puanının başarı puanındaki ağırlığı toplam 100 puan üzerinden %50’dir.

 

3. Kredi Yükü

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilmek için gidilecek dönemde en az 30 AKTS’lik ders yükünün olması gerekmektedir. Bu kriter tam zamanlı öğrencilik kavramı ile ilişkilidir. 30 AKTS’den daha az ders yükü kalmış olan öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. En az 30 AKTS ders yükü, daha önce alınmamış ya da alınıp geçilememiş dersler anlamına gelir; alınan ve geçilen derslerin tekrar alınması ya da fazla kredi alınması bu şartı sağlamamaktadır. Örneğin, normal öğrenim süresini tamamlayıp sadece iki ders için öğrenimini beşinci yılına uzatmış olan bir öğrenci hareketlilikten yararlanamaz. Benzer şekilde, üçüncü yılındayken dördüncü yılın derslerini üstten almış ve geçmiş olan öğrenciler dördüncü yılları itibarıyla 30 AKTS’nin altında ders yüküne sahiplerse programdan faydalanamazlar.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [20-Kas-2019 10:25]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Kas-2019 10:25]

İçerik Görüntüleme : [819]