Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Yücel Taşdemir

                 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   MühendislikFakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Nilüfer/Bursa

Telefon: (224) 294 21 05

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : tasdemir@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: Illinois Institute of Technology Çevre Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans: Illinois Institute of Technology Çevre Mühendisliği Bölümü

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA ALANLARI
Hava Kirliliği ve Kontrolü , Hava Kirliliği ve Gaz Arıtma , Atmosfer Kimyası
 

 

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

 

1. Birgül, A., Taşdemir, Y.  ‘Concentrations, gas-particle partitioning and seasonal variations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) at four sites in Turkey’ Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 68, 46-63 (2015).

2. Karaca, G., Taşdemir, Y. ‘Application of Advanced Oxidation Processes for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Removal from Municipal Treatment Sludge’ Clean: Soil, Air, Water, 43(2), 191-196, (2015).

3. Galarneau, E., Arey,J., Atkinson, R., Dasch, J., Eisenreich, S., Harner, T., Hites, R, Lammel, G., Lohmann, R., Mackay, D., Odabasi, M., Pankow, J., Scheringer, M., Swackhamer, D., Taşdemir, Y., Wania, F., ‘Celebrating Bidleman’s 1988 ‘Atmospheric Processes’’, Environmental Science and Technology, Vol 49  (3), 1235-1236, (2015).

4. Lammel, G., Audy, O., Besis, A., Efstathiou, C., Eleftheriadis, K., Kohoutek, J., Kukučka, P., Mulder, M.D., Přibylová, P., Prokeš, R., Rusina, T.P., Samara, C., Sofuoglu, A., Sofuoglu, S.C., Taşdemir, Y., Vassilatou, V., Voutsa, D., Vrana, B., ‘Air and seawater pollution and air–sea gas exchange of persistent toxic substances in the Aegean Sea: spatial trends of PAHs, PCBs, OCPs and PBDEs’ Environ Sci Pollut Res, 22:11301–11313, (2015).

5. Karaca, G., Taşdemir, Y., ‘Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Çamurlarındaki Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) Fotokimyasal Parçalanma Yoluyla Giderimi: Açık Hava Uygulamaları’ Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30 (4), 557-565 (2015).

6. Oğulmuş, R., Taşdemir, Y., Cindoruk, S.S., ‘Polychlorinated Bipheyl (PCB) Levels in Soil near Wastewater Treatment Plants and Landfills’ Ekoloji, 24 (95), 1-9 (2015).

7. Karaca, G., Başkaya, H.S., Taşdemir, Y., ‘Removal Of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)  From Inorganic Clay Mineral:Bentonite’ Environ Sci Pollut Res, 23: 242-252 (2016).

8. Sakın, A.E., Taşdemir, Y., ‘Determination of Atmospheric PCB Level Variations in Continuously Collected Samples’ Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 71 (2), 235-245 (2016).

9. Evci, Y.M., Esen, F., Taşdemir, Y., ‘Monitoring of Long-term Outdoor Concentrations of PAHs with Passive Air Samplers and Comparison with Meteorological Data’ Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 71 (2), 246-256 (2016).

10. Sakın, A.E., Esen, F., Taşdemir, Y., ‘Effects of Sampling Interval on the Passive Air Sampling of Atmospheric PCBs Levels’ Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol. 52, No. 7, 673–679 (2017).

11. Esen, F., Evci, Y.M., Taşdemir, Y., ‘Evaluation and application of a passive air sampler for polycylic aromatic hydrocarbons (PAHs)’, Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol. 52, No. 10, 1022-1029 (2017).

12. Eker, G., Taşdemir, Y., ‘Atmospheric Deposition of Organochlorine Pesticides (OCPs): Species, Levels, Diurnal and Seasonal Fluctuations, Transfer Velocities’ Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 75(4), 625-633 (2018).

13. Esen, F., Taşdemir, Y., Bozkurt, M.E., ‘Assessments of Seasonal Trend, Gas-Particle Partitioning and Deposition Flux of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) at  Semi-Rural Site’ Journal of Environmental Science and Health, Part A (Kabul edildi, 2019). 

14. Sari, M.F., Taşdemir, Y., Esen, F. ‘The effects of meteorological factors and temporal variation and interactions on criteria air pollutants’ Environmental Forensics (Kabul edildi, 2019).

 

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

1. Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri, Proje No: 114Y577-1001 TÜBİTAK, ÇAYDAG Grubu, Yürütücü, 2015-2019.

2. Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Atmosferik Konsantrasyonlarının Zeytin Ağacı Bileşenleri ve Toprak Üzerine Etkisinin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi, Proje No: OUAP(MH)2014/22 Uludağ Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2014-2019.

3. Dış Ortam Havasında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’ların) Arı/Arı Ürünleri ile İzlenmesi (Proje No: 116Y208 - 1001) TÜBİTAK, ÇAYDAG Grubu, Araştırmacı, 2017-2019.

4. İnegöl’de İki Noktada Atmosferik Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon (PAH) Seviyelerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 3501, Araştırmacı, 2017-2019.

5. Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesinin İzlenmesi, Danışman, 2016-2019.

6. 400 ton/gün Kapasiteli Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Ar-Ge Çalışmaları, Danışman, 2015-2019.