Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Projeler (Son 5 Yıl)

Fatma ESEN,  M.Ertan GÜNEŞ,  Levent AYDIN, 2017, Dış Ortam Havasında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’ların) Arı/Arı Ürünleri ile İzlenmesi.TÜBİTAK 1001. 

 

Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU, 2016, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Atık Arıtma Çamurarının Yönetim Sistematiğinin Oluşturulması..U.Ü. TTO Ulusal . 

 

Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU, Tehlikeli Atık Yönetimi.TÜBİTAK 5000. 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Gökçen Kılınç ÜRKMEZ, Doç.Dr.Gül ATANUR, Prof.Dr.Feza KARAER, Saadet HACISALİHOĞLU, 2016, İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşım: Bursa Sıcaksu Tabakhaneler bölgesinin dönüşümünde çevresel riskler ve başarılı bir kentsel dönüşüm için strateji ve öneriler projesi,BTÜ Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAP projesi.

 

Doç. Dr. Gizem EKER, Doç. Dr. Melike Y. KILÇ, 2015,Bursa’da Poliaromatik Hidrokarbonlardan (PAH) Kaynaklanan Toprak Kirliliği Seviyesinin Belirlenmesi ve Giderim Olanaklarının Araştırılması.TUBİTAK 3001. 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Berrak EROL NALBUR,Doç.Dr. Arzu TEKSOY , Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan KATİP, 2015, Bütünleşik Kıyı Planlaması Kapsamında Bursa İli Kıyılarının Deniz Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, U.Ü. TTO. 

 

Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU,  Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Çalışkan ELEREN, Bölümün öğretim Üyeleri, 2015, Bursa İlçeleri Çevre Sorunlarını Belirliyor, Bursa Büyükşehir Belediyesi. 

 

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR, Doç. Dr. Cevriye MERT, Prof. Dr. S. Sıddık CİNDRUK, Doç. Dr. Fatma ESEN, 2015, Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri,TUBİTAK 1001. 

 

Doç. Dr. Fatma ESEN, 2015, Bursa’da İç ve Dış Mekan Hava Örneklerinde Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) İncelenmesi, TUBİTAK 1002.

 

Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU, 2014, Çamur Kurutma Sistemi Geliştirilmesi, U.Ü. TTO Ulusal. 

 

Prof.Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN, 2014, Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Hidrodinamik kavitasyon destekli yöntemler ile işlenmesi, TUBİTAK 3001.

 

Yasemin DERE, Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR, Vahap SINMAZ, İlknur YAVUZ,Ömer ŞAFAK,Bukle ERMAN, 2014, Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulması. BEBKA Projesi. .

 

Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU, 2013, Karacabey Yeniköy’de Evsel Nitelikli Atıksuyu Arıtabilmek İçin Yapay Sulak Alan Araştırılması ve Geliştirilmesi, U.Ü. TTO.

 

Çevre Y.Müh. Yıldız Odaman CİNDORUK Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Ç. ELEREN, Dr. Öğr. Üyesi. Nagihan Oğuz DURA, 2013, Atıklarımızla Yolculuk, TÜBİTAK Toplum ve Bilim Projesi.

 

Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU, 2013, Endüstriyel Atıklardan Alternatif Yapı Malzemeleri Elde Etme Süreçlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, TTO AR-GE Projesi.

 

Prof.Dr.Feza KARAER, Doç.Dr.Serkan GÜRLÜK, 2013, TR33 Bölgesi Bölgesel Çevre Politikası Geliştirilmesi Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı-UÜ. 

 

Prof.Dr.Feza KARAER, Prof.Dr.Kadir KESTİOĞLU, Doç.Dr.Ertuğrul AKSOY, Araş Gör.Saadet İLERİ,  Erdem KESTİOĞLU,  Can ÇİÇEK, 2013,Uluabat Gölü Yapay Sulak Alanı Su Kalitesinin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Ar-Ge) Projesi..Uludağ Üniversitesi, Uludağ Çevre Teknolojileri AR-GE Merkezi Projesi. OSİB-Bursa II.Bölge Müd.

 

Y. Doç. Dr. İlker KILIÇ, Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR, Prof. Dr. İsmet ARICI, Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK, Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU,  Prof. Dr. Alber J. HEBERT, Koyun Ağılları Atmosferinde Amonyak (NH3), Metan (CH4), Hidrojen Sülfür (H2S) Ve Karbondioksit (CO2) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi: Çevresel Salım Ve Yayılım Modellerinin Geliştirilmesi Ve Olası Hayvan Refahı Üzerine Etkileri. TUBİTAK Projesi