Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Projeler

Dış Ortam Havasında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’ların) Arı/Arı Ürünleri ile İzlenmesi.2017. TÜBİTAK 1001. Fatma Esen,  M.Ertan Güneş,  Levent Aydın

 

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Atık Arıtma Çamurarının Yönetim Sistematiğinin Oluşturulması.2016.U.Ü. TTO Ulusal . Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

 

Tehlikeli Atık Yönetimi.TÜBİTAK 5000. Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU

 

‘İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşım: Bursa Sıcaksu Tabakhaneler bölgesinin dönüşümünde çevresel riskler ve başarılı bir kentsel dönüşüm için strateji ve öneriler projesi’.2016.BTÜ Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAP projesi.Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kılınç Ürkmez, Doç.Dr.Gül Atanur, Prof.Dr.Feza Karaer, Saadet Hacısalihoğlu

 

Bursa’da Poliaromatik Hidrokarbonlardan (PAH) Kaynaklanan Toprak Kirliliği Seviyesinin Belirlenmesi ve Giderim Olanaklarının Araştırılması.2015. TUNİTAK 3001. Gizem EKER (Yürütücü), Melike Y. KILÇ (Araştırmacı)

 

Bütünleşik Kıyı Planlaması Kapsamında Bursa İli Kıyılarının Deniz Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi .2015.U.Ü. TTO. Yrd. Doç. Dr. Berrak EROL NALBUR,Yrd. Doç. Dr. Arzu TEKSOY , Yrd. Doç. Dr.Aslıhan KATİP

 

Bursa İlçeleri Çevre Sorunlarını Belirliyor.2015. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU,  Yrd.Doç.Sevil Çalışkan ELEREN, Bölümün öğretim Üyeleri

 

Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri.2015.TUBİTAK 1001. Prof. Dr. Yücel Taşdemir, Doç. Dr. Cevriye Mert, Doç. Dr. S. Sıddık Cindoruk, Doç. Dr. Fatma Esen

 

Bursa’da İç ve Dış Mekan Hava Örneklerinde Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) İncelenmesi.TUBİTAK 1002. 2015. Doç. Dr. Fatma Esen

 

Çamur Kurutma Sistemi Geliştirilmesi. 2014. U.Ü. TTO Ulusal. Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

 

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Hidrodinamik kavitasyon destekli yöntemler ile işlenmesi. 2014. TUBİTAK 3001.Doç.Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN

 

Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulması. 2014. BEBKA Projesi. Yasemin Dere, Prof. Dr. Yücel Taşdemir (Danışman), Vahap Sınmaz, İlknur Yavuz,Ömer Şafak,Bukle Erman.

 

Karacabey Yeniköy’de Evsel Nitelikli Atıksuyu Arıtabilmek İçin Yapay Sulak Alan Araştırılması ve Geliştirilmesi. 2013. U.Ü. TTO.Doç. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

 

Atıklarımızla Yolculuk.2013.TÜBİTAK Toplum ve Bilim Projesi.Çevre Y.Müh. Yıldız Odaman CİNDORUK Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Sevil Ç. ELEREN, Yrd.Doç.Dr. ,  Nagihan Oğuz DURA

 

Endüstriyel Atıklardan Alternatif Yapı Malzemeleri Elde Etme Süreçlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi.2013.TTO AR-GE Projesi.Prof.Dr.Güray SALİHOĞLU

 

TR33 Bölgesi Bölgesel Çevre Politikası Geliştirilmesi Projesi.2013.Zafer Kalkınma Ajansı-UÜ. Prof.Dr.Feza Karaer, Doç.Dr.Serkan Gürlük

 

Uluabat Gölü Yapay Sulak Alanı Su Kalitesinin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Ar-Ge) Projesi.2013.Uludağ Üniversitesi, Uludağ Çevre Teknolojileri AR-GE Merkezi Projesi.Prof.Dr.Feza Karaer, Prof.Dr.Kadir Kestioğlu,   Doç.Dr.Ertuğrul Aksoy, Araş Gör.Saadet İleri,  Erdem Kestioğlu,  Can Çiçek, OSİB-Bursa II.Bölge Müd.

 

Koyun Ağılları Atmosferinde Amonyak (NH3), Metan (CH4), Hidrojen Sülfür (H2S) Ve Karbondioksit (CO2) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi: Çevresel Salım Ve Yayılım Modellerinin Geliştirilmesi Ve Olası Hayvan Refahı Üzerine Etkileri.Y. Doç. Dr. İlker Kılıç, Prof. Dr. Yücel Taşdemir (Danışman),  Prof. Dr. İsmet Arıcı, Prof. Dr. Ercan Şimşek, Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu,  Prof. Dr. Alber J. Hebert