Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 0640

Faks : (224) 442 82 43

E-mail: gokhaneu@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: Uludağ  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2006)

Yüksek Lisans: Uludağ  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2001)

Lisans: Uludağ  Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1998)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Arıtımı, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Altyapı Planlama ve Tasarım Esasları
 

 

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

1.“Tekstil Terbiye Proseslerinde Yaşam Döngüsü Analizi Uygulamaları” , KUAP (MH)-2014/49  nolu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20140-2017.

 

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

1.Üstün, G.E., Akal Solmaz S.K. , Azak H.S. “Experimental design of Fenton Process for the oxidation and mineralization of Monocrotophos” Clean – Soil, Air, Water, 43(9), 1344-1349 (2015)

2.Üstün, G.E. “Kinetic investigations of gibberellic acid oxidation in aqueous solutions by fenton and photo-fenton processes” Fresenius Environmental Bulletin,  24 (12b), 4677-4684, (2015).

3.Yalili Kilic, M., Üstün, G.E., Akal Solmaz S.K. “Investigation of oxidation and mineralization of  1-naphthaleneacetıc acid using fenton processes” Fresenius Environmental Bulletin,  25 (12a), 5668-5675, (2016).

4.Altun S., Akal Solmaz S.K.Üstün, G.E., Kagnici I. “Life cycle assessment of direct and extrusion spinning: a case study”  Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 787-7925, (2018).