Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 2114

Faks : (224) 442 82 43

E-mail:  cindoruk@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

ÖĞRENİM DURUMU 

Mezuniyet Tarihi Derece Adı Bölüm
1986 Ilkokul Şems-I Bitlis İlkokulu  
1993 Lise Bitlis Anadolu Lisesi  
1998 Lisans Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği
2000 Y.Lisans Aerobik Selektörlü Aktif Çamur Sisteminde Ağir Metal Giderimi Çevre Mühendisliği
2007 Doktora Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Konsantrasyonlarinin, Kuru Çökelme Ve Hava-Su Arakesit Akilarinin Belirlenmesi Çevre Mühendisliği
2007 Öğretim Görevlisi Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği
2010 Yrd.Doçentlik Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği
2012 Doçentlik Mühendislik-Mimarlık Çevre Mühendisliği

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

  1. Taşdemir   Y., Mert  C., Cindoruk S.S., Esen   F., Sakın A.E., Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri. TÜBİTAK   2015
  2. Taşdemir   Y., Cindoruk S.S., Sakın A.E., Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Atmosferik Konsantrasyonlarının Zeytin Ağacı Bileşenleri ve Toprak Üzerine Etkisinin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi  (BAP)  2015
  3. Cindoruk S.S., Taş  B., İhsan KARAMANGİL Kabak Sebzesinde Egzoz Gazının Etkilerinin İncelenmesi    (BAP) 2015
  4. Salihoğlu   G., Çalışkan Eleren  S., Akal solmaz S.K., Alkan  U., Karaer   F., Üstün G.E., Cindoruk, S.S., Bursa İlçeleri Çevre Sorunlarını Belirliyor BUSKİ   2016.
  5. Cindoruk S.S., Taşdemir   Y., İnegöl’de İki Noktada Atmosferik Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon (PAH) Seviyelerinin Belirlenmesi BURSA   2017
  6. Yonar  T., Salihoğlu N.K., Cindoruk S.S., Sivrioğlu  Ö., AR-GE 14-026 Bosch San. ve Tic. A.Ş., Bu1 Lokasyonu, CRI 2.16 Ürün Akışında Temiz Üretim Tekniklerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Ar-Ge) Projesi BOSCH A.Ş.   2015

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

1. Cindoruk, S. S.; Tasdemir, Y. “The investigation of atmospheric deposition distribution of organochlorine pesticides (OCPs) in Turkey,” Atmospheric Environment, 87, 207-217, (2014).

2. Karaca, G.; Cindoruk, S. S.; Tasdemir, Yucel “Migration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban treatment sludge to the air during PAH removal applications” Journal of The Air & Waste Management Association, 64, 5, 568-577, (2014)

3. Ogulmus, R.; Tasdemir, Y.; Cindoruk, S.S. “Polychlorinated Biphenyl (PCB) Levels in Soils near Wastewater Treatment Plants and Landfills”, Ekoloji, 25, 98, 1-8, (2016).

4. Cindoruk, S. S.; Ozturk, E. “Atmospheric deposition of organochlorine pesticides by precipitation in a coastal area”, Environmental Science and Pollution Research, 23, 24, 24504-24513, (2016).

5. Eker, G., Sengul, B., Cindoruk, S.S. “Performance Evaluation of Diethylamine to the Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Polluted Soils with Sunlight” (Accepted)