Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 18

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : nkamils@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2007)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2000)

Lisans: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1997)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Katı ve Tehlikeli Atıklar,Atıksu Arıtma Çamurları, Atıksu Arıtımı.
 

 

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

 1. Ar-Ge 2017-08, Biyogaz Tesislerinde Tavuk Gübresine Altlık Malzemesi Olarak Katılan İnorganik Malzemenin Ayrıştırılmasının Araştırılması ve Geliştirilmesi, Yürütücü, 2017-2018.
 2. Bursa Teknik Üniversitesi, Arıtma Çamuru Lagünü Çevresindeki PBDE Konsantrasyonlarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Araştırılması, Proje No: 182N32
 3. , 2018-2020.
 4.  Kentsel Katı Atık Yönetimi İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Örneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Araştırmacı, 2017-2018.
 5. AR-GE-14-019 Kentsel Katı Atıklar İçin En uygun Katı Atık Arıtma İstasyonu Modellerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Yürütücü, 2014.
 6. AR-GE 14-026 Bosch San. ve Tic. A.Ş., Bu1 Lokasyonu, CRI 2.16 Ürün Akışında Temiz Üretim Tekniklerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Ar-Ge) Projesi, Yürütücü, 2014.
 7. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Birimi’nin Çevresel Performansının Yaşam Döngüsü Analiziyle İyileştirilmesi (AYP(MH)- 2016/9), Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu, Araştırmacı, 2016-2017.
 8. AR-GE 15-086 Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Bünyesinde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Atık Arıtma Çamurlarının Yönetim Sistematiğinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, Yürütücü, 2015.
 9. B.U.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde Atık Yönetim Planının Oluşturulması, Yürütücü, 2015.
 10. AR-GE 14-025 Bosch San ve Tic.A.Ş. Bursa İşletmelerinde Atıksu Kaynaklarının İncelenmesi ve Arıtma Tesisi Verimliliğinin İyileştirilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Araştırmacı, 2014.
 11. Otomotiv Endüstrisinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı (OUAP(M)-2013/8), Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu, Araştırmacı, 2013-2017.
 12. Ar-Ge 13-016 Karacabey Yeniköy'de Evsel Nitelikli Atıksuyu Arıtabilmek İçin Yapay Sulak Alan Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Yürütücü, 2014.

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

SALIHOGLU, N.K., 2018. Electricity generation from landfill gas in Turkey, Journal of the Air & Waste Management Association, 68:10, 1126-1137.

SALİHOGLU, N.K., UCAROGLU, S., SALİHOGLU, G., 2018, Bioconversion of industrial wastes: paint sludge from automotive manufacturing, Journal of Material Cycles and Waste Management, 1-10. DOI: 10.1007/s10163-018-0764-z. 20 (4), 2100–2109.

SALIHOGLU, N.K., SALİHOGLU, G., 2018. Marble Sludge Recycling by using Geopolymerisation Technology, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Mgmt, 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000415.

POBLETE, R., SALİHOĞLU,N.K., SALİHOĞLU, G., 2018, Optimization Of Solar Brine Evaporation Process: Introduction Of A Solar Air Heater, Environmental Progress and Sustainable Energy, https://doi.org/10.1002/ep.13062. 

SALİHOGLU, G., SALIHOGLU, N.K., UCAROGLU, S., BANAR, M., 2018, Food loss and waste management in Turkey, Bioresource Technology, 248, Part A, 88-99.

YENIKAYA, S., SALIHOGLU, G., SALIHOGLU, N.K., YENIKAYA, G., 2018. Microwave Drying of Automotive Industry Paint Sludge, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Mgmt, 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000407. J. Hazard. Toxic Radioact. Waste, 2018, 22(4): 04018015

POBLETE, R., SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU,N.K., 2016, Investigation of the Factors Influencing the Efficiency of a Solar Still for Evaporation of Desalination Brine, Desalination and Water Treatment, 57, 29082–290911, DOI: 10.1080/19443994.2016.1202872

SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU, N.K., 2016. A Review On Paint Sludge From Automotive Industries: Generation, Characteristics And Management, Journal of Environmental Management, DOİ: 10.1016/j.jenvman.2015.12.039. 169 (2016) 223-235.

POBLETE, R., SALİHOĞLU, N.K., SALİHOĞLU, G., 2016. Landfill Leachate Treatment by using Advanced Oxidation Processes, Oxidation Communications, 39 (No 1-II) 493–502.