Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 17

Faks : (224) 442 91 48

e-mail: myalili@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

Akademik Özgeçmiş

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çevre Mühendisliği

Uludağ Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği

Uludağ Üniversitesi

2005

Doktora

Çevre Mühendisliği

Uludağ Üniversitesi

2011

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı, Fiziko-kimyasal arıtma, İleri oksidasyon prosesleri, Adsorpsiyon teknolojisi, Gürültü kirliliği.

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

1.Çeşitli Antibiyotiklerin Sentetik Atıksularda Yeni Nesil Sn/Sb/Ni-Ti Anotlar Aracılığıyla Elektrokimyasal Oksidasyonunun Araştırılması, OUAP(MH)-2018/8 nolu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor).

2.Bursa Hüdavendigar Kent Parkı’ndan Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Tespiti, HDP(MH)-2017/11 nolu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2017-2018.

3.Bursa’da Poliaromatik Hidrokarbonlardan (PAH) Kaynaklanan Toprak Kirliliği Seviyesinin Belirlenmesi ve Giderim Olanaklarının Araştırılması, 114Y833 nolu Tübitak Projesi, Araştırmacı, 2015-2017.

4.Zeytin Karasuyunda Bulunan Bazı Fenolik Bileşikler ile Kirletilmiş Sentetik Suların İleri Oksidasyon Prosesleriyle (İOP) Giderimi, KUAP(MH)-2013/47 nolu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2013-2016.

5.Arıtma Çamurlarının Fenton Oksidasyonu ile Stabilizasyonu ve Manyetit ile Şartlandırılması (Fenomag) Prosesinin Geliştirilmesi, Uygulanabilirliğinin ve Ekonomikliğinin Pilot Tesisle Araştırılması, 7140098 nolu Tübitak Projesi, Danışman, 2014-2015.

 

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

1. Yalili Kilic M., Abdelraheem W.H., He X., Kestioglu, K. ve Dionysiou, D.D. “Photochemical treatment of tyrosol, a model phenolic compound present in olive mill wastewater, by hydroxyl and sulfate radical-based advanced oxidation processes (AOPs),” Journal of Hazardous Materials, 367, 734-742, (2019).

2. Yalili Kilic M., Üstün G.E., Akal Solmaz S.K. “Investigation of oxidation and mineralization of 1-naphthaleneacetic acid using Fenton processes,” Fresenius Environmental Bulletin, 25, 12a, 5668-5675, (2016).

3. Yalılı Kılıç M., Yonar T., Teker S. ve Kestioğlu K., “Comparing treatment methods that remove color from the effluent of an Organized Industrial District (OID),” Desalination and Water Treatment, 54, 12, 3454-3463, (2015).

4. Madani M., Aliabadi M., Nasernejad B., Abdulrahman R.K., Yalılı Kılıç M. ve Kestioglu K. “Treatment of olive mill wastewater using physico-chemical and Fenton processes,” Desalination and Water Treatment, 53,  2031-2040, (2015).

5. Yonar T. ve Yalılı Kılıç M., “Chemical Oxygen Demand and Color Removal from Textile Wastewater by UV/H2O2 using Artificial Neural Networks,” Water Environment Research, 86, 11, 2159-2165, (2014).

6. Yalılı Kılıç M., Yonar  T. ve Kırıl Mert B., “Landfill leachate treatment by Fenton and Fenton-like oxidation processes,” CLEAN Soil, Air, Water, 42, 5, 586-593, (2014).