Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU


Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 20

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: gurays@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

1. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995

Y. Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

2001

Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

2007

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

  1. Renewable Energy Sources as a chance for development for the Rural areas  (2018-1-TR01-KA202-058238), Avrupa Birliği ERASMUS +, KA202 Projesi, Araştırmacı, 2018-2020.
  2. Tehlikeli Atık Yönetimi(115B904), TÜBİTAK (5000 Akademik E-kitap), Yürütücü, 2015-2019.
  3. Kentsel Katı Atık Yönetimi İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Örneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yürütücü, 2017-2018.
  4. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Birimi’nin Çevresel Performansının Yaşam Döngüsü Analiziyle İyileştirilmesi (AYP(MH)- 2016/9), Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu, Yürütücü, 2016-2017.
  5. Otomotiv Endüstrisinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı (OUAP(M)-2013/8), Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu, Yürütücü, 2013-2017.

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

SALİHOGLU, G., SALIHOGLU, N.K., UCAROGLU, S., BANAR, M., 2018, Food loss and waste management in Turkey, Bioresource Technology, 248, Part A, 88-99.

YENIKAYA, S., SALIHOGLU, G., SALIHOGLU, N.K., YENIKAYA, G., 2018. Microwave Drying of Automotive Industry Paint Sludge, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Mgmt, 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000407. J. Hazard. Toxic Radioact. Waste, 2018, 22(4): 04018015

 

ERDOGAN, B., SALIHOGLU, G., 2018. Evaluation of the Solid and Hazardous Wastes Generated by the Automotive Industry in Turkey, International Journal of Thermal & Environmental Engineering, 16 (2) 81-90.

 

SALIHOGLU, N.K., SALİHOGLU, G., 2018. Marble Sludge Recycling by using Geopolymerisation Technology, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Mgmt, 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000415.

BAVCON KRALJ, M., DİLCAN, G.E., SALİHOGLU, G., MAZUR, D.M., LEBEDEV, A.T., TREBSE, P., 2018, Photocatalytic degradation of chlothianidin: effect of humic acids, nitrates and oxygen, Mass spectrometria. Accepted.

POBLETE, R., SALİHOĞLU,N.K., SALİHOĞLU, G., 2018, Optimization Of Solar Brine Evaporation Process: Introduction Of A Solar Air Heater, Environmental Progress and Sustainable Energy, https://doi.org/10.1002/ep.13062. 

SALİHOGLU, N.K., UCAROGLU, S., SALİHOGLU, G., 2018, Bioconversion of industrial wastes: paint sludge from automotive manufacturing, Journal of Material Cycles and Waste Management, 1-10. DOI: 10.1007/s10163-018-0764-z. 20 (4), 2100–2109.

POBLETE, R., SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU,N.K., 2016, Investigation of the Factors Influencing the Efficiency of a Solar Still for Evaporation of Desalination Brine, Desalination and Water Treatment, 57, 29082–290911, DOI: 10.1080/19443994.2016.1202872

SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU, N.K., 2016. A Review On Paint Sludge From Automotive Industries: Generation, Characteristics And Management, Journal of Environmental Management, DOİ: 10.1016/j.jenvman.2015.12.039. 169 (2016) 223-235.

POBLETE, R., SALİHOĞLU, N.K., SALİHOĞLU, G., 2016. Landfill Leachate Treatment by using Advanced Oxidation Processes, Oxidation Communications, 39 (No 1-II) 493–502.

SALİHOĞLU, G. 2014. Immobilization of Antimony Waste Slag By Applying Geopolymerization and Stabilization / Solidification Technologies, Journal of the Air & Waste Management Association, 64(11):1288–1298.

YOLSAL, D., SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y. 2014. Air-Soil Exchange of PCBs: Levels and Temporal Variations at Two Sites in Turkey, Environmental Science and Pollution Research, 21 (5), 3920-3935.