Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Fatma ESEN

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 20 28

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: payan@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (2006)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (1997)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1993)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Hava kirliliği ve kontrolü, kalıcı organik kirleticiler, kuru çökelme.

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

1.Dış Ortam Havasında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’ların) Arı/Arı Ürünleri ile İzlenmesi, TÜBİTAK 116Y208 nolu Proje, Yürütücü, 2016-2019.

2.Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri. TÜBİTAK 114Y577 nolu proje Yardımcı Araştırıcı, 2014-2019.

3.Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Atmosferik Konsantrasyonlarının Zeytin Ağacı Bileşenleri ve Toprak Üzerine Etkisinin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi, OUAP (MH)-2014/22 NOLU Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2014-2019

4.İç Ve Dış Mekan Hava Örneklerinde Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH) İncelenmesi, TÜBİTAK 113Y580 nolu Proje, Yürütücü, 2013-2015.

5.Bursa İlçeleri Çevre Sorunlarını Belirliyor, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan proje, Yardımcı araştırıcı, 2016.

6.Bursa’da Koku Kaynağı Yaratan Alanlarda Yapılan Koku Ölçümleri Sonuçlarının Bilimsel Olarak Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerilerinin Araştırılma Projesi Sonuç Raporu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan proje, Yürütücü, 2017.

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

1.Evci, Y.M., Esen, F. ve Taşdemir, Y., “Monitoring of Long-Term Outdoor Concentrations of PAHs with Passive Air Samplers and Comparison with Meteorological Data,” Arch Environ Contam Toxicol, 71, 246-256 (2016).

2. Sakın, A.E., Esen, F., Taşdemir, Y.,  “Effects of sampling interval on the passive air sampling of atmospheric PCBs levels” Journal of Envıronmental Scıence And Health Part A, 52 (7), 673-679 (2017).

3. Esen, F., Evci, Y.M., Taşdemir, Y.,   “Evaluation and application of a passive air sampler for polycylic aromatic hydrocarbons (PAHs)” Journal of Envıronmental Scıence And Health Part A, 52 (10), 1022-1029 (2017).

4. Esen, F., Kayıkçı, G., “Polycyclic aromatic hydrocarbons in indoor and outdoor air in Turkey: Estimations of sources and exposure” Environmental Forensics, 19, 39-49 (2018).

5. Esen, F., Kayıkçı, G., “Bursa’da iç ve dış mekan hava örneklerinde poliaromatik hidrokrbonların (PAHs) belirlenmesi” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33 (4), 1531-1541, (2018).

6. Esen, F. ve Taşdemir, Y., Bozkurt, Y.M.,  “Assessments of seasonal trend, gas–particle partitioning and deposition flux of polycyclic aromatic hydrocarbons at a semi-rural site” Journal of Envıronmental Scıence And Health Part A, doi: 10.1080/10934529.2019.1574158 (2019).

7. Sari, M.F., Taşdemir, Y., Esen, F., “The effects of meteorological factors and temporal variation and interactions on criteria air pollutants” Environmental Forensics, Kabul edildi, basım aşamasında (2019).