Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Araş. Gör. Ahmet Egemen SAKIN

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16100 Nilüfer/Bursa

Telefon: (224) 294 21 22

Faks : (224) 444 07 71

E-mail : esakin@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: 

Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2015)

Lisans: Anadolu üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2012)

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

  1. Atmosferik Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) Seviyeleri ve Bunların Farklı Ağaç Türlerinde Birikiminin Zaman ve Mekâna Bağlı Değişimleri. 114Y577 numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi. Bursiyer.2013-2019

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

  1. Determination Of Atmospheric Pcb Level Variations İn Continuously Collected Samples, Ahmet Egemen Sakın, Yücel Taşdemir; Arch Environ Contam Toxicol,2016;Doı 10.1007/S00244-016-0291-7

  2.Effects Of Sampling İnterval On The Passive Air Sampling Of Atmospheric Pcbs Levels

Ahmet Egemen Sakin, Fatma Esen &Yucel Tasdemir, Journal Of Envıronmental Scıence And Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Envıronmental Engıneerıng,2017;Doı: 10.1080/10934529.2017.129714