Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 10

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : selnur@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: İstanbul Teknik  Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2002)

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Ens. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı (1993)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Arıtma Çamurları Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemleri

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

1.Bursa Ilçeleri Çevre Sorunlarını Belirliyor-Nilüfer Ilçesi Arastırması, 2016

2.Evsel Arıtma Çamurlarının Kompostlama İşlemi ile Stabilizasyonunda, Lineer Alkilbenzen Sülfonat (LAS) ve Di-etil-hekzil fitalat (DEHP) Giderimlerinin Belirlenmesi, 2009-19 no’lu Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje yürütücüsü, 2009-2013.

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

1. Salihoglu N. K.,Uçaroglu S. ve Salihoglu G., “Bioconversion of industrial wastes: paint sludge from automotive manufacturing”, Journal of Material Cycles and Waste Management, 20:2100–2109 (2018).

2. Salihoglu G., Salihoglu N. K., Uçaroglu S., Banar M., “Food loss and waste management in Turkey”, Bioresource Technology, 248, 88–99 (2018).

3. Uçaroglu S., Alkan U., “Composting of wastewater treatment sludge with different bulking agents”, Journal of the Air & Waste Management Association, 66(3), 288-295, (2016).

4. Uçaroglu S., “Use Of Sunflower Stalks As A Bulking Agent In Sewage Sludge Composting”, Fresenius Environmental Bulletin, 23(6), 1302-1308, (2014).