Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan KATİP

 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 2940918

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : aballi@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

 

Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2003
Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2010

 

 

 

Araştırma Alanları: Su Kirliliği, Su Kalitesi Yönetimi, Çevre Yönetimi, Çevresel Modelleme

 

Projeler

1.BURSA BÜTÜNLEŞİK KIYI PLANLAMASI BURSA İLİ KIYI KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ, Uludağ Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15-028, Araştırmacı, 2015.

2.Karaer, F., Kestioğlu, K., Başkaya, H.S., Taşdemir, Y., Aydınalp, C., Akal Solmaz, S.K., Cindoruk, S., Salihoğlu, K., Katip, A., İleri, S., Kestioğlu, E., Taşlıçay, M. ‘1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hazırlanması Projesi’, Bursa Büyükşehir Belediyesi- Uludağ Çevre Teknolojileri AR-GE Merkezi, Çevre Sorunları Analitik Etüd Grubu, Yardımcı Araştırıcı, Mayıs 2011-2012.

3.Karaer, F., Küçükballı, A. ‘Ağır Metal ve İz Element Kirliliğinin Sığ Göllerde Modellenmesi ve Ekolojik Etkisi’,  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: M-2007/27, Yardımcı Araştırıcı, 2007-2010.

4.Karaer, F., Aksoy, E., Soyupak, S., Şentürk, E., Aydoğan, N., Küçükballı, A., İleri, S., Sarmaşık, S., Muhammetoğlu, A. Uluabat Gölü Su Kalitesinin Modellenmesinde Ağır Metal ve Bazı İz Elementlerin Değerlendirilmesi’, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Proje No: 107Y278, Bursiyer (Doktora öğrencisi), 2008-2011.

SCI-Exp Yayınlar

 1. KATIP ASLIHAN (2019). Bioaccumulation of Trace Metals in Wastewater-Fed Aquaculture, Turkey: A Case Study, Polish Journal of Environmental Studies, 28 (6), DOI: 10.15244/pjoes/96265. (Basım Listesinde)     
 2. KATIP ASLIHAN (2018). Meteorological Drought Analysis Using Artificial Neural Networks for Bursa City, Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 16(3), 3315-3332.
 3. KATIP ASLIHAN (2018). The Usage of Artificial Neural Networks in Microbial Water Quality Modeling: A Case Study from the Lake İznik. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4), 3897-3917.
 4.  KATIP ASLIHAN, KARAER FEZA, Hacısalihoglu Saadet (2016). The role of different kinds of particles on heavy metals in Lake Uluabat sediments. Environmental Forensics, 17(3), 263-273.
 5. Hacısalihoglı Saadet, KARAER FEZA, KATIP ASLIHAN (2016). Applications of Geographic Information System GIS analysis of Lake Uluabat. Environmental Monitoring and Assessment, 188(6),
 6. KATIP ASLIHAN, Hacısalihoglu Saadet, Karaer Feza (2015). Determination of Trophic State in Lake Uluabat (Bursa-Turkey), Ekoloji, 95: (24), 1-9.
 7. Karaer Feza, KATIP ASLIHAN, Hacısalihoglu Saadet, Sarmaşık, Sonay, Aksoy Ertuğrul, Öztürk Cihat (2015). The Spatial and Temporal Changes in Water Quality Parameters of a Shallow Lake, Environmental Engineering and Management Journal, 10(14), 2263-2274.  
 8. Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Sarmaşık, S. 2013. “Uluabat Gölü’nde İz Metallerin Askıda Katı Madde İle Su Arasındaki Dağılımının Araştırılması” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol: 28 (4): 865-874.
 9. Katip, A., Karaer, F., Başkaya, H.S., İleri, S., Sarmaşık, S., 2012. ‘Fraction Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals and Trace Elements in Sediments of Lake Uluabat’, Environmental Monitoring and Assessment, 184 (9): 5399-5413.
 10. Katip, A., Karaer, F., İleri, S., Sarmaşık, S., Aydoğan, N., Zenginay, S., 2012.  ‘Analysis and Assessment of Trace Elements Pollution in Sediments of Lake Uluabat, Turkey’. Journal of Environmental Biology, Vol: 33 (5): 961-968.
 11. Karaer,F., KÜÇÜKBALLI (KATİP), A., 2006. ‘Monitoring of Water Quality and Assessment of Organic Pollution Load in the Nilüfer Stream, Turkey,’ Environmental Monitoring and Assessment, 114 (1-3):391-417.