Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Ufuk ALKAN

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 04

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : alkan@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: University of Newcastle Upon Tyne,  Çevre Mühendisliği (1994)

Yüksek Lisans: University of Newcastle Upon Tyne,  Çevre Mühendisliği (1989)

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1985)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Mikrobiyolojisi, Biyolojik Arıtım, Deniz Deşarjları

 

YAYINLAR (Son beş yıl) ve PROJELER (Son beş yıl)

YAYINLAR

1. Eleren SÇ., Alkan U., Teksoy A. “Inactivation of E.coli and B.Subtilis by the Solar and the Solar/H2O2 Processes in Humic Surface Waters”. Fresenius Environmental Bulletin. 23(6), 1397-1406 (2014).

2. Topaç B.Ş., Alkan U. “Comparison of Solar/H2O2 and Solar Photo-Fenton Processes for the Disinfection of Domestic Wastewaters”. KSCE Journal of Civil Engineering. 20(7) 2632-2639 (2016).

3. Uçaroğlu S., Alkan U. “Composting of Wastewater Treatment Sludge with Different Bulking Agents”. Journal of the Air and Waste Management Association. 66(3), 288-295 (2016).

4. Dindar E., Topaç Şağban F.O., Alkan U., Başkaya H.S. “Biostimulation of Soils Contaminated with Petroleum Products using Watewater Sludge: The Efeect of Dhydrogenase Activity” Fresenius Environmental Bulletin, 26(5), 3711-3719 (2017).

5. Alkan U., Topaç B.Ş., Denizli N. “Efficiencies of Solar Lİght, Solar/H2O2 and Solar Photo-Fenton Processes for Disinfection of Turbid Wastewaters” Desalination and Water Treatment, 80, 149-155 (2017).

 

PROJELER

Yeni Elektrokatalistler ile Elektrokimyasal Ozon Üretimi ve Uygulamalarının Araştırılması, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, OUAP(M)-2012/10 Araştırmacı, 2017.

Evsel Atıksuların İleri Oksidasyon Prosesleri ile Dezenfeksiyonu ve Organik Madde Giderimi, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, KUAP(M)-2012/51, Proje Yöneticisi, 2016.

Elektrolitik Bakır-Gümüş İyonizasyonu Yöntemi İle Su Ve Atıksuların Dezenfeksiyonu, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, OUAP(M)-2013/36, Araştırmacı, (devam ediyor).

Evsel Atık Suların Güneş Işığına Dayalı Prosesler ile Dezenfeksiyonu Sonrasında yeniden Çoğalma Potansiyelinin Belirlenmesi, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, HDP(MH)-2015/10, Proje Yöneticisi, 2015.

Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Strut.) Atıkları Keçi Gübresi, Süt Sığırı Gübresi Karışımlarının Bazı Biyogaz Üretim Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, OUAP(Z)-2015/6 Araştırmacı, (devam ediyor).