Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Feza KARAER

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 08

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : karaer@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: Uludag Üniv. Sosyal Bilimleri Ens. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı (1993)

Yüksek Lisans: Uludag Üniv. Sosyal Bilimleri Ens. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı (1986)

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1984)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kirliliği ve Su Kalitesi Yönetimi, Çevre Yönetimi, Çevre Eknonomisi

 

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

  1. Proje Başlığı: ‘Capacity Building of Environmental Management Units in Metal Sector’, AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı-Türk Metal Sendikası Projesi, Araştırmacı, 2015-2016.
  2.  Proje Başlığı: ‘İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşım: Bursa Sıcaksu Tabakhaneler bölgesinin dönüşümünde çevresel riskler ve başarılı bir kentsel dönüşüm için strateji ve öneriler projesi’, Araştırmacı, BTÜ Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Projesi (Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kılınç ÜRKMEZ) 2016-2017.             ( Proje Kapanış: 25.12.2017)
  3. TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı (Başvuru aşamasında,2018)​​​ Proje Başlığı: Güney Marmara Bölgesi Kocasu Çayı ve Lagün Göllerinin Ekosistem Modellemesi, Proje Yürütücüsü: Saadet HACISALİHOĞLU Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Bursa Teknik Üniversitesi​​ Danışman (Prof. Dr. Feza KARAER)  Bursa Uludağ Üniversitesi

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

  1. İleri,S., Karaer,F., Katip,A., Onur,S., Aksoy,E., 2014. Assessment of Some Pollution Parameters with Geographic Information System (GIS) in Sediment Samples of Lake Uluabat, Turkey, Journal of Biological & Environmental Sciences, JBES,Vol.8 (22):19-28. 
  2. Karaer, F., Katip, A., İleri, S., Sarmaşık, S., Aksoy, E., Öztürk, C., 2015. ‘The Spatial and Temporal Changes in Water Quality Parameters of a Shallow Lake’, Environmental Engineering and Management Journal, Vol:14, No:10, 2263-2274.        
  3. Katip,A., İleri,S., Karaer,F., Onur,S., 2015. Determination of Trophic State in Lake Uluabat (Bursa-Turkey), Ekoloji, Vol:24 (95): 1-9.      
  4. Katip A., Karaer, F., Hacısalihoğlu,S., 2016. ‘The role of different kinds of particles on heavy metals in Lake Uluabat sediments’ Environmental Forensics, 17(3), 263-273. DOI: 10.1080/15275922.2016.1177751.
  5. Hacısalihoğlu, S., Karaer, F., 2016. ‘Relationships of Heavy Metals in Water and Surface Sediment with Different Chemical Fractions in Lake Uluabat, Turkey’, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 5 (2016), 1-10.     DOI: 10.15244/pjoes/62908
  6. Hacısalihoğlu S., Karaer F., Katip A., 2016. ‘Applications of Geographic Information system (GIS) Analysis of Lake Uluabat’, Environmental Monitoring and Assessment, 188(6), 1-14, 2016. DOI: 10.1007/s10661-016-5332-1
  7. Hacısalihoğlu, S.,  Karaer, F., 2018. Evaluatıon of Water Qualıty In Eutrophıc Shallow Lakes: Case Study On Lake Uluabat, Turkey, International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 2 (1): 18-28.