Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Araş. Gör. Dr. Nihan GÖRAL ÖZENGİN

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16100 Nilüfer/Bursa

Telefon: (224) 294 21 19

Faks : (224) 442 91 48

E-mail : nozengin@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora:Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Lisans: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (2000)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Sulak alanlar, Biyolojik arıtım, Ağır metal giderimi