Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Komisyonlar

 

Komisyon Adı

 

 

Görevli Öğretim Elemanları

Eğitim – Öğretim Planlama Komisyonu

Bölüm Başkanı

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU

Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Ç. ELEREN

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Ders ve Sınav Programı Planlama Komisyonu

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Arş. Gör.  Ahmet Egemen SAKIN

Arş. Gör. Burak ÇALIŞKAN

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcıları

Komisyon Başkanları*

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

 

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanı

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

 

Bologna Komisyonu

Prof. Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN (Bologna Koordinatörü)

Doç. Dr. Arzu TEKSOY

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN (MÜDEK Sorumlusu)

Doç. Dr. Taner YONAR

Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ

Doç. Dr. Gizem EKER

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

Mezuniyet  Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe ELMACI

Doç. Dr. Gizem EKER

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Ç. ELEREN

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KATİP

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR

Doç.Dr. Fatma ESEN

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KATİP

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu

Prof.Dr. Güray SALİHOĞLU                  (Erasmus)

  Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR     (Mevlana/Farabi)

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

Yan Dal-Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Seval Kutlu AKAL SOLMAZ

Doç.Dr. Taner YONAR

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

Yatay-Dikey Geçiş-İntibak ve Af Komisyonu

Doç. Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU

Doç. Dr. Arzu TEKSOY 

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

İşveren Komisyonu

Prof. Dr. Gökhan E. ÜSTÜN

Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ                       

Dr. Öğr. Üyesi  Berrak EROL NALBUR    

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. Feza KARAER

Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KATİP

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

Kariyer Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Gizem EKER

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KATİP

Personel ve Altyapı Komisyonu

Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Ç. ELEREN

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

Arş. Gör. A. Egemen SAKIN

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

Ders Anketi Değerlendirme ve Ders Dosyaları Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe ELMACI

Doç. Dr. Fatma ESEN

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

Arş. Gör. A. Egemen SAKIN

Tanıtım ve

Organizasyon Komisyonu

Prof. Dr. Vedat PINARLI

Doç. Dr. Gizem EKER

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Arş. Gör. A. Egemen SAKIN

Bilgisayar ve İnternet Komisyonu

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Arş. Gör. A. Egemen SAKIN

Arş. Gör. Burak ÇALIŞKAN