Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Komisyonlar

Komisyon Adı

Görevli Öğretim Elemanları

Eğitim – Öğretim Planlama Komisyonu

Bölüm Başkanı

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof.Dr. Güray SALİHOĞLU

Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK

Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Ç. ELEREN

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Ders ve Sınav Programı Planlama Komisyonu

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcıları

Arş.Gör.  Ahmet Egemen SAKIN

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcıları

Komisyon Başkanları*

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

 

 

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanı

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Yunus SARIBOĞA (Öğr. Temsilcisi)

 

 

Bologna Komisyonu

 

Prof.Dr. F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN (Bologna Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi. Arzu TEKSOY

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN (MÜDEK Sorumlusu)

Doç. Dr. Taner YONAR

Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ

Doç. Dr. Gizem EKER

Arş. Gör. Dr. Efsun DİNDAR

 

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe ELMACI

Doç. Dr. Gizem EKER

Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Ç. ELEREN

Dr. Öğr. Üyesi.. Aslıhan KATİP

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Arş.Gör. A. Egemen SAKIN

 

 

 

Staj Komisyonu

 

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR

Doç.Dr. Fatma ESEN

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan KATİP

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

 

Erasmus-Farabi-Mevlana  Komisyonu

Prof.Dr. Güray SALİHOĞLU                  (Erasmus)

 Dr. Öğr. Üyesi. Berrak EROL NALBUR     (Mevlana/Farabi)

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

Yan Dal-Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Seval Kutlu AKAL SOLMAZ

Doç.Dr. Taner YONAR

Arş.Gör. Egemen SAKIN

Yatay-Dikey Geçiş-İntibak ve Af Komisyonu

Doç.Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Arzu TEKSOY 

Araş.Gör.Dr. Efsun DİNDAR

 

 

 

İşveren Komisyonu

 

 

 

Prof. Dr. Gökhan E. ÜSTÜN

Dr. Öğr. Üyesi. Selnur UÇAROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Berrak EROL NALBUR    

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

 

 

 

Mezunlar Komisyonu

 

 

 

Prof. Dr. Feza KARAER

Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan KATİP

Arş.Gör. Burak ÇALIŞKAN

Kariyer Planlama Komisyonu

Seminer dersinden sorumlu öğretim elemanları

Personel ve Altyapı Komisyonu

Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK

Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Ç. ELEREN

Araş.Gör.Dr. Efsun DİNDAR

Arş.Gör. A. Egemen SAKIN

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi. Selnur UÇAROĞLU

Araş.Gör.Dr. Efsun DİNDAR

Araş.Gör. A. Egemen SAKIN

Ders Anketi Değerlendirme ve Ders Dosyaları Komisyonu

 

 

Prof. Dr. Ayşe ELMACI

Doç. Dr. Fatma ESEN

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Arş.Gör. A. Egemen SAKIN

 

Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu

 

Prof. Dr. Vedat PINARLI

Doç. Dr. Gizem EKER

Arş.Gör.Dr. Efsun DİNDAR

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Bilgisayar ve İnternet Komisyonu

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Arş.Gör. A. Egemen SAKIN