Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tarihçe

Çevre Mühendisliği Bölümü çevre kirliliğine karşı artan duyarlılığa paralel olarak topluma çevre konularında hizmet verebilecek mühendisler yetiştirmek amacıyla 1991 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve ilk öğrencileri 1992 yılında eğitim - öğretime başlamıştır. Bölümümüz Çevre Bilimleri, Çevre Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında %30 İngilizce destekli Lisans Eğitim Programına geçilmiştir. Öğrencilerimiz 3. yarıyıldan itibaren mesleki yabancı dillerini geliştirmeye yönelik zorunlu ve seçmeli İngilizce dersler almaktadırlar.

Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü’nde (FBE) Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri de verilmektedir. Yüksek Lisans programına 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında, Doktora programına 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında, Tezsiz Yüksek Lisans programına ise 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci kabulüne başlanmıştır. Bölümümüz, 2018 yılı itibariyle 10 profesör, 8 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüz lisans öğrencisi sayısı hazırlık sınıfı hariç toplam 448 kişidir. Bölümümüzde yabancı uyruklu öğrenciler de eğitim alma imkanına sahip olup halihazırda kayıtlı olan 15 yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programında 99 , Tezsiz Yüksek Lisans programında 12, Doktora programında ise 10 lisansüstü öğrencisi eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir.  

Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından ilk kez 2013 tarihinde akredite olmuştur. 2017 yılı itibariyle 2 yıl (2017-2019) için tekrar akredite edilmiştir. Bölümümüzde başta Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TUBİTAK Projeleri olmak üzere çeşitli araştırma projeleri başarıyla yürütülmüştür ve halen 4’ü TÜBİTAK projesi olmak üzere 13 araştırma projesi yürütülmektedir.

Bölümümüzde, akademik personelimizin ve öğrencilerimizin proje çalışmaları kapsamında deneysel çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri 10 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, bölümümüzde öğrencilerimizin ödevlerini ve araştırmalarını yapabileceği donanımlı bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm binamızda, 8 adet derslikle birlikte, ders aralarında dinlenmek ve sosyalleşmek için mekanlarımız mevcuttur. 

Bölüm akademik olarak iki anabilim dalı olarak organize edilmiştir;

Çevre Bilimleri

Çevre Teknolojisi

Çevre Mühendisliği lisans programı, öğrencilere Çevre Mühendisliği temellerinin ana ilkelerinin yanı sıra ilgili alanlarda geniş bir altyapı sağlamaktadır.