Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1991 yılında kurulmuş, kuruluşu takiben 1992 yılında 26 öğrenci ile lisans programı başlatılmıştır. Bölümün müfredatı insanlığın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda birkaç kez değişmiştir. Halihazırda bölümde 448 Lisans, 99 Tezli Yüksek Lisans, 12 Tezsiz Yüksek Lisans ve 10 Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Çevre Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 240 AKTS’dir.

Çevre Mühendisliği Lisans Programı 2011 yılında Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MÜDEK’e) akredite olmak için başvuruda bulunmuştur. Akreditasyon sürecinde lisans programı temel bilimler, mühendislik bilimleri, mühendislik tasarımı ve beşeri içeriği bakımından revize edilmiştir. Akreditasyon çalışmalarının bir parçası olarak lisans programındaki zorunlu ve seçmeli derslerin oranı %25’in üzerine çıkarılmıştır.

Bölüm sadece eğitim kalitesi ile tanınmamakta aynı zamanda bölümde seçkin araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Çevre mühendisliği konuları öğretim üyeleri tarafından üzerinde çalışılan çeşitli araştırma projeleri kapsamında geniş bir yelpazede incelenmektedir.

Bölümümüzdeki araştırmacılar çalışmalarında sayısal ve analitik yöntemleri, farklı deneysel tabanlı araştırmaları,uygun araç ve teknolojiyi kullanarak  yerel, ulusal ve uluslararası çevre sorunlarının çözümlenmesine bilimsel yaklaşımlar getirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadırlar.

Bölüm Uludağ Üniversitesi Kampusu içerisinde merkezi çevre laboratuarının geliştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir.

Bölüm doktora derecesine sahip 21 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Öğretim üyeleri, lisans ve yüksek lisans dersleri ve araştırma faaliyetlerinin her ikisinde aktiftir.

Bölüm akademik olarak iki anabilim dalı olarak organize edilmiştir;

Çevre Bilimleri

Çevre Teknolojisi

Çevre Mühendisliği lisans programı, öğrencilere Çevre Mühendisliği temellerinin ana ilkelerinin yanı sıra ilgili alanlarda geniş bir altyapı sağlamaktadır.