Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Laboratuvarlar

Genel Öğrenci Laboratuvarı

                                             

 

Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuarı  I

    

 

Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuarı  II                                     

   

 

Çevre  Kimyası ve Toprak Kirliliği Laboratuarı 

   

 

Hava Kirliliği Laboratuarı         

                                                      

 

Model Laboratuarı               

                                                            

 

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuarı

   

 

Çevre  Mikrobiyolojisi Laboratuarı     

                                               

 

Biyoteknoloji Laboratuarı

   

Su Kirliliği Laboratuvarı 

 

LABORATUVAR ADI

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

Atıksu ve Temel İşlemler  Laboratuvarı 1

Doç. Dr. Taner YONAR

Doç. Dr. Melike YALILI KILIÇ

Atıksu ve Temel İşlemler  Laboratuvarı 2    

Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Biyoteknoloji Laboratuvarı   

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN

Çevre Kimyası ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı

Prof. Dr. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 

Doç. Dr.  Arzu TEKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN

Genel Öğrenci Laboratuvarı 

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Arş.Gör.Dr. Burcu ŞENGÜL

Hava Kirliliği Laboratuvarı

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK

Doç. Dr. Fatma ESEN

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarı 

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU

Doç. Dr. Kamil SALİHOĞLU

Model Laboratuvarı  

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

Doç. Dr. Gizem EKER

Soğuk Hava (İklimlendirme) Odası

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi  Aslıhan KATİP

Su Kirliliği Laboratuvarı

Prof. Dr. Feza KARAER

Araş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Arş. Gör. A. Egemen SAKIN