Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Laboratuarlar

ÇEVRE  MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARLARI

Genel Öğrenci Laboratuarı

Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuarı  I

Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuarı  II

Çevre  Kimyası ve Toprak Kirliliği Laboratuarı 

Hava Kirliliği Laboratuarı

Su Kirliliği Laboratuarı

Model Laboratuarı

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuarı

Çevre  Mikrobiyolojisi Laboratuarı

Biyoteknoloji Laboratuarı