Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Çift Anadal ve Yandal Programları

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Tüm derslerini geçmiş, GANO'su en az 2,72 olan ve Anadal Programı'ndaki sınıfında, ilk %20 içinde bulunan yada çift anadal yapılacak programın ilgili yılındaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olan öğrenciler Çift Anadal Programı'na başvurabilir. İkinci Anadal Programını da en az 2,72 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye İkinci Anadal Lisans Programı'nın diploması verilir.

YANDAL PROGRAMI

Tüm derslerini geçmiş, genel akademik not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler Yandal programına başvurabilir. Anadal Programı'ndan mezun olan ve Yandal Programını da en az 2,00 GANO ile tamamlayan öğrenciye Yandal Lisans Sertifikası verilir.