Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Müdek

MÜDEK,

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin  kısa adıdır. Ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. MÜDEK 2002 yılında, Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuştur. 25 Ocak 2007 tarihinde, MÜDEK “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” adında bir dernek olarak tüzel kişilik kazanmıştır. MÜDEK, YÖK Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2007 tarihli kararı ile yüksek öğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir akreditasyon kuruluşu olarak resmen tanınmıştır. Mühendislik programlarını değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 2003 yılında başlamış olan MÜDEK, Haziran 2011 tarihine kadar 18 farklı disiplinde toplam 214 mühendislik lisans programı değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 2011-2012 değerlendirme döneminde 67 mühendislik lisans programının MÜDEK tarafından değerlendirmesi planlanmıştır. MÜDEK program değerlendirme çalışmaları, MAK’ın (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve MÜDEK’in yayınlamış olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, bir mühendislik programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

MÜDEK, ENAEE (Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı – European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından, 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren, akredite ettiği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Etiketi vermek üzere yetkilendirilmiştir. MÜDEK, 25 Haziran 2010 tarihinde IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord’un aday üyesi (Provisional Signatory), 15 Haziran 2011 tarihinde tam üyesi (Full Signatory) olmuştur.

http://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm