2021 YILI NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ BİR ÇALIŞMA EKONOMİSTİNE VERİLDİ
 2021 YILI NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ BİR ÇALIŞMA EKONOMİSTİNE VERİLDİ

David Card-1956

Kaliforniya Üniversitesi/Berkeley-ABD

 

2021 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü Bir Çalışma Ekonomistinin Oldu

Bu yıl, ekonomist David Card yarısı ve ekonomistler Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens diğer yarısı olmak üzere, üç ekonomist 2021 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü paylaştılar. Bu ekonomistlerden David Card,asgari ücret, göç ve eğitim politikalarının işgücü piyasası üzerindeki etkileri” başta olmak üzere, önemli pek çok konuda araştırmalar yapmış bir çalışma ekonomistidir. David Card’a 2021 yılı Nobel Ödülü’nün verilme gerekçesi ise çalışma ekonomisine yaptığı ampirik katkılar olmuştur.

David Card’ın 2019 yılında vefat eden iktisatçı Alan Krueger ile 1990’larda yaptığı çalışmalar, uygulamalı çalışma ekonomisi için devrim niteliğinde kabul edilmektedir. Bu dönemde beraber yaptıkları çalışmalardan  "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania" isimli 1994 tarihli çalışmada iki ekonomist, asgari ücret değişikliği politikalarının işgücü piyasasındaki etkilerini ampirik olarak analiz etmek istemişlerdir. Bu çalışmadan önce ekonomideki yaygın görüşe göre, işgücü piyasında asgari ücret arttırımı işgücü maliyetini arttıracağı için işverenler bazı işçilerin işlerine son vereceklerdir ve ekonomide istihdam edilenlerin sayısı azalacaktır. Bu yaygın görüşü ampirik olarak test etmek isteyen Card ve Krueger ise yöntem olarak özellikle tıp alanında görülen ve sebep sonuç ilişkilerini güvenilir şekilde test etmeyi sağlayan kontrollü deneylerin bir benzerini uygulamak istemişlerdir.

Sosyal bilimlerde insanları kontrol ve deney gruplarına ayırarak sosyal meselelerin deneylerini yapmak ise pek mümkün değildir. Bunun bilincinde olan Card ve Krueger’in devrim niteliğinde olan yaklaşımları ise “doğal deney” (natural experiment) olmuştur. Öyle ki iktisatçılar, ABD’deki New Jersey eyaleti asgari ücreti yükselttiğinde, bu politika değişikliğini bir "doğal deney" fırsatı olarak gördüler. Çünkü New Jersey eyaletinde asgari ücret artarken, diğer başka eyaletlerde asgari ücret artırımına gidilmemişti. Card ve Krueger New Jersey'de asgari ücret artışının etkisinin ne olduğunu görmek için aynı dönemde New Jersey ile diğer eyaletlerdeki istihdam değişikliklerini karşılaştırdı. O dönemdeki asgari ücret artırımının New Jersey eyaletinde bir etki yaratması beklenirken, diğer eyaletlerde bir etki görülmesi beklenmemekteydi. Bu yüzden, aradaki istihdam değişiklikleri farkı asgari ücret artırımının etkisi olarak yorumlanabilecekti. Bu çalışmadaki doğal deneyde, New Jersey'deki fast food restoranları “deney grubunu” oluştururken, Doğu Pennsylvania'daki eyalet sınırının hemen ötesindeki fast-food restoranları “kontrol grubunu” oluşturdu. Doğal deney yöntemini kullanarak analizlerini yapan iktisatçılar, ekonomideki ön kabulün aksine asgari ücrette yapılacak bir artışın her koşulda istihdamı azaltmadığını buldular. Bu sonuç ise çok çarpıcı bulundu. Çalışma sadece sonuçları ile değil aynı zamanda yöntemi itibariyle de çalışma ekonomisinde çığır açtı.

Bir başka çalışmasında ise David Card, göçmenlerin göç ettikleri ülkedeki yerli işçilerin ücretlerini düşürüp düşürmediğini incelemiştir. Bu çalışmanın yapıldığı dönemdeki yaygın kanı, büyük kitle göçlerinin işgücü arzında ciddi bir artış yaratacağı ve bunun sonucunda işgücünün fiyatında yani ücretlerde düşüş olacağıydı. Yani bu dönemde göçmenlerin, yerlilerinin istihdamlarını ve ücretlerini olumsuz etkileyeceği görüşü yaygındı. David Card “The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market” isimli 1990 tarihli çalışmasında yaşanmış tarihi bir olayı doğal deney olarak kullanarak bu hipotezi test etti. Mariel Boatlift olarak bilinen tarihi olayda, 1980 yılının Nisan-Ekim ayları arasında yaklaşık 125,000 Kübalı mülteci Küba’nın Mariel limanından Miami’ye göç etmişti. Mariel Boatlift olayı sonucu ise Miami’nin bölgesel işgücü aniden yaklaşık yüzde yedi artmıştı. Card bu olayı göçmenlerin işgücü piyasında yarattığı etkileri incelemek için bir doğal deney olarak görmüştür. Card, bu olay öncesi ve sonrasında Miami’deki ücret seviyesini o dönemde ABD’nin böyle bir göçmen akımının yaşanmadığı şehirlerindeki ücret seviyeleri ile karşılaştırarak güvenilir bir etki analizi yapabilmiştir. Çalışmanın sonuçları da ses getirmiştir. Çünkü o dönemdeki yaygın görüşün aksine Card, göçün yerlilerin ücret ve işsizlik seviyelerinde olumsuz ya da olumlu bir etki yapmadığını bulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre göçmenler -inanılanın aksine- düşük nitelikli işçilerin işgücü piyasasındaki durumlarını etkilememektedir. Bu bulgu ise ABD ve Kanada’nın o dönemki göç karşıtı politikalarını da çürütür nitelik taşımaktaydı.

Sonuç olarak, David Card doğal deney yöntemi ile çalışma ekonomisi alanında daha pek çok önemli sorunu ampirik olarak daha güvenilir yöntemlerle analiz ederek, bu alanda yapılan politikaların tekrar gözden geçirilmesini teşvik etmiştir.

Dr. Elif Kara- 3 Kasım 2021

Kaynakça

https://davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2021/press-release/

https://www.npr.org/sections/money/2021/10/12/1045152279/a-nobel-prize-for-a-revolution-in-economics

https://theconversation.com/introducing-david-card-the-2021-nobel-prize-in-economics-winner-who-made-the-minimum-wage-respectable-169715

https://theconversation.com/nobel-winner-david-card-shows-immigrants-dont-reduce-the-wages-of-native-born-workers-169768

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/iste-nobel-ekonomi-odulunun-sirri-dogal-deneylere-onculuk-ettiler-6701916/

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [03-Kas-2021]

Haber Görüntüleme : [632]