Ders Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleriyle Eşleştirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdiri?

Öğrenme kazanımları oluşturulduktan sonra, her bir öğrenme kazanımının hangi program yeterliliği ile ilişkili olduğunu belirlemeliyiz.
Bu karşılaştırma dersimizin programa nasıl katkıda bulunduğunu görmemize ya da programa olan katkısını artırmak için dersin genel hedeflerini ve öğrenme kazanımlarını gözden geçirmemize yardımcı olacaktır.
Öğrenme kazanımları ile program yeterlilikleri ilişkisi TABLO 7’de verildiği gibi gösterilebilinir.
TABLO 7. Ders Kazanımları ile Program Yeterlilikleri Karşılaştırması

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

ÖK1

2

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖK2

3

 

3

2

 

 

 

 

 

ÖK3

5

5

 

 

3

 

1

 

 

ÖK4

4

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖK5

2

3

 

5

 

4

 

 

 

ÖK6

2

 

1

 

 

 

1

3

 

ÖK7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖK8

 

 

 

4

 

 

2

 

 

ÖK: Öğrenme kazanımları           PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük                 2: Düşük           3: Orta        4: Yüksek          5: Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme kazanımlarının hangi program yeterlilikleri ile ilgili olduğu belirlenmelidir. Daha sonra, öğrenme kazanımlarının ilgili program yeterliliklerine   katkı düzeyi, yukarıda verilen seçeneklere göre yazılmalıdır. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının düşük düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 2 rakamı yazılmalıdır)

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.665]