Program Yeterliliklerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

ÖRNEK PROGRAM YETERLİLİKLERİ:  UÜ İİBF İktisat Bölümü
1. İktisat biliminin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazandırmak
2. İktisat biliminin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak iktisadi olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
3. İktisat bilimi temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel analiz tekniklerini öğrenme ve bu teknikleri iktisadi sorunların çözüme yönelik kullanabilmek
4. Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan iktisadi sorunları ve gelişmeleri iktisatçı gözüyle anlamak ve analiz edebilmek
5. Uygulamadaki iktisat politikalarını, kuramsal ve kavramsal donanımları ile birleştirip, bu politikaların temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini öngörebilmek ve iktisadi konularda yetkin kararlar alabilmek
6. Mevcut iktisadi sorunlara çözüm üretebilmeye dönük araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak
7. Güncel iktisadi sorunlar kapsamında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneği kazanmak
8.İktisadın bir sosyal bilim olduğu gerçeğinden hareketle toplumsal sorunlara çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek
9. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olmak ve bunları kullanabilmek
10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [4.958]