Programın Eğitim Amaçları Nasıl Belirlenmelidir?

Örnek Amaç:
Örnek 1. UÜ Tıp Fakültesinin amacı Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, tıbbi etik kurallarını bilen ve uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, uluslar arası düzeyde de kabul edilen ölçülere uygun pratisyen hekim yetiştirmektir.
Örnek 2. UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Programının amacı temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp potansiyel çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, ihtiyaç duyacağı seviyede yazılım bilgisine sahip mezunlar yetiştirmektir.
Örnek 3. UÜ İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programının amacı Din eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, İslam hakkında detaylı, diğer dinler hakkında yeterli bilgiye sahip, yetenekli, yaratıcı, toplumu ile bütünleşmiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip   ve pedagojik formasyon kazanmış öğretmenler yetiştirmektir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [6.168]