Prof.Dr. Ali Vardar

Telefon         : 0 (224) 2941605

E-posta         : dravardar@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil: Almanca / İngilizce

Uzmanlık Alanı: Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Tarımda Enerji Kullanımı

 

ÖĞRENİM DURUMU

 Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Makinaları

Trakya Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Tarım Makinaları

Trakya Üniversitesi

1997

Doktora

Tarım Makinaları

Trakya Üniversitesi

2002

 

 

GÖREVLER

 Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1995-2002

Araş. Gör. Dr.

Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2002-2005

Yrd. Doç. Dr.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2005-2008

Doç. Dr.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2008-2014

Prof. Dr.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2014-

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Çeşitli tarımsal ürünlerde elektriksel özelliklerin saptanması üzerine bir araştırma (Danışman: Prof. Dr. Bülent EKER)

 

Doktora Tez Konusu: Trakya Yöresi Kırsal Kesiminde Kurulacak Bir Rüzgar Türbini için en Uygun Kanat Tipinin, Kanat Açısının ve Kanat Konumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Danışman: Prof. Dr. Bülent EKER)

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

BAP OUAP(Z)-2014/20, Hibrit (Güneş + Rüzgâr) Enerji Sistemi ile Çalışan Endüstriyel - Yığın Tip Tohum Kurutma Makinesi Üzerine Araştırma, Yürütücü. (Devam ediyor)

BAP OUAP(Z)-2013/31, Fotovoltaik Güneş Pilleri ile Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, 2016 Yürütücü.

TÜBİTAK-110O150, Rüzgâr Hızı Potansiyeli Düşük Kırsal Bölgelerde Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamalarına Yönelik Yoğunlaştırmalı Tip (Concentrator) Rüzgâr Türbin Prototiplerinin Geliştirilmesi, 2013, Yürütücü.

TÜBAP-634, Trakya Yöresinde Kurulabilecek Rüzgar Türbinleri için Rüzgar Karakteristiklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, 2008, Yürütücü / Araştırmacı.

TÜBAP-554, Trakya Yöresi Tarım Alet ve Makina Üreticilerinin Ürettiği Tarım Alet ve Makinalarının Avrupa Gümrük Birliği Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması, 2008, Araştırmacı.

TÜBİTAK TOGTAG-2637, Trakya Yöresi Kırsal Kesiminde Kurulacak Bir Rüzgar Türbini için en Uygun Kanat Tipinin, Kanat Açısının ve Kanat Konumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 2004, Araştırmacı.

 

İDARİ GÖREVLER

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2019- ...)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Enerji Sistemleri A.D. Başkanı (2016-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yarımcısı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Yabancı Öğrenci Kabul Komisyonu Üyesi (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal İlişkiler ve Etkinlikler Komisyonu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Burslar Komisyonu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Stratejik Planlama ve Performans Bütçe Kurulu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kayıttan Düşme Komisyonu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Laboratuvar Güvenliği Komisyonu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Akreditasyon Kurulu Başkanı (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu Üyesi (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Muayene ve Kabul Komisyonu Üyesi (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Envanter Komisyonu Üyesi (2015-…)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yarımcısı (2012-2015)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Makine Testleri Koordinatörü (2012-2016)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Farabi Programları Koordinatörü (2010-2016)

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Socrates & Erasmus Programları Koordinatörü (2007-2016)

 

 

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

Eserler                                                                                                                                

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Taşçıoğlu A., Taşkın O., Vardar A., 2016. A Power Case Study for Monocrystalline and Polycrystalline Solar Panels in Bursa City, Turkey. International Journal of Photoenergy, Issue: Photovoltaic Materials and Devices 1-7.

Taşkın O., İzli N., Vardar A., 2016. Analysis on Photovoltaic Energy-Assisted Drying of Green Peas. International Journal of Photoenergy, 1-8.

Taşkın O., Vardar A., 2016. Tarımsal Üretimde Bazı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı. Journal of Agricultural Faculty of Uludag University 30 (1): 179-184.

Vardar A., Eker B., Kurtulmuş F., Taşkın O., 2015. Developing Wind-Concentrator Systems for the Use of Wind Turbines in Areas with Low Wind-Speed Potentials. Energy Technology 3 (12): 1260-1270.

Vardar A., Taşkın O., 2015. Technical and Economic Evaluation of Energy Production From Wind in Istanbul and Surrounds. Journal of Energy in South Africa 26 (4): 64-70.

Taşkın O., Vardar A., 2015. Cost Assessment Of The Combined Rainwater Harvesting With Solar Irrigation. Scientific Journal of Agricultural Engineering 4: 75-80.

Vardar  A., Taşkın  O., 2014. Renewable Energy Sources and Turkey International Journal of Energy and Power Engineering 3 (5): 245-249.

Vardar  A., Taşkın  O., 2014. An Experience of Peach Orchard Frost Protection with Upward-Blowing Wind Machines in the East of Bursa, Turkey U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 28 (1): 19-27.

Vardar  A., Taşkın  O., 2014. Performance Analyses Of Wind Machines Of Different Power Capacities Used For Frost Protection In An Orchard International Scientific, Sciemtific Apllied and Informational Journal 3: 9-11.

Kurtulmuş  F., Lee W.S., Vardar  A., 2014. Immature Peach Detection in Colour Images Acquired in Natural Illumination Conditions Using. Statistical Classifiers and Neural Network Precision Agriculture 15: 57-79.

Kurtulmuş  F., Vardar  A., Kavdır, İ., 2013. Bahçe Koşullarında Alınmış Renkli Görüntülerde Doku Ve Şekil Öznitelikleriyle Genç Şeftali Meyvelerinin Saptanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 9: 141-148.

Vardar  A., Okursoy  R., Tekin  Y., 2012. Local wind Characteristics for East-Thrace, Turkey. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. 7: 1-9.

Vardar  A., 2012. A technical and economic assessment on generation energy from wind in the southern Marmara Region (Turkey). Energy Education Science and Technology, Part A 30: 189-194.

Vardar  A., Kurtulmuş  F., Darga A., 2011. Local indications of climate changes in Turkey: Bursa as a case example. Climatic Change 106: 255-266.

Vardar  A., Eker B., Durgut M.R., Okur E., Kurtulmuş  F., 2011. Modeling studies on the relation between wind speed and height: Tekirdag sample. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 27: 383-388.

Kurtulmuş  F., Lee W.S., Vardar  A., 2011. Green citrus detection using eigenfruit, color and circular Gabor texture features under natural outdoor conditions. Computers and Electronics in Agriculture 78: 140-149.

Kurtulmuş  F., Lee W.S., Vardar  A., 2011. An Advanced Green Citrus Detection Algorithm Using Color Images and Neural Networks. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 7: 145-151.

Vardar  A., İzli  N., Kurtulmuş  F., 2010. Aerodynamic Performance of Some Wind Turbine Rotor Models. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 24: 1-9.

Vardar  A., Çetin B., 2009. Economic assessment of the possibility of using different types of Wind Turbine in Turkey. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 4: 190-198.

Tipi  T., Çetin B., Vardar  A., 2009. An analysis of enegy use and input costs for wheat production in Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment : 352-356.

Vardar  A., Alibaş  İ., 2008. Reseasrch on Wind Turbine Rotor Models Using NACA Profiles. Renewable Energy 33: 1721-1732.

Çetin B., Vardar  A., 2008. An economic analysis of energy requirements and input costs for tomato production in Turkey Renewable Energy 33: 428-433.

Vardar  A., Tekin  Y., Okursoy  R., 2008. Regional Wind Energy Characteristics for Istanbul, Turkey Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. 3: 331-339.

Vardar  A., Çetin B., 2007. Cost Assessment of The Possibility of Using Three Types of Wind Turbine in Turkey Energy Exploration & Exploitation 25: 71-82.

İzli  N., Vardar  A., Kurtulmuş  F., 2007. A Study on Aerodynamic Properties of Some NACA Profiles Used on Wind Turbine Blades. Journal of Applied Sciences 7: 426-433.

Kurtulmuş  F., Vardar  A., İzli  N., 2007. Aerodynamic Analyses of Different Wind Turbine Blade Profiles. Journal of Applied Sciences 7: 663-670.

Vardar  A., Eker B., 2006. Mathematical Modelling of Wind Turbine Blades Though Volumetric View. Wind & Structures 9: 493-503.

Vardar  A., Eker B., 2006. Design of a Wind Turbine Working with the Continuity Principal. Energy Exploration & Exploitation 24: 349-360.

Vardar  A., Ünal  H., 2006. A research towards meeting the electricity demand of a plant via wind turbine. Journal of Applied Sciences, 6: 1176-1181.

Vardar  A., Eker B. 2006. Principle of rotor design for horizontal axis wind turbines. Journal of Applied Sciences 6: 1527-1533.

Eker B., Akdoğan A., Vardar  A., 2006. Using of composite material in wind turbine blades. Journal of Applied Sciences 6: 2917-2921.

Vardar  A., Eker B., 2004. The Wind Tunnel Measuring Methods for Wind Turbine Rotor Blades Wind & Structures 7: 305-316.

Vardar  A., Eker B., 2004. An Experiment on the Electric Energy Performance of the Wind Turbine Rotors Journal of Applied Sciences 4: 144-148.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Taşkın O., Vardar A. 2016. Carbon dioxide emissions of wind machine operating. 7th International Conference Biosystems Engineering 2016, pp. 211, Tartu / Estonya

Bencuya İpekçioğlu R.G., Vardar A. 2016. Local Wind Energy Characteristics for Southeastern Anatolia, Turkey. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, pp. 41, Bursa, Turkey

Taşkın  O., Gülşah ÜĞLÜ, Büyükcangaz  H., Vardar  A., 2014. The Determination Of Wind-Powered Irrigation Potential in Turkey Bükreş - Romanya 73-78.

Vardar  A., Eker B., 2006. Energy: Mathematical Modelling of Wind Energy Pertaining to Horizontal Axis Wind Turbines Rousse, Bulgaria, Bildiri Kitabı: 150-155.

Eker B., Vardar  A., 2006. Comparison of Wind Energy Politics Between EU and Turkey Rousse, Bulgaria, Bildiri Kitabı: 41-47.

Eker B., Akdoğan A., Vardar  A., 2004. Amount of Success of Total Quality Management in Agricultural Machinery Manufacturing Industry Rousse, Bulgaria, Bildiri Kitabı: 369-374.

Eker B., Akdoğan A., Vardar  A., 2004. Choosing Suitable Material for Wind Turbine Construction Leuven, Belgium, Bildiri Kitabı: 222-223.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Taşçıoğlu A., Vardar  A., Taşkın  O., 2015. Monokristal ve Polikristal Güneş Panellerinin Bursa Koşullarındaki Güç Performansı Üzerine Bir Araştırma Bursa Türkiye. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa.

Vardar  A., Eker B., Kurtulmuş  F., Taşkın  O., 2015. Rüzgâr Hızı Potansiyeli Düşük Bölgelerde Rüzgâr Türbinlerinin Kullanılabilmesini Sağlayacak Rüzgâr Yoğunlaştırma Sistemlerinin Geliştirilmesi. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa.

Can E., Ünal  H., Alibaş  İ., Vardar  A., Alibaş  K., 2009. Sığır, bıldırcın ve devekuşu gübresi ile mezbaha atığı ve ıspanaktan biyogaz üretim miktarlarının belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, 01-03 Ekim 2009, Isparta, Bildiri Kitabı: 123–127.

Vardar  A., Okursoy  R., 2007. Bursa Bölgesinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliği. Bursa, Bildiri Kitabı: 204-211.

Vardar  A., Okursoy  R., 2006. Bazı Sulama Amaçlı Dalgıç Pompaların Rüzgar Türbinleri ile Kullanılabilme Olanakları. Çanakkale, Bildiri Kitabı: 39-45.

Vardar  A., Eker B., 2004. Bir Rüzgar Türbin Kanadı Olarak NACA 5317 Profilinin Rüzgar Tüneli Testleri. Aydın, Bildiri Kitabı: 269-273.

Eker B., Vardar  A., 2004. Küçük Rüzgar Türbinlerinin Tarımsal İşletmelerde Kullanılabilme Olanakları. İstanbul, Bildiri Kitabı: 29-34.

Eker B., Vardar  A., 2004. Rüzgar Mühendisliği Uygulama Alanları. Muğla, Bildiri Kitabı: 23-26.

Vardar  A., Eker B., 2003. Rüzgar Türbini Kanat Yapısının Mil Gücüne Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Konya, Bildiri Kitabı: 47-52.

Vardar  A., Eker B., 2003. Trakya Yöresi Kırsal Kesiminde Kurulabilecek Rüzgar Türbinleri İçin Öneriler. İzmir, Bildiri Kitabı: 203-210.

Eker B., Vardar  A., Taşeri L., 2001. Marmara Bölgesi Doğal Rüzgar Potansiyeli ve Bölge Tarımında Rüzgar Enerjisinden Yararlanma Olanakları. Şanlıurfa, Bildiri Kitabı: 449-452.

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Vardar  A., Eker B., 200. Rüzgar Türbin Tipleri. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 151: 118-122.

Vardar  A., Eker B., 2006. Naca Profilli Rüzgar Türbini Rotor Modellerinin Güç Değerleri. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 139: 86-90.

Vardar  A., Alibaş  K., 2006. NACA 23012 Rüzgar Türbin Kanadı Performans Testleri. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 146: 74-77.

Vardar  A., 2005. Bazı NACA Profillerinin Rüzgar Türbin Kanadı Olarak Devir Sayıları Üzerine Bir Araştırma. Kaynak Elektrik Dergisi 189: 100-103.

Vardar  A., Eker B., Durgut M.R., 2005. Rüzgar Enerjisi Açısından Trakya Yöresi Yüzey Pürüzlülük Haritası. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 129: 116-120.

Vardar  A., Eker B., Durgut M.R., 2005. Trakya Yöresinde Rüzgar Türbinleri İçin Uygun Yerlerin Saptanması. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 132: 102-105.

Eker B., Vardar  A., 2005. Rüzgar Türbinlerinde Kompozit Malzemelerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Machinery MakinaTek Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi 94: 86-90.

Vardar  A., Eker B., 2005. Rüzgardan Elde Edilebilecek Enerji. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 137: 84-88.

Vardar  A., 2004. Bazı NACA Profilleri Kullanılarak Üretilen Rüzgar Türbin Rotorlarının Harekete Başlama Hızları Üzerine Bir Araştırma. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 120: 86-90.

Vardar  A., 2004. Bazı Tarımsal Ürünlerde Elektriksel Özelliklerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 125: 98-101.

Vardar  A., 2004. Su Çıkarma Amaçlı Rüzgar Türbinlerinin Su Çıkarma Kapasiteleri Üzerine Bir Araştırma. Machinery MakinaTek Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi 80: 34-37.

Vardar  A., Eker B., 2004. Marmara Bölgesi Rüzgar Potansiyeli. Enerji Aylık Haber ve Araştırma Dergisi 8: 34-36.

Vardar  A., Eker B., 2004. Aiolos'un Soluğu. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 118: 128-130.

Vardar  A., Eker B., 2003. Rüzgar Türbinlerinde Uygun Kanat Tipinin Seçilmesi. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 105: 134-138.

Vardar  A., Eker B., 2003. Rüzgar Türbinleri ve Aerodinamiği. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 110: 96-100.

Eker B., Vardar  A., 2002. Bir Rüzgar Türbini Kanadı Olarak NACA 4415 Profilinin Rüzgar Tüneli Testleri. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 96: 80-82.

Eker B., Vardar  A., 2002. Bir Rüzgar Türbini Kanadı Tasarımı İçin Bir Hava Tünelinin Geliştirilmesi. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 101: 84-86.

Eker B., Vardar  A., 2002. Tarımda Rüzgar Enerjisi Kullanımı. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 102: 82-85.

Eker B., Vardar  A., 2002. Pompa Sistemlerinde Gürültü ve Denetimi. Machinery MakinaTek Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi 62: 32-34.

Eker B., Vardar  A., 2001. Rüzgar Türbini Nasıl Seçilir? 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 82: 60-62.

Vardar  A., Eker B., 2001. Dünyada ve Türkiyede Rüzgar Enerjisi. 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 87: 98-100.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.624]