Prof.Dr. Selçuk ARSLAN

 

Telefon         : 0 (224) 294 1606

E-posta         : sarslan@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanı: Tarımsal Makine Sistemleri Anabilim Dalı

 

ÖĞRENİM DURUMU

 Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarımsal Mekanizasyon

Ankara Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Tarım Makinaları

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

Agricultural and Biosystems Engineering

Iowa State University

2000

 

 

GÖREVLER

 Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.

1993-2000

Araş.Gör.Dr.

Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.

2000(5)-2000(11)

Yrd.Doç.Dr.

Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.

2000(11)-2011(6)

Doç.Dr.

Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.

2011(6)-2014(9)

Doç.Dr.

Ziraat Fakültesi, Uludağ Üniv.

2014(9)-…

Prof.Dr. Ziraat Fakültesi, Uludağ Üniv. 2020-....

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Tarım traktörlerinde forklift uygulaması

 

Doktora Tez Konusu: Evaluation of yield sensors for site-specific management (Verim sensörlerinin hassas tarım için değerlendirmesi)

 

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

No

Proje No

Görevi

Proje Adı

1

FY 97 Ames Lab USA

Araştırıcı

Measurement of grain flow rate with X-ray techniques

2

BAP 2000/6-3

Araştırıcı

Kahramanmaraş’ta imalatı yapılan tarım makinelerinin mekanik testleri, standardizasyon sorunları ve çözüm önerileri

3

BAP 2001/5-8

Araştırıcı

LPG çevrim analizinde matematiksel model kullanarak optimum çalışma şartlarının belirlenmesi

4

BAP 2002/4-4

Yürütücü

Kahramanmaraş’ta tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında ortam özelliklerinden gürültü, toz, hız, sıcaklık, nem ve hava akımının belirlenmesi ve ergonomik açıdan değerlendirilmesi

5

BAP 2005/3-4

Araştırıcı

Gölge tavında toprak özelliklerinin mesafe ve zamana bağlı değişimi ve GIS analizleri

6

BAP 2005/2-10

Yürütücü

Bir badem işleme tesisi tasarımı için gerekli fiziko-mekanik özelliklerin belirlenmesi

7

TÜBİTAK 106O565

Araştırıcı

Tarım topraklarının korunması ve toprak sıkışıklığının azaltılmasına yönelik uygulamalar, CBS ile haritalama ve sistem analizleri

8

BAP 2007/2-2

Yürütücü

Orta güçlü traktörlere uygun bir çatallı yükleyici tasarımı ve uygulaması

9

TÜBİTAK 107O513

Araştırıcı

Tarım ve tarıma dayalı sanayi tesislerinde partikül madde yoğunluklarının ve sağlık risklerinin belirlenmesi

10

BAP 2010/2-12

Yürütücü

Bir tarım traktörünün önüne takılan forklift için ataşman tasarımı, stabilite analizi ve çalışma özelliklerinin belirlenmesi

11

00956.STZ.2011-2

SANTEZ 2012

Araştırıcı

Elektronik kontrollü çekilir tip bir tarla pülverizatörü geliştirilmesi

12

BAP 2013/3-23

Yürütücü

Bir tarla pülverizatörü aktif bum kontrolü için kontrolör geliştirilmesi

13

Harper Adams Univ. Bomford Trust UK

Araştırıcı

Improving soil and crop yield sustainability with controlled traffic farming and low pressure systems

14

TÜBİTAK

213O109

Araştırıcı

Kayısı bahçelerinde yabancı otlara karşı herbisitlere alternatif mücadele yöntemlerinden alevleme ve örtücü bitkilerin kullanım olanaklarının araştırılması

15

DDP(Z)-2016/2

Yürütücü

Elektronik kontrollü pamuk uç alma (tepe kesme) makinesi tasarımı

 

İDARİ GÖREVLER

Kurum/Kuruluş 

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)

Biyosistem Müh. Bölümü

Başkan

2012(10)-2014(9)

KSÜ

Tarım Makinaları Bölümü

Başkan

2008(6)-2010(6)

KSÜ 

Düziçi MYO

Müdür

2002(11)-2007(7)

KSÜ 

Bahçe MYO

Müdür

2002(5)-2002(11)

 

 

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

Eserler                                                                                                                                

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1

S. Arslan, A. A. Sahib. 2016. Comparison of Energy Efficiencies of a Small Centrifugal Pump at Constant and Variable Speed Operations. Journal of Agricultural Sciences, 22: 444-454.

2

Arslan  S., Nihat Tursun, Kurtulmuş  F., Duran Güleç. Use of thermal images for optimizing burner height, operating pressure, and burner angle of a weed flamer. Agronomy Research 14-25 14 2016

3

Z. Tsiropoulos, S. Fountas, I. Gravalos, A. Augoustis, S. Arslan, P. Misiewicz, T. Gemtos. 2014. Importance of measuring tillage implement forces for reduced fuel consumption and increased efficiency without affecting tillage depth. Journal of Precision Farming, pp. 353–360, http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-814-8_43

4

Karadöl H., Arslan S. Development of an active boom controller for field sprayers. Agronomy Research 101-114 12(1) 2014

5

Tekin S., Sezen M., Arslan S., Boyacı S., Yıldız M. Water Production Functions of Wheat Irrigated with Saline Water Using Line Source Sprinkler System under the Mediterranean Type Climate. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1017-1024  2014

6

A. Aybek, E. Başer, S. Arslan, M. Üçgül. “Determination of the effect of biodiesel use on power take-off performance characteristics of an agricultural tractor in a test laboratory”, Turk J Agric For 35, 103-113, 2011

7

S. Arslan, A. Aybek, H. Ç. Ekerbiçer. “Measurement of personal PM10, PM2.5 and PM1 exposures in tractor and combine operations and evaluation of health disturbances of operators”. Journal of Agricultural Sciences, 16, 104-115 pp., 2010

8

S. Arslan, A. Aybek, E. Başer, "A cost-effective forklift for materials handling in animal production", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(6), 1005-1010 pp., 2010

9

A. Aybek, H. Kamer, S. Arslan, "Personal noise exposures of operators of agricultural tractors", Applied Ergonomics, 41(2), 274–281 pp., 2010

10

T. Korucu, S. Arslan, "Effects of direct and conventional planting on soil properties and yield characteristics of second crop maize", Journal of Agricultural Sciences, 15(2), 157-165 pp., 2009

11

T. Korucu, S. Arslan, H. Günal, M. Şahin, "Spatial and temporal variation of soil moisture content and penetration resistance as affected by postharvest period and stubble burning of wheat", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 18 – No 9a: 1736- 1747 pp., 2009

12

S. Arslan, "A Grain flow model to simulate grain yield sensor response", Sensors, 8, 952-962 pp., 2008

13

S. Arslan, K. K. Vursavuş, "Physico-mechanical properties of almond nut and its kernel as a function of variety and moisture content", The Philippine Agricultural Scientist, 91(2), 171-179 pp., 2008

14

Aybek A., Arslan  S., Dust exposures in tractor and combine operations in eastern Mediterranean, Turkey J. Environ. Biol. 839-844 28 2007

15

S. Arslan, F. İnanç, J.N. Gray, T.S. Colvin, "Grain flow measurements with x-ray techniques", Computers and Electronics in Agriculture, 26(1), 65-80 pp., 2000

16

S. Arslan, E. Yıldız, A. Aybek, "Assessing an LPG engine performance through mathematical modeling and simulation", Journal of Mechanical Engineering, 58 (5–6), 1-17 pp., 2008

17

S. Arslan, T. S. Colvin, "An evaluation of the response of yield monitors and combines to varying yields", Journal of Precision Agriculture, 3(2), 107-122 pp., 2002

18

S. Arslan, T. S. Colvin, "Grain yield mapping: yield sensing, yield reconstruction, and errors", Journal of Precision Agriculture, 3(2), 135-154 pp., 2002 (Derleme)

19

A. Aybek, S. Arslan, E. Yıldız, K. Atik, "A comparison of heat and mechanical power of a heat pump-wind turbine system", Wind Engineering, 24(6), 437-441 pp., 2000 (Teknik Not)

20

S. Arslan, T. S. Colvin, "Laboratory performance of a yield monitor", Applied Engineering in Agriculture, 15(3), 189-195 pp., 1999

21

S. Arslan, T. S. Colvin, "Laboratory test stand for combine grain yield monitors", Applied Engineering in Agriculture, 14(4), 369-371 pp., 1998 (Teknik Not)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1

Karadöl H, Aybek A, Arslan S, Üçgül, M. Identification of Weeds in Corn a Field by Using Image Processing Techniques,  International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) Kilis-Türkiye 3124-3132  2016

2

Nihat Tursun, Selcuk Arslan, Duran Güleç. Dose-response curves of various weeds in selected orchards in Eastern Turkey Prague, Czech Republic 2016 (Özet)

3

Arslan S, Tursun N, Güleç D. Potential use of low pressure gas nozzles for surface flaming to control weeds. 6th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE'15) Pattaya (Tayland) 139-143 3(6) 2015

4

Arslan S, Misiewicz P, Smith E, White D, Underhill T, Franklin K, Godwin R J.  The effect of tire tracks on draft force requirements of soil tillage and field traffic systems. Paper Number: 2189648, ASABE Annual International Meeting, New Orleans, Louisiana, USA 2015

5

Arslan, S., Misiewicz, P., Smith, E., Tsiropoulos, Z., Girardello, V., White, D. Godwin, R. J. 2014. Fuel consumptions and draft power requirements of three soil tillage methods and three field traffic systems. Paper number: 1900051, ASABE and CSBE/SCGAB Annual International Meeting, July 13 – 16, Canada.

6

Smith, E. K., Misiewicz, P.A., Girardello, V., Arslan, S., Chaney, K., White, D.R., Godwin, R.J. 2015. Effects of traffic and tillage on crop yield (winter wheat Triticum aestivum) and the physical properties of a sandy loam soil. ASABE Paper No. 141912652. Montreal, Quebec: ASABE.

7

S. Arslan, A. Aybek, 2011. PM10 and PM2.5 concentrations in cotton ginners. 11th International Conference on Mechanization and Energy in Agriculture, İstanbul (Özet)

8

A. Aybek, S. Arslan, Ş. Genç. 2009. The effect of PM10 and PM2.5 pollution on feed mill workers. 10th International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand. (IAEC Ref. 250, available on CD)

9

S. Arslan, T. Korucu. 2009. Conventional and conservation tillage systems performance on two different soils in Turkey. 10th International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand. (IAEC Ref. 249, available on CD)

10

S. Arslan, A. Aybek, Ş. Genç. 2009. PM10 and PM2.5 exposures of tractor operators in selected field applications. International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering. pp. 351-356, Rousse, Bulgaria.

11

S. Arslan, T. Korucu, E. Başer. 2008. Evaluation of applicability of controlled traffic for common cropping systems in Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, pp. 185-191, Antalya. (Poster sunu)

12

T. Korucu, S. Arslan, H. Dikici, N. Tursun. 2008. A comparison of conventional and direct drilling systems for second crop corn production in eastern Mediterranean Turkey: 1st year results. 5th International Soil Conference ISTRO Chech Branch, pp. 87-94, Brno, Czech Republic.

13

N. W. Hall, D. Marsh, K. Yılmaz, S. Arslan, N. E. Stuart-Menteath, P. Parker, T. Collier. 2003. Compaction and good practices in eastern Turkey, Part II. A preliminary investigation into technological, socio-economical and cultural impediments to the adoption of good agronomic and machinery practices in combating compaction on the Narli Plain irrigation development, eastern Turkey. Proceedings of the 9th European Conference of the ISTVS, pp. 160-166, Harper Adams, UK.

14

S. Arslan, F. Inanc, J. N. Gray, T. S. Colvin. 2000. Application of x-ray techniques in precision farming. AIP Conference Proceedings. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation: Volume 19: 1931-1938.

15

T. S. Colvin, S. Arslan. 2001. A review of yield map reconstruction and sources of errors in yield maps. Proceedings of the 5th International Conference on Precision Agriculture (on CD-ROM), eds. Robert, P.C., Rust, R.H. & Larson, W. E., Madison, WI, ASA/CSSA/SSSA/. publ. 2001, pp 1-13, 22 ref.

16

T. S. Colvin, S. Arslan, D. Meek. 1999. Yield monitors, combines, and their interactions. SAE Technical Paper Series 1999-01-2846. International Off-Highway & Powerplant Congress & Exposition, Indianapolis, IN, USA, Session: Site-specific farming.

17

T. S. Colvin, K. L. Karlen, D. B. Jaynes, S. Arslan, M. A. Al-Mahasneh, W. Li. 1997. Comparisons of grain yield sensors to scales for mapping. Precision Agriculture'97. Volume II: Technology, IT and Management, editor: J.V. Stafford. pp. 469-475. Oxford, UK: BIOS Scientific Publishers.

18

R. Okursoy, S. Arslan. 1993. A simulation model for tractor seat vibration. Proceedings of the 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, pp.503-507, İzmir, Türkiye.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1

Karadöl H., Arslan  S., Aybek A. Laboratuar koşullarında pülverizatör kanatlarının aktif kontrolü. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, S 25, Bursa 2015 (Özet)

2

S. Arslan, G. Üğlü, C. Tanrıverdi. 2012. Hassas tarımda değişken oranlı sulama teknolojileri (DOST). II. Kültürteknik Kongresi, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir 1-8. (Poster sunu)

3

E. Aksoy, S. Arslan. 2004. Modifiye edilmiş kültivatörlerle sıraya nohut ekimi ve serpme ekim yönteminin karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, S. 162-168, Aydın

4

A. Aybek, Ç. Hurşitoğlu, S. Arslan. 2003. Traktör ve biçerdöver işlemlerinde oluşan toz düzeylerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, S. 132-138, Konya.

5

A. Aybek, S. Arslan, K. Atik, E. Yıldız. 2000. Isı enerjisi üretimi için bir rüzgar türbini-ısı pompası prototipinin geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, S. 412-418, Erzurum.

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

1

S. Arslan, Ali Aybek. 2012. Particulate Matter Exposure in Agriculture. Chapter 3, In Air Pollution – A Comprehensive Perspective, Edited by Budi Haryanto, InTech Publications. 73-104 pp.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1

Aydın İ, Arslan S. Pamuk tepe kesme makinesi tasarımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 12(2): 141-147 2016

2

Arslan  S., Aybek A. Tarımda Partikül Madde Maruziyetinin Sağlık Üzerine Etkileri, Araştırma Konuları ve Politikalar Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 12(4): 1-12 2016

3

Güleç D., Arslan S., Tursun N. Farklı gaz memelerinin alev makinesi başlıkları geliştirilmesi için kullanılma olanakları. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 11(3): 231-237, 2015

4

Ünal  H., Kuraloğlu H., Arslan  S., Başaran Ö. F., Vakum Pompasının Farklı Vakum Basıncı ve Rakım Seviyelerindeki İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 11: 179-185, 2015

5

Selçuk Arslan, İsa Aydın. 2015. Küçük Tarım İşletmeleri İçin Basit Bir Önden Asılır Tip Çatallı Yükleyici, KSÜ Doğa Bil. Derg., 18(2): 40-51.

6

M. Güneş, S. Arslan, A. E. Bay, "Çok fonksiyonlu bir elektronik pülverizatörde ilaçlama işleminin optimal ve bulanık kontrolü", KSU Journal of Engineering Sciences, 16(2), 42-47, 2013

7

S. Arslan, A. Aybek. PM10 and PM2.5 concentrations in cotton ginners. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 7(2), 113-119 pp., 2011

8

T. Korucu, S. Arslan, "Kültivatör uç demirlerinde farklı aşınma oranları ve ilerleme hızlarının çeki kuvvetine etkisi", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 82-88 pp., 2008

9

T. Korucu, S. Arslan, H. Dikici, Ç. Tanrıverdi, "Hasat sonrası dönemin ve anız yakmanın toprak penetrasyonu ve nem içeriği değişimine etkisi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1), 41-49 pp., 2007

10

S. Arslan, K. K. Vursavuş, "Bir badem işleme makinası tasarımı için gerekli bazı fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(3), 245-254 pp., 2006

11

S. Arslan, "Toprak sıkışmasının azaltılması için alternatif bir yöntem: Kontrollü tarla trafiği", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 135-141 pp., 2006 (Derleme)

12

S. Arslan, A. Aybek, "Bazı tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında toz düzeyleri", Tarıma Makinaları Bilimi Dergisi, 1(1), 29-35 pp., 2005

13

A. Aybek, A. Arslan, "Bazı tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında gürültü düzeyleri", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2), 121-127 pp., 2005

14

S. Arslan, A. Aybek, "Kahramanmaraş’ta üretimi yapılan toprak işleme aletlerinin mekanik testleri", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 140-147 pp., 2001

15

A. Aybek, S. Arslan, M. Korlaelçi, "Kahramanmaraş ilinde tarım alet ve makinaları imalatı yapan işletmelerin profili ve beklentileri", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2), 181-195 pp., 2001

16

A. Aybek, S. Arslan, K. Atik, E. Yıldız, "Kahramanmaraş'ta rüzgar enerjisi potansiyeli ve yörede kurulan bir rüzgar türbininden elde edilen mekanik enerji ve ısı enerjisinin karşılaştırılması", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2), 95-107 pp., 2000

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.435]