Etkinlik : TÜRKİYE FAUNASI VE TAKSONOMİK VERİ TABANININ ÖNEMİ

Etkinlik Yeri : Çevrimiçi


Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01-06-2023


Etkinlik Bitiş Tarihi : 01-06-2023

Etkinlik Başlangıç Saati : 14:00


Etkinlik Bitiş Saati : 16:00


Etkinlik Açıklama :

Katılım Linki:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRlMzk3MzctY2UzNi00MDVlLTg1MzctOGI5YTAyMjc2MjFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8%22%2c%22Oid%22%3a%229be1dd0d-882f-499b-b86d-75995bd63d6d%22%7d  


Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Tüm Etkinlikler

Etkinlik Tarihi : [01-Haz-2023]

Etkinlik Görüntüleme : [391]