Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bitirme Tezi

Biyoloji Bölümü Lisans Bitirme Tezi Uygulama yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 7. ve 8. yarıyıl lisans ders planlarında yer alan BYL4123 Bitirme Tezi I ve BYL4124 Bitirme Tezi II derslerine ilişkin ilkeleri belirlemektir.

Bitirme Tezi Derslerinin Alınma ve Bitirme Koşulları

Madde 5. Öğrencinin mezun olabilmesi için 7. yarıyıl ders planında yer alan BYL4123 Bitirme Tezi I dersini alması ve başarılı olması ön koşuluyla, 8. yarıyılda BYL4124 Bitirme Tezi II dersini de alıp bölüm başkanlığınca oluşturulan üç kişilik bir jüri tarafından yapılacak sözlü sınavda başarmış olması gerekir. (yes)

Bitirme Tezi Yazım Klavuzu

Bitirme Tezi Yönergesi (Bitirme Tezi Uygulama Esasları)

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 16059 Nilüfer - BURSA. Tel: 0 224 2941780 Faks: 0 224 2941899