Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Botanik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hulusi MALYER
Anabilim Dalı Başkanı
Tel: 0 224 2941785
malyer@uludag.edu.tr

 

Öğretim Üyeleri

Telefon

 E-posta

Prof. Dr. Adem BIÇAKÇI

2941789

abicakci@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Şule ÖZTÜRK

2941853

ozturks@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Sevcan ÇELENK

2941800

sevcant@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Şaban GÜVENÇ

2941793

saban@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Ruziye DAŞKIN

2941878

ruziyeg@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Özer YILMAZ

2942865

ozery@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Gül KUŞAKSIZ

2941787

gult@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Aycan TOSUNOĞLU

2941854

aycanbilisik@uludag.edu.tr

Araştırma Görevlileri

 

 

Araş. Gör. Dr. Seyhan ORAN

2941669

seyhana@uludag.edu.tr

 
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 16059 Nilüfer - BURSA. Tel: 0 224 2941780 Faks: 0 224 2941899