Bölümümüzü Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde, 1981 yılında bölüm (program) düzeyinde eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayan Bitki Koruma Bölümü ilk mezunlarını 1994 yılında verirken şu anda bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı'ndan oluşmakta olup, Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematodların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını araştırırken, Fitopatoloji Anabilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, virüsler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla mücadele olanakları üzerinde durmaktadır.

Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dallarında toplam 4 Profesör, 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bitki Koruma Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarında yaklaşık 120 adet lisans, 35 adet yüksek lisans ve 9 adet doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir.

Bitki Koruma Bölümü üniversite sınavı puan sıralamasında Türkiye’deki Bitki Koruma Bölümleri arasında ilk beşte yer almaktadır. 2016 yılında bölümün taban puanı 259,15 olurken tavan puanı 309,14 olmuştur.

Bölümümüzde araştırmaların yürütüldüğü 6 adet tam donanımlı laboratuvar, 1 adet öğrenci laboratuvarı, 2 adet soğuk hava deposu, 4 adet iklim odası ve 1 adet böcek müzesi bulunmaktadır.

Bölümümüzün amacı, Ulusal ve uluslararası boyutta bitki koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, yeterli deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, bölgesel ve ülkesel bitki koruma sorunlarına evrensel standartlarda çözüm aramayı, bu bağlamda bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinen bireyleri topluma kazandırmaktır.

Detaylı bilgi için:

Araş. Gör. Tufan Can Ulu - 0224 294 16 43 - tculu@uludag.edu.tr

Araş. Gör. Sercan Şehirli - 0224 294 15 80 - ssehirli@uludag.edu.tr

Araş Gör. Cansu Saydam - 0224 294 15 80 - cansusaydam@uludag.edu.tr

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [13-Tem-2017 12:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [2.634]