Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İdari ve Mali Hizmetler

Görevin Kısa Tanımı:

       Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerden gelen Daire Başkanlığımız sorumluluk alanına giren taleplerin ve Başkanlığımız bünyesindeki ihtiyaçların alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Maliye Bakanlığının ilgili Birimleri Tarafından yayınlanan Genelge ve talimatlar merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği, Resmi gazete kamu ihale kurumunca yayımlanan İhale yönetmelikleri, Muayene kabul yönetmelikleri, tebliğ ve mevzuatlar taşınır mal yönetmelikleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Satınalma Talep Süreci Yönetimi

  2. Teklif Toplama ve Değerlendirme Süreci Yönetimi

  3. Satınalma Sipariş Süreci Yönetimi

  4. Teslim Alma, Kayıt, Kabul ve Ödeme Süreci Yönetimi

  5. Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Görevli Personel:

Sekreterya ve Yazışma - Hülya ŞİMŞEK

 

Satınalma ve Bütçe - Zafer CAN

Doğrudan Temin - Zafer CAN

 

Taşınır Kayıt Görevlisi - Mahmut ATICI

Uludağ Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA