Bursa Uludağ Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Balkan Araştırmaları Birliği’nin Üyesi
 Bursa Uludağ Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Balkan Araştırmaları Birliği’nin Üyesi

Türkiye'deki Balkan Araştırmaları Enstitüleri ve Merkezleri gibi kurumlar ile uluslararası kurumların üye olduğu Uluslararası Balkan Araştırmaları Birliği'ne Bursa Uludağ Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Balkan Araştırmaları Merkezi de üye oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğinin MADDE 5 ve MADDE 6 ilgili hükümlerinde belirtildiği gibi Merkez’in amacı:

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Balkan coğrafyasının tarihi ve kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip ve temin etmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek.

d) Üniversitede konularla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

f) Konuyla ilgilibir internet sitesi oluşturarak merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye, özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak.

ğ) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmak, işbirliğini geliştirmek.

i) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ileişbirliğine gitmek.” şeklinde belirlenmiştir.

 Bu vesile ile Birliğin bünyesinde yapılacak çalışmalara katılmak yâda çalışmalardan faydalanmak adına birlik bünyesine dâhil olunmuştur.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [24-Oca-2023]

Haber Görüntüleme : [703]