Doç. Dr. Sevinç Başay

 

Telefon         : 0 (224) 294 14 74

Faks              : 0 (224) 294 14 78

E-posta         : sevincbasay@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil   : İngilizce

 

Uzmanlık Alanları

•             Organik Tarım

•             Bahçe Bitkilerinde Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi

•             Sebzelerde Tohum Üretimi ve Muhafazası

•            Sebze Yetiştirme ve Islahı

•             Agro-Turizm

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ege Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2000

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2006

 

GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör

U.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1998

Mühendis

Atatürk Bahçe Kült. Merk. Araşt. Enst.

2000

Öğr. Gör. Dr.

U.Ü. Orhaneli MYO

2009

Öğr. Gör. Dr.

U.Ü. Karacabey MYO

2012

Dr. Öğr. Üyesi

U.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2018

Doç. Dr. 

U.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2020

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Farklı Kırmızı Turp Çeşitlerinin NA ve MA’da Muhafazası

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Atilla Eriş

 

Doktora Tez Konusu: Patlıcan (Solanum melongena L ) da Verticillium dahliae Kleb’e Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Vedat Şeniz

 

Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

1.        Organik Tarım

2.        Tarım ve Çevre Koruma

3.        Sebze Tohumculuğu

4.        İyi Tarım Uygulamaları

5.        Bitki İnsan Etkileşimi

6.        Bitirme Çalışması

 

Lisansüstü Dersleri

1.        Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri

2.        Bahçe Bitkilerinde İyi Tarım Uygulamaları

3.        Bahçe Bitkilerinde Tohum Fizyolojisi

4.        Organik Tohum ve Fide Üretimi

5.        Bahçe Bitkilerinde Tohum Teknolojisi

6.        Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1. Proje yürütücüsü: Biberde Tohumlarında Ozmotik Koşullandırma ve Yüksek Sıcaklıkların Depolama Süresince Yaşlanma üzerine Etkisi. Bilimsel (TAGEM Projesi) Araştırmalar ve İncelemeler. Yayın No: 183./ 2004.

2. Proje yürütücüsü: Patlıcan (Solanum melongena L.) da Verticillium dahliae Kleb.’e Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi TAGEM-BBAD-02-01-008.

3. Yardımcı Araştırmacı: F1 Hibrit Dolmabiber Islahı Projesi (TAGEM Projesi) Araştırmalar ve İncelemeler. Yayın No: 168

4. Yardımcı Araştırmacı: Domates ve Ispanağın Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması. (TAGEM projesi)Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Yayın No: 173.

5. Yardımcı Araştırmacı: Türkiye’de Sebze Tohumculuğunu Sektörünün Mevcut Durumunun Belirlenmesi. (TAGEM projesi)Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Yayın No: 191.

6. Yardımcı Araştırmacı: Türk Enginar (Cynara scolymus) Türlerinde (Sakız, bayrampaşa) Antioksidan Etkili Fenolik Bileşiklerin ve Antosiyaninlerin belirlenmesi ve Isıl İşlem Etkisi ile Değişimlerin İzlenmesi üzerine Araştırmalar. Celal Bayar üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: BAP-2007/060

7. Yardımcı Araştırmacı: Geriye Melezleme Metodu ile Sivri Biber Islahı. TAGEM/IY/96/04/01/004

8. Yardımcı Araştırmacı: Anter Kültürü Yoluyla Elde Edilen Haploid Patlıcan Bitkilerinin Dihaploidizasyonu İçin En Uygun Yöntemin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi BAP (2002-2006)

9. Yardımcı Araştırmacı: Biber Fasulye ve Kıvırcık Salatada Chitosan, Tricoderma, Metil Jasmonate Uygulamalarının Botrytis cinereaSclerotonia sclerotianum Patojenlerine ve Bitki Fizyolojisi Üzerine Etkileri Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.2010/14.

10. Yardımcı Araştırmacı: Brokkolinin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Raf Ömrünü Uzatmak İçin Kitosan Kaplamanın Kullanılabilirliğinin Araştırılması Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.2014/21.

11. Yardımcı Araştırmacı: Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen enginarların fenolik içeriklerinin, antibakteriyel ve antioksidant aktivitelerinin karşılaştırılması. İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2018.03.01.1275

12. Proje yürütücüsü: Organik Tarımda Sürdürülebilirlik İçin Organik Tohum Üretimi-1

Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (ÖAP(Z)-2018/1.

13. Proje yürütücüsü: Organik Fide Yetistiriciliğin de Farklı Ortam Kullanımının Etkileri, Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 01/05/2020 (Devam Ediyor)

 

ÖDÜLLER ve PATENT

1. Mayıs 2013 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

2. Şubat 2014 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

3. Mayıs 2018 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

3. Patent (Tohumculuk Tescil Sertifikasyon-Sürmeli Biberi)

 

ESERLER

A) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Başay,S., Sürmeli, N., Okçu, G., Demir, İ. Changes in germination percentages, protein and lipid contents of primed pepper seeds during storage Acta Agriculturae Scandınavıca Sectıon B-Soil And Plant Science Volume: 56 Issue: 2 Pages: 138-142 Published: MAY 2006

2. Başay, S., Şeniz, V., Tezcan, H. 2011. Reactions of selected eggplant cultivars and lines to verticillium wilt caused by Verticillium dahliae Kleb. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (18), pp. 3571-3573, 2 May, ISSN 1684-5315.

3. Başay, S., Şeniz,  V., Ellialtıoğlu, Ş. 2011. Obtaining dihaploid lines by using anther culture in the different eggplant cultivars  Journal of Food, Agriculture & Environment  Vol.9 (2): 188-190.

4. Başay, S.,  Tokuşoğlu, Ö.  2013. The proximate composition and quality characteristics in artichoke (Cynara scolymus L.)  varieties developed with clonal selection. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 584-587.

5. Başay, S., Ellialtıoğlu, Ş. 2013. Effect of Genotipical on the Effectiveness of Anther Culture in Eggplant (Solanum melongena L.) Turk J Biol (2013) 37: 499-505

6. Başay, S., 2018. Urban People’s Perceptıons Of OrganıcProducts And Theır Attıtudes:An Example From Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5A), 3854-3862,

7. Yıldırım A, Başay, S., Türker A. 2020. A Comparıson Of Organıcally And ConventıonallyGrown Artıchokes: Phenolıc Constıtuents,Antıoxıdant And Antıbacterıal Actıvıtıes. Acta Alimentaria, 49(1), 69-75., Doi: 10.1556/066.2020.49.1.9.

8. Başay, S. 2020. The Correlatıon Between Fruıt Morphology And Seed Characterıstıcs In Eggplant Seed Productıon. Fresenius Environment Bulletin, 30(04/2020), 200-212., (Kontrol No:6092642)

9. Akbudak, N., Basay, S. 2013. The Elicitor Response in Lettuce. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering (IPCBEE), 60:126-130.

 

B) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Tokuşoğlu, Ö., Başay, S. 2008. The major functional phenolic constituents (cyanarin, chlorogenic acid, caffeic acid) in artichoke bracts and leaves. 6th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives,Abstract book FUCO Section, page:518. 7-10 September 2008, Athens,GREECE. (POSTER)

2. Başay, S., Akbudak, N. 2012. Pepper Seedling Cultivation in Soil With Leonardite  Symposıum on Horticulture ın Europe, Angers, France. (POSTER)

3.Akbudak, N., Başay, S., Tezcan,H. 2012. Effect of Sclerotini sclerotiorum and mycorrhiza on Growth and Chlorophyll in Pepper Plant. Symposıum on Horticulture ın Europe, Angers, France. (POSTER)

4. Başay, S. 2016. The Artichoke (Cynara Scolymus L.) As Ideal Plant For Organic Growing. “27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry”. 26-28 September 2016 Turkey. (ORAL)

5. Başay, S. 2017. The Role and Importance of Organic Agriculture in Agro-tourism. 1th Internatıonal Rural Tourısm And Development Congress. May 04-06, 2017 – Bursa. (ORAL)

6. Başay, S. 2017. Edible City Gardens. International Conferance on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF.15-17.may 2017 Nevşehir-Turkey (ORAL)

7. Başay, S. 2018. Contributions of Agrotourısm on Agrıcultural Productıon inTurkey.  II. Rural Tourism and Development Congress; 10 Mayıs

8. Başay, S. 2019. Alternative Product for Bandırma is Artichoke. 2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’19, 41-45., (Tam metin bildiri), (ORAL)

9. Başay, S. 2019.  For Sustainability in Agriculture in Bandırma and Its Surroundings Agro-tourism. 2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’12-16., (Tam metin bildiri), (ORAL)

 

C) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Başay, S., Eriş, A. Farklı Kırmızı Turp Çeşitlerinin Norma (NA) ve Modifiye (MA) Atmosferde Muhafazası. Bahçe Dergisi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. V:32. (2003).

2. Başay, S., Sürmeli, N., UYSAL, E. Biber Tohumlarında Ozmotik Koşullandırmanın Depolama Süresince Tohum Canlılığı, Yağ Ve Protein Kapsamı Üzerine Etkisi . Bahçe Dergisi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü.33 (1-2): 85-94 (2004).

3. Sürmeli, N., Beşirli, G., Başay, S., Kaynaş, K., Erdoğan, S., Sonmez, İ., Kasim, M. U., Münevver, G.. Yeni Bir Biber Çeşidi “Sürmeli Biberi” Bahçe Dergisi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. 36 (1-2): 61-75. (2007)

4. Akbudak, N. Ve Başay, S. Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Standardizasyonu. Ziraat Fakültesi Dergisi.Cilt: 23  Sayı: 1

5. Ellialtioğlu, Ş., Başay, S., Kuşvuran, Ş. Patlıcanda polen dimorfizmi ve anter kültürü ilişkisinin incelenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 149-152. (2012).

6. Başay, S. Ve. Uzunoğullari, N. F1 Hibrit Dolma Biber Islahında Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco mosaic virus (TMV) ve Potato virus Y (PVY) Virus Testlemeleri Alatatarım Cilt 15 sayı 2. (2016)

7. Başay, S. Organik Ürünlerin Ekoturizme katkılarının Degerlendirilmesi: Antalya Ili Örnegi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 303-310., Doi:  10.24011/barofd.427789, (2018).

8. Başay, S., Alpsoy, H.C. Biber (Capsicum annuum L. var. Sürmeli) Tohumlarına Yapılan Vermikompost Çayı Ön Uygulamasının Çimlenme Parametreleri ve Fide Kalite Özelliklerine Etkisi. Alatarım, 18(1), 23-29, (2019).

9. Başay, S. Organik Tarımda Sürdürülebilirlik İçin Biberde (Capsicum annuum L. Var. Kandil Dolma) Organik Tohum Üretiminin Değerlendirilmesi", Alatarım, vol.19, pp.66-74, (2020).

 

D) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Başay, S., Sürmeli, N., Uysal,E. Dolma Biberde Ozmotik Koşullandırmanın Depolama Süresince Tohum Canlılığı ve Biyokimyasal Değişime Etkis. V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri 21-24 Eylül 2004 Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. S.91-95 (2004). (ORAL)

2. Başay, S., Erdoğan, S., Uysal, E. Klon Seleksiyonu ile Geliştirilen Enginar Çeşitlerinde Bazı Kalite Özellikleri. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos, Yalova, Bildiriler, (2008) (özet) (ORAL)

3. Ellialtioğlu, Ş., Başay, S., Kuşvuran, Ş. Anter Kültüründen Elde Edilen Haploid Patlıcanların Katlanması Amacıyla Kullanılan in vitro ve in vivo Kolhisin Uygulamalarının Karşılaştırılması. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, Kahramanmaraş, Bildiriler, s:386-390. (2006) (POSTER)

4. Beşirli, G., Sürmeli, N., Sönmez, İ., Kasim, M. U., Başay, S., Karik, Ü., Şarlar, G., Çetin, K., Erdoğan, S. S., Çelikel, G. F., Pezikoğlu, F., Efe, E., Hantaş, C., Uzunoğullari, N., Çebel, Nesime, İ., Güçdemir, H., Keçeci, M., Güçlü, D.,  Tuncer, N. Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması, Türkiye İkinci Ekolojik Tarım Sempozyumu, , Antalya, S: 256-265. (2001)

5. Beşirli, G., Sürmeli, N., Sönmez, İ., Kasim, M. U., Başay, S., Pezikoğlu, F., Karik, Ü., Çetin, K., Erdoğan, S. S., Çelikel, G. F., Efe, E., Çebel, Güçdemir, H., Keçeci, M., Tuncer, N., Aksoy, U. Organik Olarak Yetiştirilen Ispanakta Verim Kalite Özellikleri ve Nitrat içeriğinin Belirlenmesi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri 21-24 Eylül 2004 Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. S.112-116. (2004)

6. Şeniz, V, Eser, B., Daşgan, Y., Akbudak, N., İlbi, H, Sürmeli, N, Başay, S. Sebze Üretiminde Gelişme ve Hedefler. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 3-7 Ocak. s.551-565 (2005).

7. Başay, S., Ellialtioğlu, Ş, Şeniz, V, Yerli ve Yabancı Patlıcan Çeşitlerinde Anter Kültürü Yolu ile Haploid Embriyo Oluşumu. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu YYÜ.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 23-26 Haziran (2010). (POSTER)

8. Başay, S., Akbudak, N. Patlıcan Tohumlarında Tetrazolium Testi Kullanılarak Canlılık Tespiti. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 4-8 Ekim (2011). (POSTER)

9. Uzar, Y., Akbudak, N., Başay, S., Şeniz, V. 2011. Farklı oranlarda Leonardit içeren topraklarda biber fidesi yetiştiriciliği. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s. (POSTER)

10. Akbudak, N., Başay, S., Tezcan, H.,  Şeniz, V. 2011. Biberde Tricoderma uygulamalarının Botrytis cinerea uygulamaları üzerine etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s. (POSTER)

 E) Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler

1. Başay, S. 2016. F1 Hybrid Bell Pepper Breeding. Recent Researches in Interdisciplinary Sciences. ISBN 978-954-07-4141-3. St. Kliment Ohridski Universıty Press Sofia. S.749

2. Başay, S. 2017. Edible Landscape. Current Trends in Science and Landscape Management. St. Kliment Ohridski Unıversity Press Sofia.

3. Başay, S. 2018. Applıcabılıty Of Organıc Agrıculture In Urban Gardens, Recent Researches inScience and LandscapeManagement, Cambridge Scholars Publishing,

4. Başay, S. 2018. Organik Tohum Üretiminin önemi, Current Academic studies In agrıculture Sciences, IVPE. Sayfa Sayısı 555, ISBN:978-9940-540-48-7.

5. Başay, S. 2018. Organik Tarımda Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı, Current Academic studies In agrıculture Sciences, IVPE. Sayfa Sayısı 555, ISBN:978-9940--540-48—7.

6. Başay, S. 2020. Balcony Vegetable Growıng In The Covıd-19 Pandemıc, Theory and Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences II, Gece Publishing, 2020

7.  Başay, S. 2020. The Importance Of Organıc Agrıculture And Agro Tourısm In The Covıd-19 Pandemıc, Forestry and Aquaculture Sciences II, Gece Publishing, 2020

 

F. Patent

1. Sürmeli Biber Çesit Tescili, Patent Basvuru Sahipleri: Nurten Sürmelı, Gülay Besırlı, Sevinç Basay,Kenan Kaynas, Seçil Erdogan, Ibrahim Sönmez, M. Ufuk Kasım, Münevver Göçmen

 

G) Yazılan ulusal Kitap veya kitaplarda bölümler

1. Başay, S. 2011. “Patlıcan” Hasad Bitkisel Üretim. ISSN-1302-1702 27:68-79

2. Başay, S. 2010. ''Patlıcan Yetiştiriciliği'' Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Çiftçi Eğitim Serisi 2010/88 Ankara

3. Başay, S. 2010. ''Bezelye Yetiştiriciliği'' Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Çiftçi Eğitim Serisi 2010/89 Ankara

4. Başay, S. 2010. ''Turp Yetiştiriciliği'' Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Çiftçi Eğitim Serisi 2010/86 Ankara

5. Başay, S., Coşkuncu, S. 2012. ''Patlıcan  Yetiştiriciliği''  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Çiftçi Eğitim Serisi 2012/88  Ankara

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.364]