Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Araş. Gör. Sevin Teoman Duran

 

Telefon         : 0 (224) 294 14 76

 

Faks              : 0 (224) 442 90 98

E-posta         : sevinteoman@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil  : İngilizce

Uzmanlık Alanları:

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2013

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

---

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2011

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Domates, Biber ve Patlıcan Tohumlarında Organik Priming Uygulamalarının Fide Kalite ve Performansı Üzerine Etkileri

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

1.        Yardımcı Araştırmacı: Domates, Biber ve Patlıcan Tohumlarında Organik Priming Uygulamalarının Fide Kalitesi ve Performansı Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri HDP(Z)2012/15 (2012-2013).

 

ESERLER

A) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Teoman, S. and Sivritepe, H.Ö. Organic Priming with Seaweed Extract and Dehydration Treatments in Tomato Seeds. 30th ISTA Congress Seed Symposium, 12-14 June, Antalya, Turkey. 2013.

2.        Sivritepe, H.Ö., Şentürk, B. and Teoman, S. Correlations between Viability and Different Vigour Tests in Maize Seeds. 30th ISTA Congress Seed Symposium, 12-14 June, Antalya, Turkey. 2013a.

3.        Sivritepe, H.Ö., Şentürk, B. and Teoman, S. Electrical Conductivity Tests in Maize Seeds. 30th ISTA Congress Seed Symposium, 12-14 June, Antalya, Turkey. 2013b.

 

B) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Sivritepe, H.Ö., Şentürk, B. ve Teoman, S. Su ve Tuz Çözeltileri ile Yapılan Priming Uygulamalarının Biber Tohumlarında Canlılık ve Güç Üzerine Etkileri. Bursa Tarım Kongresi, 7-9 Ekim, Bursa. 2010.

2.        Sivritepe, H.Ö., Şentürk, B. ve Teoman, S. Biber Tohumlarında Yapılan Organik Priming ve Kurutma Uygulamaları Fide Kalitesi ve Performansını İyileştirmektedir. Türkiye 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim, Şanlıurfa. 2011.

3.        Sivritepe, H.Ö., Şentürk, B. ve Teoman, S. Domates ve Biber Tohumlarında Elektriksel İletkenlik Testleri. Bursa Tarım Kongresi, 27-29 Eylül, Bursa. 2012a.

4. Sivritepe, H.Ö., Şentürk, B. ve Teoman, S. Domates Tohumlarında Solubor ile Yapılan Priming ve Kurutma Uygulamalarının Fide Kalitesi ve Performansı Üzerine Etkileri. Bursa Tarım Kongresi, 27-29 Eylül, Bursa. 2012b.

 

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer/BURSA - Tel: 0 224 294 14 70 - Faks: 0 224 442 90 98 - E-posta: bahcebitkileri@uludag.edu.tr