Doç. Dr. Asuman Cansev

Telefon         : 0 (224) 294 16 41

Faks              : 0 (224) 294 14 78

E-posta         : auslu@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2002

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2008

 

GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1999

Araş. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2008

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2014

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Aşılı Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğinde, Farklı Aşı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

 

Doktora Tez Konusu: Gemlik Zeytin Çeşidi’nin Düşük Sıcaklık Koşullarında Fizyolojik Ve Moleküler Açıdan Karakterizasyonu

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1.        Yardımcı Araştırıcı: Moleküler biyolojik açıdan zeytin bitkisinde soğuğa dayanıklılık özellikleri, DPT 2002/1, 2002-2008.

2.        Yardımcı Araştırıcı: İğde (Eleagnus angustifolia L.) Meyvesinin Kimyasal ve Besleyici özellikleri ve Bisküvi Üretiminde Kullanımı. TUBİTAK, TOVAG 110O060, 2010-2013.

3.        Proje Yürütücüsü: Zeytin Bitkisinde Glisin Betain ve Kolin Uygulamalarının Düşük Sıcaklık Stresinde Fosfolipid Metabolizması Üzerine Etkileri. U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No 2010/47, 2010-devam ediyor

4.        Yardımcı Araştırıcı: Sarımsak genomu için SSR (Basit Dizi Tekrarları) Markırlarının Geliştirilmesi. U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No Z-2010/50, 2010-devam ediyor

5.        Yardımcı Araştırıcı: Bursa Siyahı İncir Çeşidinin SSR Moleküler Markırları Kullanılarak Tanımlanması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: KUAP(Z)-2012/50), 2012-devam ediyor.

6.        Yardımcı Araştırıcı: Tunceli  Sarımsağının  (Allium  tuncelianum)  Bazı  Kimyasal  ve  Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Ülkemizde Kültürü Yapılan Allium Türleri ile Karşılaştırılması. U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: OUAP(Z)-2013/4, 2013-devam ediyor.

7.        Yardımcı Araştırıcı: Marmara (Geçiş) İklimi Kuşağında Sulama Ve Azotlu Gübreleme Düzeylerinin Bazı Sıcak İklim Çim Bitkisi Türlerinin Gelişimi ve Çim Kalitelerine Etkileri. TÜBİTAK, TOVAG, Proje No:112O775, 2013-devam ediyor.

8.        Proje Yürütücüsü: Yüksek Sıcaklık Stresinin Çilek Bitkisinde Dehidrin Proteinleri ve Fosfolipid Metabolizması Üzerine Etkileri. U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: KUAP(Z) - 2013/14, 2013-devam ediyor.

9.        Yardımcı Araştırıcı: Sarımsakta Düşük Sıcaklık Koşullarında Tiamin Biyosentezinde Görev Alan THIC Genin İfade Düzeyi, Tiamin ve Bazı Biyokimyasal Bileşiklerin İçeriklerinde Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi. TÜBİTAK, TOVAG, Proje No: 113O228, 2013-devam ediyor.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.        Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

2.        Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Eris A., Gulen H., Barut E., Cansev A. 2007. Annual pattern of total soluble sugars and proteins related to cold-hardiness in olive (Olea europaea L. cv. Gemlik). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82 (4) 597–604.

2.        Gülen H., Çetinkaya C., Kadıoğlu M., Kesici M., Cansev A., Eriş A. 2008. Peroxidase Activity and Lipid Peroxidation in Strawberry (Fragaria X ananassa) Plants Under Low Temperature. Environmental and Biological Science. 2 (6), 95-100.

3.        Cansev A., Gulen H. Eris A. 2009. Cold-hardiness of olive (Olea europaea L.) cultivars in cold-acclimated and non-acclimated stages: seasonal alteration of antioxidative enzymes and dehydrin-like proteins. Journal of Agricultural Science. 147, 51-61.

4.        Gulen H., Cansev A., Eris A. 2009. Cold-hardiness of olive (Olea europaea L.) cultivars in cold-acclimated and non-acclimated stages: Seasonal alteration of soluble sugars and phospholipids. Journal of Agricultural Science, 147, 459-467.

5.        Cansev A., Ozgur M. 2010. Grafting cucumber seedlings on Cucurbitacea: Comparison of different grafting methods, scions and rootstocks planted on soil contaminated with Meloidogyne incognita. Journal of Food Agriculture and Environment. 8 (3-4): 804-809.

6.        Cansev,  A.,  Şahan,  Y.,  Çelik,  G.,  Taşkesen,  S.,  Özbey,  H.  2011.  Chemical Properties and Antioxidant Capacity of Elaeagnus angustifolia L. Fruits. Asian Journal of Chemistry 23(6), 2661-2665.

7.        Cansev A., Gulen H., Eris A. 2011. The Activities of Catalase and Ascorbate Peroxidase in Olive (Olea europaea L. cv. ‘Gemlik’) under Low Temperature Stress. Hort. Environ. Biotechnol. 52(2):1-6.

8.        Cansev, A. 2012. Physiological effects of high temperature treatments on leaves of olive cv. Gemlik”, Plant Archives, 521-525.

9.        Cansev, A., Gulen H., Celik G., Eris A.. 2012. Alterations in total phenolic content and antioxidant capacity in response to low temperatures in olive (Olea europaea L. ‘Gemlik’), Plant Archives, 12: 489-494,

10.      Sahan Y., Cansev A., Gülen H., 2013. Effect of processing techniques on antioxidative enzyme activities, total polyphenol content, antioxidant capacity, phenolic fraction, and fatty acids of table olives. Food Science and Biotechnology, 22(3):613-620.

11.      Cansev A., Kesici M.. 2013. Changes in antioxidant enzyme activities during cold-acclimation in sweet cherry cultivars grafted on different rootstocks. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 522-527.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Eris A., Gulen H., Turhan E., Cansev A., Ipek A. 2007. Studies on cold, heat and salinity stress in some horticultural crops. Second Annual YOK-SUNY Collaboration Symposium, 23-25 May 2007, Cukurova University, Balcali, Adana, Proceedings Book, ISBN: 978-975-487-141-8. pp. 50-58.,

2.        Gulen H., Koksal N., Cansev A., Demir S., Zaimoglu Z., Eris A.. 2009. Antioxidative enzyme activities in strawberry plants under cadmium stress. First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, Arte’2009, September 14-15, 2009, İstanbul, Turkey, Book of Abstracts, 181-183.

3.        Gülen H., Köksal N., Turhan E., Cansev A., Eriş A.. 2009. Physiological and Molecular Effects of High Temperature on Plant Growth and Development. 1.st international congress on global climate changes and agriculture,, May 28-30 2009, Tekirdag, Turkey, Proceedings Book, ISBN: 978-605-4265-100-8. pp .245-253.

4.        Cansev A., Gulen H., Ipek A., Eris A. 2006. Seasonal changes in various enzyme activities in olive genotypes, Plant Biology Meeting, August 5-9 2006, Boston, MA, USA, p. 140.

5.        Cansev A., Gülen H., Çelik G., Eris A. 2010. Changes in total phenolic content and antioxidant capacity in response to low temperatures in olive (Olea europaea L. “Gemlik”). Workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods. 21st April, 2010. Abstract Book, p.30.

6.        Cansev, A., Sahan, Y., Celik, G., Ozbey, H. 2010. Determination of various chemical properties and mineral content in Eleagnus angustifolia L. Fruits. 5th Central European Congress on Food, 19 - 22 May 2010, Bratislava, Slovak Republic. Abstract Book. p.76

7.        Sahan, Y., Cansev, A., Taskesen, S., Ozbey, H. 2010. Determination of total phenolic content and antioxidant capacity of oleaster fruits. 5th Central European Congress on Food, 19 - 22 May 2010, Bratislava, Slovak Republic. Poster presentation. Abstract Book. p.122

8.        Sahan , Y., Cansev, A., Celik, G., Cinar, A. 2010. Determination of various chemical properties, total phenolic contents, antioxidant capacity and organic acids in Laurocerasus officinalis Fruits. 28 th International Horticultural Congress, 22-27 August 2010, Lisboa, Portugal.

9.        Cansev, A., Sahan , Y., Celik, G., Cinar, A. 2010. Determination of Organophosphorus Pesticide Residues in Olives Grown in Bursa, Turkey. 28 th International Horticultural Congress, (Poster Presentation) 22-27 August 2010, Lisboa, Portugal.

10.      Ipek, M., Ipek A., Cansev A., Seniz V., Simon P.W. 2012.Development of EST based SSR markers for the garlic genome” 6th International Symposium on Edible Alliaceae “Innovations in Agriculture and Food Science for Edible Alliaceae. 21-24 May 2012, Fukuoka, Japan, Acta Hort.969, pp.81-83.

11.      Sahan, Y., A. Cansev, A. N. Dundar, E. Aydin, D. Dulger, B. F. Kaplan, A. Kilci, G. Celik, D. Gocmen, S. Gucer. 2012. Studies on bioactivities of pericarp and mesocarp fraction of fresh Eleagnus angustifolia L. fruit. 3rd PAK-TURK Conference on Chemical Sciences, Bursa/Turkey. September 13-15, 2012, Abstract Book. p.144.

12.      Mert, C., Cansev A., Erturk U., Yerlikaya C. 2012. Influence of mycorrhizal fungi and liquid organic fertilizer on the mineral nutrition and growth of chestnut seedlings. Fifth International Chestnut Symposium, Shepherdstown, West Virginiana, USA, September 4-8, 2012. Abstract Book, p.36.

13.      Cansev, A., Kesici M., Ergin S., Gulen H. 2012. Effects of high temperature stress on total phenolic content and antioxidant capacity in strawberry plants, 15th European Congress on Biotechnology, September 23-26, 2012, Istanbul, Turkey, New Biotechnology. (29): Issue S., p.120.

14.      Kesici, M., Cansev A., Ergin S., Gulen H. 2012. Protein and peroxidase activity in strawberry plants under the combined effects of drought, low and high temperature”, 15th European Congress on Biotechnology, September 23-26, 2012, Istanbul, Turkey, New Biotechnology, (29): Issue S., pp.185.

15.      Cansev, A., Gulen H., Ipek M., Barut E. 2012. Determination of non-phytotoxic doses of gylicine betaine and choline in Olea europaea L. 15th European Congress on Biotechnology, September 23-26, 2012, Istanbul, Turkey, New Biotechnology, (29): Issue S., p.175.

16.      Cansev  A.,,  Alibas  I.,  Sahan  Y.,  Dulger  D.,  Kaplan  B.  2012.  Comparison  of Functional  Properties  of  Linden  Flowers  By  Different  Drying  Methods”,  1st International Conference on Nutraceutical and Cosmetic Sciences (ICNaCS), 22-23 October 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, Abstract Book. p.52.

17.      Sahan Y., Cansev A., Inkaya A.N., Aydın E., Dulger D., Kaplan F.B., Gocmen D., Celik G., Gucer S. 2012. Functional Food Ingredient: Oleaster Flour”, 1st International Conference on Nutraceutical and Cosmetic Sciences (ICNaCS), 22-23 October 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, Abstract Book. p.32.

18.      Sahan, Y., Cansev, A., Celik, G., Gocmen, D. 2013. Novel Food Ingredient: Oleaster Flour. EUROFOODCHEM XVII, May 07-10 2013, İstanbul, Turkey

19.      Kesici Zengin, M., Ergin, S., Cansev, A., Gülen, H. 2013. Choline Chloride as a Growth Stimulator in Strawberry Plants. 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, 25th-28th September, 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, p,171.

20.      Cansev A., Gülen H., İpek M., Barut E. Application of choline and glycine betaine alters levels of total phosholipids in Olea europaea L. related to cold hardıness. International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, 25th-28th September, 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, p,87.

21.      Celik, G.,Sahan, Y., Taskesen, S., Cansev, A., 2013. Bioaccessibility of some Metals in Pekmez (Molasses) Produced Different Fruits. The 2th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, October 24-26 2013, Struga-Ohrid/Macedonia.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Eriş, A., Gülen H., Cansev A., Turhan E. 2003. Bazı Kiraz Çeşitlerinin Standart ve Soğuk Birimi Yöntemlerine Göre Soğuklama Gereksinimleri. BAHÇE, 32(1-2): 53-62.

2.        Çınar A., Cansev A., Şahan Y. 2011. Phenolic Compounds of Olive by-products and Their Function in the Development of Cancer Cells. Research Journal of Biological Sciences, 4 (2): 55-58.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Uslu (Cansev) A., Özgür M. 2002. Hıyar fidesi yetiştiriciliğinde boylanmanın kontrolü üzerine bazı büyümeyi düzenleyici maddelerin etkisi. IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, 17-20 Eylül 2002, Uludağ Üniversitesi, Görükle, Bursa, Sayfa 49-56.

2.        Koksal N.,  Cansev A., Gulen H., Ipek A., Eris A. 2005. Bazı yerel fasulye (Phaseolus            vulgaris L.) genotiplerinin arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2005, Eskişehir, Sayfa 304-307.

3.        Cansev A., Koksal N., Gulen H., Ipek A., Eris A. 2005. Düşük sıcaklık stresi altındaki bazı zeytin çeşitlerinin peroksidaz aktivitesine göre gruplanması. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2005, Eskişehir, Sayfa 313-317.

4.        Gulen H., Turhan E., Ipek A., Koksal N., Cansev A., Kesici M., Eris A. 2007. Bazı Çilek Çeşitlerinde Yüksek Sıcaklığa Toleransın Belirlenmesi. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.32-36.

5.        Eris A., Gulen H., Turhan E., Koksal N., Cansev A. 2008. Küresel Isınma ve Bağcılık. Bağcılık ve Şarapcılık Sempozyumu. 6-9 Kasım 2008, Denizli. 51-57.

6.        Gülen H., Cansev A., Kesici M., Atlar S., Aydoğan Ç. 2010. Düşük Sıcaklık Uygulamasının Çilek Bitkisindeki Bazı Fenotipik Özelliklere Etkisi. III. Üzumsü Meyveler Kongresi, 10-12 Haziran 2009. Kahramanmaraş, 233-239.

7.        Cansev A., Özgür M. 2010. Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Aşı Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23 - 26 Haziran 2010. Yüzüncıyıl Üniversitesi, Van. s. 61.

8.        Şahan, Y., Cansev, A., Gülen, H. 2010. Differences in The Total Polyphenol Content, Antioxidant Capacity and Antioxidative Enzymes of Table Olives Regarding to Processing Techniques. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya.

9.        Cinar, A., Cansev, A., Sahan, Y. 2010. Phenolic Compounds of Olive by-products and Their Function in the Development of Cancer Cells. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, (Poster Bildiri) 26-29 Ekim 2010, Antalya.

10.      Cansev A., Gülen H. Gemlik zeytin çeşidi çiçeklerinde düşük ve yüksek sıcaklık koşullarının protein profili üzerine etkileri. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, (Poster Bildiri) 26-29 Ekim 2010, Antalya.

11.      Gülen H., Cansev A., Kesici M., Atlar S., Turhan E., İpek A., Köksal N. 2011. Çilek yaprak dokularının toplam fenolik içeriği ve antioksidan kapasitesi. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Sözlü Bildiri), 27-30 Nisan, 2011. Eskişehir. Cilt I. 817-822.

12.      Barut E., Gülen H., Cansev A., Kesici M. 2011. Bursa İlinin Meyve Üretim Potansiyeli. Bursa 3. Kent Sempozyumu (Sözlü Bildiri), Bursa, Bildiriler Kitabı, 82-87.

13.      Barut, E., H. Gülen, Cansev A., Ergin S., Kesici M., 2011. “Marmara bölgesi meyveciliği”, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011, Bildiriler Kitabı, Urfa, (Basımda).

14.      Cansev, A., H. Gülen, A. Eriş. 2011. Zeytin bitkisinde düşük sıcaklık uygulamalarına göre toplam çözünebilir proteinler ve dehidrinler, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011, Urfa, Özet Kitabı, s.43..

15.      Şahan, Y., Cansev A., A. N. Dündar, E. Aydın, D. Dülger, H. B. Kaplan, G. Çelik, D. Göçmen, Ş. Güçer. 2012. İğde ununun kimyasal ve mineral içeriğinin belirlenmesi, 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Özet Kitabı, s.13.

16.      Cansev A., Y. Şahan, D. Dülger, A. Çınar, G. Çelik. 2012. Konvansiyonel ve organik olarak yetiştirilen kiraz meyvelerinin antioksidan kapasite ve organik asit içerikleri bakımından karşılaştırılması”, 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Özet Kitabı, s.406.

 

E. Diğer yayınlar

1.        Şahan, Y., A. Cansev, D. Göçmen, G. Çelik, A.N. Dündar, E. Aydın, D. Dülger, H.B. Kaplan, Ş. Güçer, 2011. “İğde meyvesinin unlu mamuller sanayinde kullanım olanaklarının araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunumları, 15-16 Kasım 2011. s.166.

2.        Cansev, A. 2011. “Zeytin bitkisinde (Olea Europaea L.) soğuğa toleransın moleküler karakterizasyonu”, Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunumları, 15-16 Kasım 2011. s.118.

3.        İpek A., H. Gülen, M. İpek, A. Cansev, S. Ergin, M. Kesici, A. Eriş, V. Şeniz, E. Barut. 2011. “Bahçe bitkileri bölümü moleküler biyoloji ve biyoteknoloji labratuvarlarında gerçekleştirilen analizler”, Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunumları, 15-16 Kasım 2011. s.115.

4.        Gülen, H., A. İpek, M. İpek, A. Cansev, S. Ergin, M. Kesici, A. Eriş, V. Şeniz, E. Barut. 2011. Bahçe Bitkileri Bölümü Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Labratuvarı Araştırma Projeleri, Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunumları, 15-16 Kasım s.115.

5.        Cansev, A., H. Gülen, M. İpek, E. Barut. 2012. Zeytin Bitkisinde Glisin Betain Ve Kolin Uygulamalarının Düşük Sıcaklık Stresinde Fosfolipid Metabolizması Üzerine Etkileri, Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunumları, 13-15 Kasım 2012. s.138.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.018]