Prof. Dr. Cevriye Mert

Telefon         : 0 224 2941542

Faks              : 0 224 294 14 78

E-posta         : cevmert@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil  : İngilizce

Uzmanlık Alanları

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1999

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2005

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1997

Araş. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2005

Doç. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2012

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: M106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltme

Doktora Tez Konusu: Bazı Fertil ve Steril Kestane Çeşitlerinin Polen ve Anter Yapıları Üzerinde Araştırmalar

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.        Yardımcı Araştırıcı: Bazı Meyve Türlerinde Çiçek Organlarının Yapısı Üze rinde Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/43 nolu proje, 2002-2007. Eylül 2006’ dan sonra ( Proje Yürütücüsü)

2.        Yardımcı Araştırıcı: Bazı Klonal Elma Anaçlarının Mikro Çoğaltımı. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/15 nolu proje, 2004-2006. Eylül 2006’ dan sonra ( Proje Yürütücüsü)

3.        Yardımcı Araştırıcı: Bazı Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Sırasında Yüzey Mumunun (Epikutikular Wax) Kimyasal Yapısı ve Yüzey Morfolojisindeki Değişimler. TÜB İTAK, TOVAG- 105O076 nolu proje, 2005-2009.

4.        Proje Yürütücüsü: ‘Gemlik’ Zeytin Çeşidinin Periyodisiteye Bağlı Olarak Çiçek Morfolojisi ve Sitolojisinin Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2007/9 nolu proje, 2007-2010.

5.        Proje Yürütücüsü: ‘Gemlik’ Zeytin Çeşidinde Periyodisite Üzerine Etkili Olan Önemli Fenolik Bileşiklerin Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2008/22 nolu proje, 2008-2011.

6.        Yardımcı Araştırıcı: Bursa İli Zeytin Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının İncelenerek Bazı Mikro Besin Elementi (Fe, Zn ve B) Noksanlıklarının Giderilmesi ve Besin Elementleri ile Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2008/14 nolu proje, 2008-2011.

7.        Yardımcı Araştırıcı: Türkiye Ceviz Yeti ştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi. TÜB İTAK, KAMAG-107G249 nolu proje, 2008-2012, (Proje türü: Kamu).

8.        Yardımcı Araştırıcı: Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Verticillium Solgunluğunun Yaygınlık Oranı ve Şiddeti Üzerinde Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (2008/13 nolu proje), 2008-2011.

9.        Kestane Eğitim Ve Üretimi Geliştirme Projesi. Bursa Valiliği Destekli (2009-2013)

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1.        Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği

2.        International Society for Horticultural Science (ISHS)

3.        Ulusal Ceviz Çalışma Grubu

4.        Ulusal Kestane Çalışma Grubu

5.        Ulusal Kiraz Çalışma Grubu

 

ÖDÜLLER

1.        Mart 2007   TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

2.        Mayıs 2007 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

3.        Ağustos 2007 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

4.        Nisan 2009 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

5.        Mart 2010   TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

6.        Mayıs 2010 TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Mert, C., A. Soylu 2005. Effects of NAA and Carbaryl on fruit set and return bloom for some apple (Malus domestica Borkh.) cultivars. International Journal of Fruit Science5(4):65-74.

2.        Mert, C., A. Soylu 2006. Flower and stamen structures of male-fertile and male-sterile chestnut (Castanea sativa Mill.) cultivars. Journal of American Society for Horticultural Sciences 131(6):752-759,

3.        Ertürk, Ü., C. Mert, A. Soylu 2006. Chemical composition of fruits of some important chestnut cultivars. Brazilian Archives of Biology and Technology. 49(2):183-188.

4.        Mert, C., A. Soylu 2007. Morphology and anatomy of pollen grains from male-fertile and male-sterile cultivars of chestnut (Castanea sativa Mill.). The Journal of Horticultural Science & Biotechnology 82(3):474-480.

5.        Mert, C., Ü. Ertürk, A. Soylu, Ö. Öztürk 2007. The king fru it versus lateral fruit thinning effects on yield and fruit quality in apple. International Journal of Fruit Science (ISSN: 1553-8362), 7(1):37-46.

6.        Mert, C., A. Soylu 2007. Possible cause of low fruit set in the sweet cherry cultivar 0900 ziraat. Canadian Journal of Plant Science 87 (3):593-594.

7.        Mert C., A. Soylu 2009. Variations and abnormalities of stamen morphologies in cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars. Horticultural Science (Prague), 36(3): 109-116.

8.        Mert C. 2009. Pollen morphology and anatomy of cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars. HortScience 44(2): 519–522.

9.        Mert C., A. Soylu 2010. Shoot location and collection time effects on meristem tip culture of some apple rootstocks. Pakistan Journal of Botany, 42(1): 549-557.

10.      Mert, C. 2010. Anther and pollen morphology and anatomy in walnut (Juglans regia L.). HortScience 45(5): 757-760.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Soylu, A., Ü. Serdar, E. Ertan, C. Mert 2006. Recent advances in chestnut growing in Turkey. (1st International Non-Wood Forest Products Symposium. 1-4 November 2006, Trabzon, 365-375.

2.        Mert, C., A. Soylu 2007. New approach to the bud culture of chestnut. (International Workshop on CHESTNUT Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects. 23-25 October 2007, Bursa, Turkey). Abstracts, 21 p. (Özet).

3.        Tezcan, H., C. Mert 2007. Infection rates of Cryphonectria parasitica on grafted forest chestnut trees and possible occurrence of hyphovirulence in Bursa district. (International Workshop on CHESTNUT Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects. 23-25 October 2007, Bursa, Turkey). Abstracts, 2 p. (Özet).

4.        Soylu, A., C. Mert 2007. Selected chestnut cultivars of Marmara region. (International Workshop on CHESTNUT Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects. 23-25 October 2007, Bursa, Turkey). Abstracts, 13 p. (Özet).

5.        Soylu, A., C. Mert 2009. The future of the chesnut breeding work in Turkey. Acta Hort. (ISHS) 815:27-31.

6.        Mert, C., A. Soylu 2009. Shoot apex culture of dormant buds in chestnut. Acta Hort. (ISHS) 844:145-152.

7.        Tezcan, H., C. Mert 2009. Natural spread of chestnut blight on some grafted Turkish chestnut cultivars in an area infected with Cryphonectria Parasitica (Murr.) Barr. (1st European Congress on Chestnut, 13-16 October, Cuneo, Italy). Abstracts, 202 p. (Özet).

8.        Mert, C. 2010. Proximate content and starch granule structure in raw and boiled chestnuts with different aptitude to candying. Acta Hort. (ISHS) 866:667-674.

9.        Uylaser, V., B.K. Incedayı, C. Mert, A. Soylu 2010. A research on suitability of some chestnut cultivars for candied chestnuts. Acta Hort. (ISHS) 866:571-579.

10.      Ertürk Ü, Mert C.,Türkben C. Influence of frozen storage on the som e quality criteria of raw and boiled chestnut fruits (Castanea Sativa Mill.) collected from habitat in Bursa, Turkey. Second Balkan Symposium on Fruit Growing September 5-7, p63-64 (2011) Pitesti, ROMANIA (Özet)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Soylu, A., B. Akbudak, C. Gümü ş ve C. Mert 1997. Değişik Uygulamaların “İchinosa” Dut Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri. I. Köklendiricilerin etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13:11-20.

2.        Mert, C., A. Soylu 2001. MM106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltme. Bahçe. 30(1-2):81-95.

3.        Soylu, A., Ü. Ertürk, C. Mert ve Ö. Öztürk 2003. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi-II. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,  17(2):57-65.

4.        Mert, C., A. Soylu 2007. Bazı kızılcık (Cornus mas L.) çeşitlerinin döllenme biyolojisi üzerinde araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):45-49.

5.        Mert C. 2009. Temperature responses of pollen germination in walnut (Juglans regia L.). The Journal of Biological & Environmental Science 3(8): 37-43.

6.        Mert C., E. Barut, T. Uysal 2009. Farklı anaçlar üzerine aşılı elma çeşitlerinin stoma morfolojilerinin araştırılması. (1. Ulusal Elma Sempozyumu, 20-22 Ekim 2009, Karaman), Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 61-64.

7.        Coşkuncu K.S., Mert, C. Bursa, Balıkesir ve Kocaeli illeri kestane üretim alanlarında değişik kestane çeşitlerindeki meyve kurtlanma oranları üzerine araştırmalar. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi.1(2): 31-39, (2011).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Ertürk, Ü., C. Mert 2001. Marmara bölgesindeki fidan üretimine genel bir bakış. (II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül 2000, Bademli – Ödemiş), 1-9.

2.        Ertürk, Ü., C. Mert 2001. Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Doku Kültürü il e Üretim Olanakları. (II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül 2000, Bademli – Ödemiş), 1-9. http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno/sempozyum/bildiriler/Doc33.htm

3.        Mert, C., A. Soylu 2003. MM106 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinde kimyasal seyreltme uygulamalarının sonraki yılın çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine etkisi. (Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 8-12 Eylül 2003, Antalya), 285-288.

4.        Soylu, A., Ü. Ertürk, C. Mert ve Ö. Öztürk 2003. MM 106 anacı üzerine aşılı elma çeşitlerinin Görükle koşullarındaki verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi-II. (Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Antalya) 282-284.

5.        Soylu, A., Ü. Ertürk, C. Mert 2005. Boğma ve paclobutrazol (PP 333) uygulamalarının bazı ceviz çeşitlerinde gelişme ve verime yatma üzerine etkileri. (II. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13-16 Eylül 2005, Bursa). Bildiri özetleri kitabı, s. 39, (Özet).

6.        Soylu, A., C. Mert 2006. Kestane ve Kazdağları. (Kazdağları II. Ulusal Sempozyum, 22-25 Haziran 2006, Çanakkale). 288-293.

7.        Soylu, A., Ü. Serdar, E. Ertan, C. Mert 2007. Türkiye kestane yetiştiriciliğinde son gelişmeler.(Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Erzurum), Cilt 1 Meyvecilik, 138-144.

8.        C. Türkben, N. Sivritepe, Ü. Ertürk ve C. Mert 2009. Bazı üzüm çeşitlerinin yüzey mumunun (epikutikular wax) kimyasal yapısı ve yüzey morfolojisinin belirlenmesi. (Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009 Salihli-Manisa). Bildiri özetleri kitabı, s. 33, (Özet).

9.        Coşkuncu K.S., Mert C. 2011. Bursa, Balıkesir ve Kocaeli İlleri Kestane Üretim Alanlarında Değişik Kestane Çeşitlerindeki Meyve Kurtlanma Oranları Üzerine Araştırmalar. (Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildir ileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş). Bildiri özetleri Kitabı, s. 189, (2011). (Özet)

10.      Mert, C., Barut, E., Uysal, T. 2011. Gemlik Zeytin Çeşidinde (Olea europaea L.) Erkek ve Hermafrodit Çiçeklerin Bazı Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim, Şanlıurfa). Bildiri özetleri Kitabı, s. 47 (2011). (Özet)

11.      Mert, C., Barut, E., Uysal, T. 2011. Gemlik Zeytin (Olea europaea L.) Çeşidinin Pistil Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim, Şanlıurfa). Bildiri özetleri Kitabı, s. 47 (2011). ( Özet)

12.      Vardar Kor, C., Mert, C., Türkben, C. 2011. Kestane meyvelerinin hasat sonrası hastalıklarının kontrol için bazı dezenfektanların kullanımı Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim, Şanlıurfa). Bildiri özetleri Kitabı, s. 79 (2011). (Özet)

13.      Susurluk İ.A., Coşkuncu K.S., Mert C. 2011. Bazı entomopatojen nematod türlerinin Kestane hortumlu böce ği Curculio elephas (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae)’ın üzerindeki etkinli ği ve üreme potansiyeli. Türkiye VI Ulusal Bahçe Bit kileri Kongresi, 04-08 Ekim, Şanlıurfa). Bildiri özetleri Kitabı, s. 43 (2011). ( Özet)

14.      Ertürk Ü, Mert C., Şengül E. Cevizlerde farklı çöğür anacı kaynaklarının gelişim performansları. I. Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim, Şanlıurfa). Bildiri özetleri Kitabı, s.80 (2011). (Özet)

15.      Ertürk Ü, Mert C., Şengül E. Yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinin yaprak kalınlığı ve stoma yoğunluklarının belirlenmesi. I. Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim, Şanlıurfa). Bildiri özetleri Kitabı, s.74-75 (2011). (Özet)

 

Diğer Yayınlar

1.        Soylu A., C. Mert. Proceeding of the International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects. (Eds: A. Soylu; C.Mert), ISHS Acta Horticulturae 815, (ISBN: 978-90-66051-78-2) (2009) (Kitap editörlüğü).

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.195]