Doç. Dr. Nuray Akbudak

 

Telefon     : 0 (224) 294 14 86

Faks          : 0 (224) 294 14 78

E-posta     : nakbudak@uludag.edu.tr

Adres        : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanları

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1997

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

2005

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1994

Araş. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2005

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2011

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: ”Turşuluk hıyarda tele almanın verim ve kalite üzerine etkileri”

Doktora Tez Konusu: Domateslerde Işınlanmış Polen Uyartımıyla Haploid Bitki Elde Edilmesi Üzerine Etkili Faktörler

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1.        Yardımcı Araştırıcı: Domatesde Uygun Polen Çimlendirme Yönteminin Belirlenmesi, Embriyo Kültürü ve Haploid Bitki Elde Edilmesi. Proje No: 97/13 (Eylül 1997- Eylül 2000) Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Desteği,

2.        Yardımcı Araştırıcı: Güney Marmara Bölgesinde Domates İşleme Sanayi ve Sorunları. Proje No: 00/42 (Şubat 2000- Eylül 2003) Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Desteği.

3.        Yardımcı Araştırıcı: Domatesde Işınlanmış Polen Uyartımıyla Haploid Bitki Eldesi Üzerine Bir Araştırma. Proje No: 2002/13 (Eylül 2002-Eylül 2005) Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Desteği.

4.        Proje Yürütücüsü: Seed Quality in Relation to Fruit Maturation and Temperature. (Haziran– Aralık 2007) Campbells Research and Development, Davis, CA, USA.

5.        Proje Yürütücüsü: Comparison of Different Fermantation Periods and Drying Methods of Tomato on Seed Quality. (Haziran – Aralık 2007) Campbells Research and Development, Davis, CA, USA.

6.        Proje Yürütücüsü: Diagnostic Method on Determining Tomato Seed Vigour. (Haziran – Aralık 2007) Campbells Research and Development, Davis, CA, USA.

7.        Proje Yürütücüsü: Biber ve kıvırcık salata’da Chitosan, Tricoderma, ve Methyl Jasmonate uygulamalarının Botrytis cinerea, Sclerotonia sclerotianum patojenlerine ve bitki fizyolojisi üzerine etkileri. Proje No: Z2010/14 (Şubat 2010 – Şubat 2013) Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Desteği.

8.        Yardımcı Araştırıcı: Soğanlarda (Allium cepa L.) Hibrit Tohum Üretimi İçin Gerekli Erkek Kısır ve İdameci Hatların Seçimi İçin Moleküler Markır Kullanılarak Safhatlar ve Yerel Soğan Popülâsyonlarında Sitoplazmaların Belirlenmesi, TÜBİTAK TOVAG 110O665.

9.        Proje Yürütücüsü: Bursa bölgesinde yetiştirilen bazı marul ve baş salata çeşitlerinde sulama suyu kaynağına bağlı olarak ağır metal miktarının belirlenmesi. Proje No: Z-2014/10 (Mayıs 2014 – Mayıs 2015). Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Desteği.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.        Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

2.        International Society for Horticultural Science (ISHS)

 

Ödüller

1.        İsrail MASHAV Bursu

2.        TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

3.        TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

4.        TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

5.        TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

6.        TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

7.        TÜBİTAK (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

8.        Campbells Research and Development, Davis, CA, USA

 

Verdiği Dersler

Lisans

1.        BAH1101 Bahçe Bitkilerine Giriş

2.        BAH3103 Genel Sebzecilik

3.        ZSD4111 Sebze Tohumculuğu

4.        BAH2104  Bitki Çoğaltma Tekniği

5.        GBUP203 Örtüaltı Yetiştiriciliği

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Akbudak, N., Tezcan, H., Akbudak, B. and Şeniz, V. 2006. The Effect of Harpin Protein on Plant Growth Parameters, Leaf Chlorophyll, Leaf Colour and Percentage Rotten Fruit of Pepper Plants Inoculated with Botrytis cinerea. Scientia Horticulturae, 109: 107-112. (SCI).

2.        Akbudak, N., Akbudak B. and Şeniz, V. 2007. Foliar Applied Harpin Effects on Fruit Quality of Peppers. Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science, 57: 82-86. (SCI).

3.        Alibas Ozkan, I., Akbudak, B. and Akbudak, N. 2007. Microwave Drying Characteristics of Spinach (Spinacia oleracea L. cv. “Meridian”). Journal of Food Engineering, 78: 577-583. (SCI).

4.        Akbudak, B. and Akbudak, N. 2007. Effects of Hot Water Treatment and Modified Atmosphere Packaging on The Quality and Cold Storage Life of Cherry Tomatoes. Journal of Food Science and Technology, 44 (2): 216-219. (SCI - Expanded).

5.        Akbudak, B., Akbudak, N., Seniz, V. and Eris, A. 2007. Sequential Treatments of Hotwater and Modified Atmosphere Packaging in Cherry Tomatoes. Journal of Food Quality, 30 (6): 896-910. (SCI - Expanded).

6.        Tezcan, H., Akbudak, N. 2009. Effects of Foliar Application of Harpin Protein Against Verticillium Dahliae on Pepper Grown in Greenhouse Conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol 7 (3&4): 529-533. (SCI -Expanded).

7.        Akbudak, N. 2009. The Effects of Harpin on Fruiting and Botrytis cinerea Resistance of Three Pepper Cultivars. Biological Agriculture & Horticulture, 26: 391-398. (SCI - Expanded).

8.        Akbudak, N. and Tezcan, H. 2009. Incidence 0f Verticillium and Plant Development in Pepper as Affected by The Bioactivator Harpin. International Journal of Vegetable Science, 15 (3): 253-263.

9.        Akbudak, N. and Seniz, V. 2009. In Vitro and in vivo Behviour of Gamma-Irradiated Pollen. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37 (4): 361-367.(SCI).

10.      Akbudak, N. and Bolkan, H. 2010. Diagnostic Method for Predicting Tomato Seedling Emergence. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol 8 (1): 170-174. (SCI - Expanded).

11.      Akbudak, B., Akbudak, N., Seniz, V. and Eris, A. 2011. Effect of Pre-harvest Harpin and Modified Atmosphere Packaging on Quality of Cherry Tomato Cltivars ”Alona” and “Cluster”. British Food Journal, Vol 114(2): 180-196. (SCI – Expanded).

12.      Tezcan, H., Akbudak, N., Akbudak, B. 2013. The effect of harpin on shelf life of peppers inoculated with Botrytis cinerea. Journal of Food Science and Technology, (SCI – Expanded) 50(6):1079-1082.

13.      Akbudak, N., Basay, S. 2013. The Elicitor Response in Lettuce. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering (IPCBEE), 60:126-130.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Tokatlı (Akbudak), N. and Özgür, M. 1999. The Effects of Vertical Training on Wires on Yield and Quality in Growing of Pickling Cucumber. Acta Horticulturae, 492: 221-225. Akbudak, B., Akbudak, N., Seniz, V. and Eris, A. 2006. The Effect of Harpin  Treatment on Storage of Cherry Tomato cv. ‘Naomi’. Acta Horticulturae, 712: 237-243.

2.        Akbudak, N., Akbudak, B., Seniz, V. and Eris, A. 2006. Preharvest Application of Harpin on the Cool Storage Life of Pepper. Acta Horticulturae, 712: 517-522.

3.        Akbudak, N., Tezcan, H. and Şeniz, V. 2007. Effect of Harpin Protein on Yield and Fruit Quality of Pepper Grown in Greenhouse Conditions. Acta Horticulturae, 729: 267-270.

4.        Akbudak, B. and Akbudak, N. 2009. Effectiveness of polyethylene on storage of cherry tomatoes. New Challenges in Food Preservation (11-13 November 2009), Budapest, Hungary, 366 p.

5.        Akbudak, B., Ozer, M.H., Akbudak, N. and Murat S. 2012.  Combined  Effects of 1-methylcyclopropene and Modified Atmosphere Packaging on  the Quality of Freesia during Storage. XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (28 March-01 April, 2012), Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 301.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Özgür, M., Şeniz, V., Demirel, F. ve Tokatlı (Akbudak), N. 1997. Ispanakta Bitki Sıklığının Verim Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 11: 11-19.

2.        Akbudak, N. ve Tezcan, H. 2006. Bitkisel Üretimde ve Bitki Korumada Yeni Bir Etken Madde: Harpin. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (2): 39-43.

3.        Akbudak, N. ve Basay, S. 2009. Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1): 21-25.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Türk, R., Koçak, K. ve Tokatlı (Akbudak), N. 1995. Farklı Örtü Materyalleri İçerisinde Muhafaza Edilen Brokkoli (Brassica oleracea var. italica)’lerde Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişmeler. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim, Adana, Cilt II, 290 – 294.

2.        Şeniz, V., Demirel, F. ve Tokatlı (Akbudak), N. 1995. Arapsaçı ve Calona Salata Çeşitlerinin Cam ve Plastik Serada Yetiştiriciliği. T.C. Dumlupınar Üniversitesi ve Simav Belediyesi, II. Seracılık Sempozyumu, 27-28 Mayıs, Simav, Kütahya (Bildiri kitabı basılmamıştır).

3.        Özgür, M., Demirel, F. ve Tokatlı (Akbudak), N. 1996. Sera Koşullarında Yetiştirilen Fındık Turplarında Yosun Özü (Maxicrop) Uygulamalarının Bitki Gelişmesi ve Kök Kalitesine Etkisi. I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-10 Mayıs, Şanlıurfa, 405 – 411.

4.        Şeniz, V., Demirel, F. ve Akbudak, N. 1999. Bazı Sırık Domates Çeşitlerinde Işınlamanın Polen Canlılığına ve Polen Çimlenmesine Etkileri. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, Ankara, 544 –548.

5.        Şeniz, V., Demirel, F. ve Akbudak, N. 2000. Bazı Domates Çeşitlerinde Farklı Uygulamaların Polen Çimlenmesi Üzerine Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül, Isparta, 105 – 108.

6.        Şeniz, V., Demirel, F. ve Akbudak, N. 2000. Serada Yetiştirilen Hıyar Çeşitlerinde, Uygulanan Budama Sisteminin Verim ve Kaliteye Etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül, Isparta, 330 – 334.

7.        Şeniz, V., Akbudak, N. 2001. Bursa Yöresinde Örtü altında Yetiştirilen Kiraz Domatesi Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 6. Seracılık Sempozyumu, 3-5 Eylül, Fethiye, 73 – 77.

8.        Tezcan, H., Akbudak, N. ve Seniz, V. 2002. Harpin Proteinin Yaprak Uygulamalarının Sera Koşullarında Yetiştirilen Hıyar ve Kiraz Domateslerinde Verime Etkisi. IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, 17-20 Eylül, Bursa, 27 – 33.

9.        Şeniz, V., Eser, B., Daşgan, Y., Akbudak, N., İlbi, H., Sürmeli, N. ve Başay, S. 2005. Sebze Üretiminde Gelişme ve Hedefler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara, 551- 563.

10.      Akbudak, N., Gökçe, A.F. ve Şeniz, V. 2010. Bursa’da Sebze Tarımı ve Sorunları. Bursa Tarım Kongresi, 7-9 Ekim, Bildiriler Kitabı, 62-65 s. Bursa.

11.      Şeniz, V., Akbudak, N., Gökçe, A.F. 2010. Türkiye Yemeklik Soğan (Allium cepa L.) Üretimi ve Dünyadaki Yeri. Bursa Tarım Kongresi, 7-9 Ekim, Bildiriler Kitabı, 66 s. Bursa.

12.      Akbudak, N., Şeniz, V. 2011. Domatesde Farklı Ortamların Embriyo Kültüründe Kullanım Olanakları. Uluslar arası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir. Özet Kitabı 37 s.

13.      Gökçe, A.F., Başar N., Candar, A., Kaderlioğlu, E., Akbudak, N. 2011. Yerli soğanlarda (Allium cepa L.) tekrarlamalı seleksiyonla saf hatlar geliştirme ve hibrit tohum üretimi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Bildiriler Kitabı-1, 23-24 s.

14.      Gökçe, A.F., Kaderlioğlu, E., Başar N., Candar, A., Akbudak, N. 2011. Soğanlarda (Allium cepa L.) moleküler markır kullanarak saf hatlar ve yerel soğan populasyonlarında sitoplazmanın belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

15.      Akbudak, N., Başay, S., Tezcan, H., Şeniz, V. 2011. Biberde Tricoderma uygulamalarının Botrytis cinerea uygulamaları üzerine etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

16.      Gökçe, A.F., Başar N., Candar, A., Kaderlioğlu, E., Akbudak, N. 2011. Soğanlarda (Allium cepa L.) hibrit çeşit ıslahı. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

17.      Uzar, Y., Akbudak, N., Başay, S., Şeniz, V. 2011. Farklı oranlarda Leonardit içeren topraklarda biber fidesi yetiştiriciliği. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

18.      Candar, A., Gökçe, A.F., Başar N., Kaderlioğlu, E., Akbudak, N. 2011. Standart ve hibrit soğanlarda (Allium cepa L.) tohum verimini etkileyen faktörler. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

19.      Başay, S., Akbudak, N. 2011. Patlıcan Tohumlarında tetrazolium testi kullanılarak canlılık tespiti. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

20.      Murat, Ş., Akbudak, N., Özer, M.H., Akbudak, B. 2011. Frezyanın normal ve modifiye atmosferde muhafazası üzerine 1-MCP uygulamalarının etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-8 Ekim 2011) Özet Kitabı, 116 s.

 

Diğer yayınlar

1.        Çetin, B., Tipi, T., Turhan, S. ve Akbudak, N. 2003. Türkiye’de Dondurulmuş Sebze Meyve Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlanma Sorunları. ISBN: 975-8629-33-6, 97 s.

2.        Gökçe, A.F., Akbudak, N. 2010. Yemeklik Soğan (Allium cepa L.) Yetiştiriciliği. Bursa’da Gıda &Tarım, 16: 42-45.

3.        Akbudak N. 2013. Biber ve Patlıcan’da Modern Yetiştirme Teknikleri. Tarım Türk, Tohum Fide, 44:48-51.

4.        Akbudak N. 2013. Fasulye Yetiştiriciliği ve Fasulye çeşitleri. Tarım Türk,

45:24-26.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.902]