Prof. Dr. Meryem İpek

Telefon   : 0 (224) 294 14 85

Faks        : 0 (224) 294 14 78

E-posta   : msipek@uludag.edu.tr

Adres      : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi,

Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanları

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

The University of Wisconsin

1998

Doktora

Bahçe Bitkileri

The University of Wisconsin

2003

 

GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Mustafa Kemal Ü. Zir. Fak. Bahçe Bit. Böl.

1993-1994

Araş. Gör. Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Bahçe Bit. Böl

2004

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Bahçe Bit. Böl

2005

Öğr. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2008

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2009

Prof.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2014

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Genetic Diversity Analysis in Garlic (Allium sativum L.) with Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP).

Doktora Tez Konusu: Comparative Analysis of Genetic Diversity in Garlic (Allium sativum L.) Using AFLP, RAPD and Isozyme Markers and Characterization of a Cytoplasmic Marker Associated with the Bolting Phenotype.

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1.        Eğitimci (Mentor): “Development of a phylogenetic tree in garlic (Allium sativum L.) using targeted mtDNA-PCR and RAPD analysis”, National Science Foundation, ABD (9731876, 0097432), SRP in Biology, University of Wisconsin, WI, Madison, ABD, 2002.

2.        Proje Yürütücüsü: “Mitochondrial Library Preparation in Garlic”, The University of Wisconsin, Madison, WI, ABD, 2006.

3.        Yardımcı Araştırıcı: “Zeytin Çeşitlerinin AFLP ve SSR Markörleri Polimorfizminin Yağ Asitleri Bileşenleri ve Tokoferol Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi”, TÜBİTAK Projesi, TOVAG-3358, 2004-2008.

4.        Proje Yürütücüsü: “Sarımsakta (Allium sativum L.) Gen İfade Profili (mRNA) Analizi ve Çiçeklenmeyi Kontrol Eden Aday Genlerin Belirlenmesi”, TÜBİTAK Kariyer Projesi, TOVAG-105O551, 2007- 2011.

5.        Proje Yürütücüsü: “Sarımsak Genomu İçin SSR (Basit Dizi Tekrarları) Markırlarının Geliştirilmesi”, Uludağ Üni. BAP projesi, UAP(Z)-2010/50, Proje Yürütücüsü, 2010-2014.

6.        Yardımcı Araştırıcı: “Zeytin Bitkisinde Glisin Betain ve Kolin Uygulamalarının Düşük Sıcaklık Stresinde Fosfolipid Metabolizması Üzerine Etkileri”, Uludağ Üni. BAP projesi, UAP(Z)-2010/47, 2010-Devam ediyor.

7.        Yardımcı Araştırıcı: “Havuç Bitkisinde Sitoplazmik Genetik Erkek Kısırlığı Kontrol Eden Hücre Çekirdeğinde Yer Alan Genlerin Genetik Haritasının AFLP Markırları Kullanılarak Belirlenmesi", TÜBİTAK Projesi, TOVAG-111O119, 2011-Devam ediyor.

8.        Proje Yürütücüsü: “Sarımsakta Düşük Sıcaklık Koşullarında Tiamin Biyosentezinde Görev Alan THIC Genin İfade Düzeyi, Tiamin ve Bazı Biyokimyasal Bileşiklerin İçeriklerinde Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi”, TÜBİTAK Projesi, TOVAG-113O228, 2013- devam ediyor.

9.        Proje Yürütücüsü: “Tunceli Sarımsağının (Allium tuncelianum) Bazı Kimyasal ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Ülkemizde Kültürü, Yapılan Allium Türleri ile Karşılaştırılması”, Uludağ Üni. BAP projesi, OUAP(Z)-2013/4, 2013-Devam ediyor.

 

İdari Görevler

1.        Bahçe Bitkileri Bölümü Öğrencilerine Danışmanlık, 2009-Devam ediyor, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

2.        LLP/Erasmus Değişim Programı Bahçe Bitkileri Bölümü Koordinatörlüğü, 2011-Devam ediyor

3.        FARABİ Değişim Programı Bahçe Bitkileri Bölümü Koordinatörlüğü, 2011-Devam ediyor

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.        American Society for Horticultural Sciences (ASHS)

2.        Biyoteknoloji Derneği

3.        International Society for Horticultural Sciences (ISHS)

4.        Bahçe Bitkileri Derneği

 

Ödüller

1.        T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1416 sayılı kanuna göre yurtdışında yüksek lisans ve doktora öğrenimi bursu, 1996.

2.        University of Wisconsin, Madison, ABD, Vilas Travel Grant Award Graduate School ödülü, 2002.

3.        TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2005-2009.

4.        Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı doktora sonrası araştırma bursu, 2006 (4 ay).

6.        Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı doktora sonrası araştırma bursu, 2010 (3 ay)

7.        Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 2008 Yılı Bilimsel Yayın ödülü

 

Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

1.        Özel Sebzecilik I

2.        Bahçe Bitkileri Islahı

3.        Bitki Biyokimyası

4.        Sebze Tohumculuğu

5.        Özel Sebzecilik II

6.        Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi

7.        Bitirme Çalışması

8.        Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoloji Uygulamaları

9.        Bahçe Bitkilerinde Sitogenetik

 

Lisansüstü Dersleri

1.        Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoloji Teknikleri

2.        Moleküler Veri Analizleri

3.        Bitki Biyoteknolojisi

4.        Sebzelerde Özel Islah Yöntemleri

5.        Bitki Genetik Mühendisliği

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Ipek, M., A. Ipek and P.W. Simon, “Comparison of AFLPs, RAPD Markers, and Isozymes for Diversity Assessment of Garlic and Detection of Putative Duplicates in Germplasm Collections,” J. Am. Soc. Hortic. Sci., 128, 246-252 (2003).

2.        Ipek, M., A. Ipek, S.G. Almquist and P.W. Simon, “Demonstration of Linkage and Development of the First Low-Density Genetic Map of Garlic Based on AFLP Markers,” Theor. Appl. Genet., 110, 228-236 (2005).

3.        Ipek, A., M. Ipek and  P.W. Simon, “Association of Reversible Inactivation of Maize Transposable Element, Ds, with Tissue-specific Processing of the 35S:TPase Transcript in Carrot (Daucus carota L.),” J. Hortic. Sci. Biotech., 81, 819-826 (2006).

4.        Ipek, M., A. Ipek and P.W. Simon, “Sequence Homology of Polymorphic AFLP Markers in Garlic (Allium sativum L.),” Genome, 49, 1246-1255 (2006)

5.        Mert-Turk, F., M. Ipek, D. Mermer and P. Nicholson, “Microsatellite and Morphological Markers Reveal Genetic Variation within a Population of Sclerotinia sclerotiorum from Oilseed Rape in the Çanakkale Province of Turkey,” J. Phytopathol., 155, 182-187 (2007).

6.        Ipek, M., A. Ipek, D. Senalik and P.W. Simon, “Characterization of an Unusual Cytoplasmic Chimera Detected in Bolting Garlic Clones” J. Am. Soc. Hortic. Sci., 132 (5), 664-669 (2007).

7.        Ipek, M., A. Ipek and P.W Simon, “Molecular Characterization of Kastamonu Garlic: An Economically Important Garlic Clone in Turkey,” Sci. Hortic., 115, 203-208 (2008).

8.        Ipek, M., A. Ipek and P.W. Simon, “Genetic Characterization of Allium tuncelianum: An Endemic Edible Allium Species with Garlic Odor,” Sci. Hortic., 115, 409-415 (2008).

9.        Şeker, M., M.K. Gül, M. Ipek, C. Toplu and N. Kaleci, “Screening and Comparing Tocopherols in the Rapeseed (Brassica napus L.) and Olive (Olea europaea L.) Varieties Using High-Performance Liquid Chromatography,” Int. J. Food Sci. Nutr., 59, 483-490, (2008).

10.      Ipek, M., A. Ipek and P.W. Simon, “Rapid Characterization of Garlic Clones with Locus Specific DNA Markers”, Turk. J. Agric. For.,32,357-362, (2008).

11.      Ipek, A., E. Barut, H.Gulen, A. T.Oz, N.A. Tangu, and M. Ipek, " SSR Analysis Demonstrates that Olive Production in the Southern Marmara Region in Turkey Uses a Single Genotype", Genet. Mol. Res., 8, 4, 1264-1272, (2009).

12.      Ipek, A., E. Barut, H. Gulen and M. Ipek, "Genetic Diversity among some Blackberry Cultivars and their Relationship with Boysenberry Assessed by AFLP Markers", Afr. J. Biotechnol., 8, 19, 4830-4834, (2009).

13.      Ipek, A., E.Barut, H.Gulen, M. Ipek, "Genetic Diversity Among Some Currants (Ribes Spp.) Cultivars As Assessed by AFLP Markers", Pak. J. Bot. , 42, 2, 1009-1012, (2010).

14.      Ipek, A., H. Gulen, M.E. Akcay, M. Ipek, S. Ergin, and A. Eris "Determination of self-incompatibility groups of sweet cherry genotypes from Turkey", Genet. Mol. Res., 10, 1, 253 - 260 , (2011).

15.      Ipek, A., E. Barut, H. Gulen, M. Ipek, “Assessment of inter- and intra-cultivar variations in olive using SSR markers”, Sci Agric. (ISI), 69, 327-335, (2012).

16.      İpek M., İpek A.,Simon P.W. “Testing the utility of matK and ITS DNA regions for discrimination of Allium species”, Turkish Journal of Botany 38, 203-212 (2014).

17       Ipek M.,Seker M. Ipek A.,Gül M.K. “Identification of molecular markers associated with fruit traits in olive and assessment of olive core collection with AFLP markers and fruit traits”, Genetics and Molecular Research, 2014.

18.      Ipek M., Ipek A.,Şeker M.Gül M.K. “Association of SSR markers with contents of fatty acids in olive oil and genetic diversity analysis of an olive core collection”, Genetics and Molecular Research, 2014.

19.      Ipek M.,Şahin N. Ipek A., Cansev A.,Simon P.W. Development and validation of new SSR markers from expressed regions in the garlic genome Scientia Agricola, 2014.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Abak, K., H.Y. Dasgan, O. Ikiz, N. Uygun, M. Sayalan (Ipek), O. Kaftanoglu, ve H. Yeninar,  “Pollen  Production  and  Quality  of  Pepper  Grown  in  Unheated Greenhouses During Winter and the Effects of Bumblebees (Bombus Terrestris) Pollination on Fruit Yield and Quality,” Acta Horticulturae, 437, s.303-307, 1997.

2.        Ipek, M. and P.W. Simon, “Genetic Diversity in Garlic ( Allium Sativum L.) as Assessed by Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP),” Proc. 1998 National Onion (and other Alliums) Research Conference, Sacramento, s.110-120, CA, ABD, 1998.

3.        Ipek, M. and P.W. Simon, “Genetic Diversity in Garlic (Allium sativum L.) as Assessed by Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)s and Isozymes,” 98th International Conferance of the American Society for Horticultural Science, HortScience, 36, s.454, 2001

4.        Simon, P.W., M. İpek, and A. İpek, “The First Genetic Linkage Map of Garlic,” 2002 National Allium Research Conference, Pasco, WA, ABD, 2002.

5.        Ipek, M. and P.W. Simon, “Evaluation of Genetic Diversity Among Garlic Clones Using Molecular Markers: Comparison of AFLPs, RAPDs, and Isozymes,” International Plant, Animal & Microbe Genomes X. Conference, s.136, p.232, San Diego, ABD, 2002.

6.        Ipek, M. and P.W.  Simon, “Sequence  Characterization of Polymorphic  AFLP Fragments in Garlic (Allium sativum L.),” International Plant and Animal Genome XI. Conference, s. 245, p.685, San Diego, ABD, 2003.

7.        Ipek, M. and P.W. Simon, “Development of a PCR-Based Cytoplasmic Marker Associated with the Bolting Phenotype of Garlic (Allium sativum L.),” International Plant and Animal Genome XII. Conference, p.218, San Diego, ABD, 2004.

8.        Ipek, A., M. Ipek and P.W. Simon, “Analysis of a Seed-Generated F1 Family of Garlic Using AFLPTM,” 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, s.7, Bursa, Turkey. 2004.

9.        Ipek, M., A. Ipek, C. Aydogan, O. Gunaydin, D. Senalik ve P. W. Simon. “Differentially  Expressed  Genes  in  Leaf,  Meristematic  and  Flower  Tissues  ofGarlic,”. 6th International Symposium on Edible Alliaceae, Fukuoka, Japonya s.21-24, 2012.

10.      Galmarini, C. R., P. F. Cavagnaro, M. Ipek, A. Ipek ve P. W. Simon. “Phenotypic and Genetic Analysis of Health-enhancing Attributes in a Garlic (Allium sativum L.)F2 Family”. 6th International Symposium on Edible Alliaceae, Fukuoka-Japonya, s. 21-24, 2012.

11.      Ipek M., A. Ipek, A. Cansev, V. Seniz ve P. W. Simon. “Development of EST Based SSR Markers for the Garlic Genome,”. 6th International Symposium on Edible Alliaceae, Fukuoka-Japonya, s.21-24, 2012.

12.      Ipek, M. ve A. Ipek,  “Screening garlic EST sequences for SSR motifs,”.International Symposium on Biotechnology and other Omics in Vegetable Science, Antalya-Turkiye, s. 29, 2012.

13.      Cansev A., H. Gulen, M. Ipek, E.Barut, “Determination of non-phytotoxic doses of gylicine betaine and choline in Olea europaea L.”, 15th European Congress on Biotechnology, Istanbul, Turkey, New Biotechnology, (29): Issue S P. 175, 2012.

14.      A., H. Gulen, M. Ipek, E.Barut, “Application of choline and glycine betaine alters levels of total phosholipids in Olea europaea L. related to cold hardiness. International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p. 87, 2013.

 

C1. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler

1.        İpek M., İpek A., Gökçe A.F., Soğan, Sarımsak, Pırasa, Ispanak ve Havuç Yetiştiriciliği, BAHÇE TARIMI-II, Editörler: Vedat Şeniz, Veli Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesislerinde, Eskişehir 26 2011.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        İpek M.,Utku Ö. Dikim öncesi depolama sıcaklığının sarımsak (Allium sativum L.) klonlarında bitki gelişimi üzerine etkisi Bahçe, 1-10, 42, 2013.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        İpek, M., A. İpek, ve A.F. Gökçe, “Sarımsakta (Allium sativum L.) Tohum Üretimi ve Islahında Gelişmeler”, V. Sebze Tarımı Sempozyumu, s.273-277, Çanakkale, 2004.

2.        İpek, M. ve M. Şeker, “AFLP (Çoğaltılan Parça Uzunluğu Farklılığı) Markörleri ve Bitki Islahında Kullanım Olanakları”, V. Sebze Tarımı Sempozyumu, s.278-282, Çanakkale, 2004

3.        İpek, M., A. İpek ve P.W. Simon, “Sarımsak Genomu Organizasyonunun PZR’a Dayalı Gen Spesifik Markırlarla Belirlenmesi”, 14. Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı, s.60-63, Eskişehir, 2005.

4.        Şeker, M., M. K. Gül, M. İpek ve N. Kaleci, “Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Tokoferol ve Fitosterol Bileşenlerinin Karşılaştırılması”, V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, s.433-436, Erzurum, 04-07 Eylül 2007.

5.        İpek, M. ve A. İpek, “Kastamonu Sarımsağında Parmak İzi Analizi”, V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, 04-07 Eylül 2007.

6.        İpek,  M.  "Sarımsakta  (Allium  sativum)  Tohum  Üretimi",  VII.Sebze  Tarımı Sempozyumu, s.210-212, Yalova, 26-29 Ağustos 2008.

7.        İpek, M., A. İpek, ve P.W. Simon. Tunceli Sarımsağı (Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew, Şiraneci) ve Sarımsağın (Allium sativum L.) Morfolojik ve Genetik Olarak Karşılaştırılması. VII.Sebze Tarımı Sempozyumu, s.178, Yalova, 26-29 Ağustos 2008.

8.        İpek, M, A. İpek, Ö. Günaydın ve P.W. Simon, "Sarımsakta Farklı İfade Olan Genlerin Analizi", XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, s.136-138, 13-16 Aralık 2009, Antalya.

9.        İpek M, A. İpek, Ö. Günaydın, ve Ç. Aydoğan. "Sarımsakta Farklı Gelişme Dönemlerinde Transkript Profilininin cDNA-AFLP Yöntemi ile Belirlenmesi", I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,s.33, 26-29 Ekim 2010, Antalya.

10.      İpek A., H.Gülen, M.E. Akçay, M. İpek, S. Ergin, ve A. Eriş, "Bazı yerel kiraz çeşitlerimizde S-allellerinin PCR yöntemi ile belirlenmesi", I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, s.6, 26-29 Ekim 2010, Antalya.

11.      İpek A., H.Gülen, M.E. Akçay, M. İpek, S. Ergin, ve A. Eriş, " Ülkemizde Zeytin Üretiminde Kullanılan Bazı Yerel Zeytin Çeşitlerimizin Çeşit İçi ve Çeşitler Arası Genetik Varyasyonu ", I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, s.7, 26-29 Ekim 2010, Antalya.

12.      İpek M, "Sarımsakta Moleküler Markırların Geliştirilmesi ve Kullanımı" I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,s.90, 26-29 Ekim 2010, Antalya.

13.      İpek M., K. Cebe, A. İpek “Bursa Karacabey ilçesinde soğan yetiştiriciliği ”, 9. Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, 532-536, 2012.

 

F. Diğer yayınlar

1.        Fernandez M., M. İpek, A. İpek, ve P.W. Simon, “Development of a Phylogenetic Tree in Garlic (Allium sativum L.) Using Targeted mtDNA-PCR and RAPD Analysis,” SRP Biology, 51-54, University of Wisconsin, Madison, ABD, 2002.

2.        İpek, M.Sarımsakta Farklı İfade Olan Genlerin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri Poster Sunumu, s.117, 15-16 Kasım 2011, Bursa.

3.        İpek A., H. Gülen, M. İpek, A. Cansev, S. Ergin, M. Kesici, A. Eriş, V. Şeniz, E. Barut. Bahçe Bitkileri Bölümü Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Analizler. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri Poster Sunumu, s.114, 15-16 Kasım 2011, Bursa.

4.        Gülen H., A. İpek, M. İpek, A. Cansev, S. Ergin, M. Kesici, A. Eriş, V. Şeniz, E. Barut. Bahçe Bitkileri Bölümü Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarı Araştırma Projeleri. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri Poster Sunumu, s.115, 15-16 Kasım 2011, Bursa.

5.        Cansev, A., H. Gülen, M. İpek, E. Barut. 2012. “Zeytin Bitkisinde Glisin Betain ve Kolin Uygulamalarının Düşük Sıcaklık Stresinde Fosfolipid Metabolizması Üzerine Etkileri”, II. Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunumları, s.138. 2012.

6.        İpek M., A. İpek “ SSR DNA moleküler markır teknolojisi ve bitki ıslahında kullanımı”, II. U.Ü Bilgilendirme ve Ar-ge Günleri, Bursa, 139, 2012.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.834]