Prof. Dr. Ümran Ertürk

Telefon   : 0 (224) 294 14 81

Faks        : 0 (224) 294 14 78

E-posta   : umrane@uludag.edu.tr

Adres      : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi,

Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanları

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1991

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1998

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1991

Araş. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1998

Yrd.Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2001

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2007

Prof.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2014

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Verime Yatmamış Amasya Elma Çeşidi Ağaçlarına Uygulanan Paclobutrazol’un Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Arif Soylu

 

Doktora Tez Konusu: Bazı Şeftali Çeşitlerinde Meyve Seyreltme Sıklığının Çiçek Tomurcuklarının Gelişimi, Verimlilik ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arif Soylu

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Hakan Yıldız: Granny Smith (Malus domestica Borkh.) Elma Çeşidine Uygulanan Kalsiyumun Meyve Kalitesi ve Bazı Fizyolojik Bozulmalar Üzerine Etkisi

Emel Şengül: Karadutun (Morus nigra L.) In Vitro Çoğaltımı

Gülnur Çavdar: Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinde Dinlenmenin Karşılanması için Gerekli Soğuklama ve Sıcaklık Toplamı İhtiyaçlarının Belirlenmesi.

Batuhan Koşar: Bazı Klon Anaçlar Üzerine Aşılı Vişne Çeşitlerinin Büyüme Ve Gelişme Performanslarının İncelenmesi

Dilan Ahi: Bazı Yeni Basık Şeftali (Prunus persica var.platycarpa) ve Nektarin (Prunus persica var. nucipersica) Çeşitlerinde Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin İncelenmesi.

Neşe Yıldız: Konservelik Bazı Yeni Şeftali (Prunus persica var. lonuqinosa.) Çeşitlerinde Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin İncelenmesi.

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1.        Yardımcı Araştırıcı: Kestanelerde Mikro Çoğaltım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar Tübitak Proje Desteği Proje No:TBGAG 66/ DPT. 1991

2.        Yardımcı Araştırıcı: Kestanelerde Mikro Çoğaltım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje Desteği Proje No: 91/20, 1991

3.        Yardımcı Araştırıcı: Kestanelerde Mikro Çoğaltım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje Desteği Proje No: 95/17, 1995

4.        Yardımcı Araştırıcı: MM106 Anacına Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Kontrollü Atmosfer Koşullarında Muhafazası Üzerine Araştırmalar Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje Desteği Proje No:99/25, 1999

5.        Yardımcı Araştırıcı: Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Z-900 Aşılı Mazzard Kiraz Ağaçlarında, Vegetatif- Generatif Gelişme Parametreleri ve Su Tüketimine Etkileri Uludağ Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 2002/14, 2002

6.        Proje Yürütücüsü: Bazı Meyve Türlerinin Çeşitlerinde RAPD Markörler ile Genetik Yakınlığın Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Uludağ Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No:2004/48, 2004

7.        Yardımcı Araştırıcı: Bazı Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Sırasında Yüzey Mumunun (Epikutikular Wax) Kimyasal Yapısı ve Yüzey Morfolojisindeki Değişimler, TÜBİTAK Proje Desteği, Proje No: TOVAG-105O076, 2005

8.        Yardımcı Araştırıcı: Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi Seleksiyonla Elde Edilmiş Yerli Ceviz Çeşitleri ve Uluslararası Ticari Çeşitlerin Bölgesel Performanslarının Belirlenmesi. TÜBİTAK Proje Desteği, Proje No: KAMAG 106G102, 2008

9.        Yardımcı Araştırıcı: Yerli ve Yabancı Ticari Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi. TAGEM/BBAD/14/A10/P02/01

10.       Proje Yürütücüsü: Bursa Siyahı’ İnciri İçin Uygun İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesi Kurulması.  TAGEM-14/AR-GE/03

11.       Proje Yürütücüsü: Cevizde Farklı Uygulamaların Aşı Başarısı Üzerine Etkileri. Uludağ Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birim. HDP(Z)-2016/55

12.       Proje Yürütücüsü: Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliği. TÜBİTAK TOVAG- 116O221.

 

İdari Görevler

1.        Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Ekim 2010 - Mayıs 2011) 

2.        Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Ekim 2010- Mayıs 2011) 

3.       Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Kasım 2016 - …) 

4.        Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Kasım 2016 - …) 

5.        Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2018)

6.        Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanlığı (2018-...)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.        International Society for Horticultural Science (ISHS)

2.        Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

 

Ödüller

1.        Mayıs 2003 Uludağ Üniversitesi (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

2.        Haziran 2007 TÜBİTAK (Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

1.        BAH 2104 Bahçe Bitkilerinde Çoğaltma Tekniği

2.        BAH 3105 Genel Meyvecilik

3.        BAH 3109 Budama Tekniği

4.        BAH 3110 Ezgotik Meyveler

5.        BAH 3114 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji

6.        BAH 3126 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulamaları

7.        BAH 4101 Ilıman İklim Meyveleri I

8.        BAH 4104 Ilıman İklim Meyveleri II

9.        BAH 4109 Subtropik İklim Meyveleri

 

Lisansüstü Dersler

1.        BAB 5000 Bahçe Bitkilerinde Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

2.        BAB 5037 Meyve Türlerinde Fidan Üretim Teknikleri

3.        BAB 5019 Bahçe Bitkilerinde Ekolojik Esaslar

4.        BAB 5028 Meyve Yetiştiriciliğinde Anaç Kullanımı

5.        BAB 6001 Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü

6.        BAB 6013 Meyve Türlerinde Gamet Oluşumu ve Embriyo Gelişimi

7.        BAB 6021 Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler

8.        BAB 6024 Ilıman İklim Meyvelerinin Islahı

9.        BAB 6026 Meyve Türlerinde Anaç Islahı

 

 

 

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Chung, R.K, Shilts, T, Ertürk, Ü.,Timmer L,W,.and Ueng,P.P. 2003.Indole Derivates produced by the fungus Colletotricum acutatum causing lime anthracnose and postbloom fruit drop of citrus. FEMS Microbiology, Letters 226(1) :23-30.

2.        Çopur, Ö.U., Soylu, A. Gürbüz,O., Değirmencioğlu, N. ve Ertürk, Ü. 2003. Suitability of Cornus mas (Cornelian Cherry) Genotypes and Cultivars for Fruit Juice. Bio Technology & Bio Technological Equıpment 17 (1):176-182

3.        Akbudak, B, Özer H. and Ertürk Ü. 2004. Effect of controlled atmosphere storage on quality parameters and storage period of apple cultivars “ Granny Smith” and “ Jonagold”. J. Appl. Hort. 6(1):48-54.

4.        Shilts, T., Ü. Ertürk, N. J. Patel, and K. -R. Chung. 2005.Physiological regulation of biosynthesis of phytohormone indole-3-acetic acid and other indole derivatives by the citrus fungal pathogen Colletotrichum acutatum. Journal of Biological Sciences. 5(2): 205-210.

5.        Ertürk Ü, Mert C and Soylu A. 2006. Chemical Composition of Fruits of Some Important Chestnut Cultivars. Brazilian Archives of Biology and Technology,49 (2) 183-188.

6.        Ertürk Ü. Yerlikaya C., Sivritepe N.,2007. In vitro Phytoextraction Capacity of Blackberry for Copper and Zinc. Asian Journal of Chemistry, Vol. 19(3): 2161-2168.

7.        Ertürk Ü. Growth and Chemical Composition of Cherry Rootstock Gisela 5 Cultured Under Different Bicarbonate Concentrations In vitro. Asian Journal of Chemistry, Vol. 19(4): 3056-3062.

8.        Ertürk Ü., Sıvrıtepe N., Yerlıkaya C., Bor M., Ozdemır F., and Turkan I. 2007. Responses of the cherry rootstock to salinity in vitro. Biologia Plantarum 51 (3): 597-600.

9.        Mert C., Ertürk Ü., Soylu A., Öztürk Ö.2007. The King Fruit Versus Lateral Fruit Thinning Effects on Yield and Fruit Quality in Apple. International Journal of Fruit Science 7 (1):37-46

10.      Demirtas Ç., Ertürk Ü., Yazgan S. , Candoğan B. N. and Soylu A.2008.Effects of different irrigation levels on the vegetative growth, flower bud formation and fruit quality of sweet cherry in western part of Turkey. Journal: Food, Agriculture & Environment (JFAE). 6 (2): 173-177.

11.      Sivritepe N. , Ertürk Ü., Yerlikaya C. , Turkan I. , Bor M. and Ozdemir F. 2008. Response of the cherry rootstock to water stress induced in vitro. . Biologia Plantarum 52 (3): 573-576.

12.      Akbudak B., Ozer M.H., Ertürk Ü. and Cavusoglu S.2009. Response of 1-methylcyclopropene treated “granny smıth” apple fruıt to aır and controlled atmosphere storage condıtıons. Journal of Food Quality. 32: 18–33.

13.      Sivritepe N., Kumral N.A.; Ertürk, Ü., Yerlikaya C. and Kumral A.2009. Responses of Grapevines to Two- Spotted Spider Mite Mediated Biotic Stres.Journal of Biological Sciences 9(4):311-318.

14.      Ertürk U., Akçay ME.2010.Genetic Variability in Accessions of ‘Amasya’ Apple Cultivar Using RAPD Markers. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 38 (3):239-245.

15.      Ertürk U., Dalkilic Z.2011.  Determination of genetic relationship among some walnut (Juglans regia L.) genotypes and their early-bearing progenies using RAPD markers. Romanian Bıotechnological Letters . 16 (1): 5944-5952.

16.      Akca Y., Ozgen M. , Ertürk Ü. , Ercisli S. 2012. The effects of AVG and GA3 treatments on pistillate (female) flower abortion in “Sebin” walnut cultivar. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(4): 179-185.

17.      Yerlikaya C., Yucel, S. Erturk Ü., Korukluoğlu M. 2012. Proximate composition, minerals and fatty acid composition of Juglans regia L. genotypes and cultivars grown in Turkey. Brazilian Archives of Biology and Technology. 55: 677-683.

18.      Ertürk Ü., 2013.The in vitro rooting performance of pear rootstock ‘OHxF 333’ in different rooting procedures Journal of Food, Agriculture & Environment 11:1424-1427.

19.      Mert C. Ertürk, Ü. 2017. Chemical compositions and sugar profiles of consumed chestnut cultivars in the Marmara Region, Turkey. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 45(1)203-207.

20.      Teoman S., Ipek M., Erturk U., Tangu Aktepe N., Durgut E., Barut E., Ercisli S., Ipek A. 2017.Assessment of Genetic Relationship among Male and Female Fig Genotypes Using Simple Sequence Repeat (SSR) Markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 45(1)172-178

21.      Ozyigit ,I.I.;  Uras; M.E.;Yalcın I.E.;Severoğlu Z., Demir Göksel; Borkoev B.,Yücel S. Ertürk Ü., Solak, A.O.2019Heavy Metal Levels and Mineral Nutrient Status of Natural Walnut (Juglans regia L.) Populations in Kyrgyzstan: Nutritional Values of Kernels. Biological Trace Element Research. 189(1):277-290.

22.      Demır, Y. Kocaçalışkan İ., Turan E, Ertürk Ü., Terzi İ. 2020. Varietal and Time Dependent Differences in Juglone and Total Phenolic Contents of the Walnut (Juglans regia L.) Leaves. 22(1).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Soylu, A. and Ertürk, Ü. 1996. Some Factors Affecting The Rooting Filbert Hardwood Cuttings. Proceedings of IV. International Congress On Hazelnut, July 30- August 2, 1996, Ordu, Turkey. Acta Hort. 445:459-466.

2.        Soylu, A. and Ertürk, Ü. 1998. Researches on Micropropagation of Chestnut. Proceedings of the Second International Chestnut Symposium. 19-23 October 1998, Bordeaux, France. Acta Hort.494: 247-253.

3.        Ertürk, Ü., Akbudak, B. and Özer, M.H.2003. Quality Changes of Some Apple Cultivars Stored in Normal Atmosfere for Long Periods. Proceedings of the International Conference Postharvest Unlimited. June 11-14 2002, Leuven, Belgium. Acta Hort. 599:665-672.

4.        Akbudak, B., Özer, M.H. and Ertürk, Ü. 2003. A research on controlled atmosphere (CA) storage of cv. Elstar on rootstock of MM 106. Proceedings of the International Conference Postharvest Unlimited. June 11-14 2002 ,Leuven, Belgium. Acta Hort. 599:657-663.

5.        Özer, M.H., Ertürk, Ü. and Akbudak, B. 2003. Physical and biochemical changes during controlled atmosphere (CA) storage of cv. Granny Smith. Proceedings of the International Conference Postharvest Unlimited. June11-14 2002, Leuven, Belgium. Acta Hort. 599:673-679.

6.        Chung, R.K, Shilts, T, Ertürk, Ü. 2003. Indole derivates produced by the fungus Colletotricum acutatum.Phytopathology 93:S17. publication no.P-2003-0117- AMA.

7.        Yücel S, Yerilakaya C. and Ertürk Ü. 2008. Influence of Cultivar and Region on the Fatty Acid Content of Turkish Walnuts. “Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millenium: Challenges, Achievements and Perspectives” 6th Euro Fed Lipids Congress, 7-10 September 2008, Athens.

8.        Ertürk, Ü. And Çetin M. 2009. Effects of Different Treatments on Rooting of Chestnut Hardwood Cuttings.1 st European Congress on Chestnut. 13-16 October, Cuneo, Italy, acta Hort:866:321-324

9.        Kumral A., Yavuz M., Ertürk Ü. and Korukluoglu M. 2009.Antifungal activity of chestnut shell extracts. 1 st European Congress on Chestnut. 13-16 October, Cuneo, Italy Acta Hort:866:459-466.

10.      Serdar Ü., Demirsoy H., Macit İ. and Ertürk Ü. 2009. Grafting compatibility in some Turkish chestnut genotypes (Castanea sativa Mill.). 1 st European Congress on Chestnut. 13-16 October, Cuneo, Italy Acta Hort:866:285-290.

11.      Yıldız H., Ertürk Ü., Yerlikaya C.2012. The Effect Of Calcium Treatments On Fruit Quality And Some Physiological Disorders On Granny Smith (Malus Domestica Borkh) Apple Cultivar. Second Balkan Symposium on Fruit Growing,5-7 Eylül, Romanya. Acta Hort. 981 :961-697

12.      Ertürk Ü. 2012 Effect of Variety on Successful Grafting and Development of Nursery Trees of Potted Walnut. Second Balkan Symposium on Fruit Growing, 5-7 Eylül, Romanya. Acta Hort 981: 443-447.

13.      Ertürk Ü., Mert C., Türkben C.2012. Influence of Long Frozen Storage Period on Carbohydrate Sugar, Protein and Starch Content of Raw and Boiled Chestnut Fruits. Second Balkan Symposium on Fruit Growing, 5-7 Eylül, Romanya.

14. Mert, C. Cansev A., Ertürk U., Yerlikaya C.2012. Influence of Mycorrhizal Fungi and Liquid Organic Fertilizer on the Mineral Nutrition and Growth of Chestnut Seedlings. Fifth International Chestnut Symposium 4-8 Eylül 2012 USA.

15.      Ertürk Ü., Mert C., Soylu A., Akça Y., Okay Y. 2013.Evaluation of some domestic and foreing walnut cultivars in the the conditions of Bursa, Turkey. VII. International Walnut Symposium .Fenyang, Çin.

16.      Ertürk Ü.,Yerlikaya C., Karadeniz T., Sisman T., Ertürk Ö. 2013Chemical Composition and Nutritive Value of Selected Walnuts (Juglans regia) from Turkey. VII. International Walnut Symposium Fenyang, Çin

17.      Yalcın M., Acıcan T., Alibaş K., Ertürk Ü., Akça Y. 2013.Effect of Ethephon Application on on Different Harvesting Methods and Hulling of Walnut Husk. VII. International Walnut Symposium Fenyang, Çin.

18.      Tezcan H., Ertürk Ü., Akça Y. 2013.Susceptibility of Some Turkish Chestnut Cultivars to Chestnut Blight. II. European Congress on Chestnut. Debrecen, Macaristan.

19.      Ertürk Ü., Dalkılıç Z., Serdar Ü., Cavdar G., Aybar, D. 2013.Effect of mycorrhizal fungi on grafted nursery plant in chestnut. II. European Congress on Chestnut.Debrecen Macaristan.

20.      Ertürk Ü., Salıyeva K.,Severoglu Z.,Borkoyev B.,Yücel S., Solak A. O. 2017. Characterization of Walnut Genotypes Selected from Kyrgyzstan’s Walnut-Fruit Forests. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress 20-23 September 2017, Biskek, Kırgızistan.

21.      Yücel S., Ertürk U. Salıyeva K.,Özyigit I. ,Solak A. O.2017 Fatty Acid Composition of Some Walnut (Juglans regia L.) Genotypes from Kyrgyzstan. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress 20-23 September, Biskek, Kırgızistan.

22.      Özyigit I., Uras M. E.,Yalçın I. ,Severoglu Z.,Demir G.,Borkoyev B.,Salıyeva K.,Yücel S., Ertürk Ü., Solak A. O.2017. Investigation of Heavy Metal Level and Mineral Nutrient Status of Kyrgyzstan Natural Walnut Populations: Plant and Soil Interactions. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress 20-23 September, Biskek, Kırgızistan.

23.      Yalçın M.,Alıbas K.,Ertürk Ü.,Akça Y. 2017.Effect of Ethephone Application on Different Harvesting Methods and Hulling of Walnut Husk. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress 20-23 September , Biskek, Kıgızistan.

24.      Serdar Ü., Bounous G., Ertürk Ü., Akyüz B. 2017Evaluation of The Descriptive Characteristics of Chestnut. 6th International Chestnut Symposium, 9-13 October Samsun, Turkey.

25.      Zenginbal H., Ertürk Ü., Ahi D. Kosar M.B.2017 Evaluation of Chestnut Genotypes Grown in Düzce Vicinity, Turkey. 6th International Chestnut Symposium, 9-13 October Samsun, Turkey.

26.     Koşar B. Ertürk Ü.2018. Early Performance of Two Sour Cherry Cultivars Grafted on Clonal Rootstocks. International Conference on Agricultural Science and Business. 10-12 May, Bulgaria

27.      Ahı D. Ertürk Ü.2018. Preliminary Results of New Flat Peach and Nectarine Cultivars. International Conference on Agricultural Science and Business.10-12 May, Bulgaria

 

Ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Tekintaş E., Şen S.M. Akça Y., Erdoğan V., Ertürk U., Sütyemez M. Dalkılıç Z.2014. Following Walnut Footprints in Turkey. Scripta Horticulture.17: 401-408.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Ertürk, Ü. ve Soylu, A. 1993. Verime Yatmamış Amasya Elma Çeşidi Ağaçlarına Uygulanan Paclobutrazol’un Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Raporlar Serisi No:22, 19s.

2.        Ertürk, Ü. ve Soylu, A. 2000. Bazı Şeftali Çeşitlerinde Meyve Seyreltme Derecesinin Verimlilik ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 15: 168-175.

3.        Barut E ve Ertürk, Ü. 2002.Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.16:29-35.

4.        Soylu, A. Ertürk, Ü. Mert C. Öztürk Ö. 2003. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi II. U. Ü. Zir. Fak. Der., 17: 57-65,.

5.        Yiğit, A., Ertürk Ü., Korukluoğlu, M. 2005 . Fonksiyonel Bir Gıda: Ceviz. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13-16 Eylül 2005,Bahçe II. Ulusal Ceviz Sempozyumu Özel Sayısı 34 (1):163-169.

6.        Yalcın, M., Acıcan T., Alibaş K., Ertürk Ü., Soylu A. Akça Y. 2012.Ceviz (J.regia L.) meyvesinin hasadında kullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması. Bahçe 41(2): 13-21.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Soylu, A. ve Ertürk, Ü. 1992. Verime Yatmamış Amasya Elma Çeşidi Ağaçlarına Uygulanan Paclobutrazol’un Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I. 109-113.

2.        Soylu,  A. ve Ertürk, Ü. 1995.Bursa Bölgesinde Yetişmekte Olan Bazı Kızılcık Çeşitlerinin Tohumlarında Dormansi Sürelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I:263-267. 3-6 Ekim 1995, Adana .

3.        Ertürk, Ü. 1999 Bazı Önemli Şeftali Çeşitlerinde Seyreltme Uygulamalarının Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 855-860. 14-17 Eylül 1999, Ankara.

4.        Soylu, A. Ertürk, Ü. 1999. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 67-70 . 14-17 Eylül 1999, Ankara

5.        Ertürk, Ü. 2000. Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Doku Kültürü İle Üretim Olanaklar II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu. http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno/sempozyum/bildiriler, 25-29 Eylül, Bademli- Ödemiş.

6.        Ertürk, Ü. ve Mert, C. 2000. Marmara Bölgesindeki Fidan Üretimine Genel Bir Bakış. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu. http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno/sempozyum/bildiriler,25-29 Eylül, Bademli-Ödemiş.

7.        Soylu, A. ve Ertürk, Ü. 2001. Bazı Ceviz Çeşitlerinde Apomiktik Tohum Oluşumu Üzerinde Araştırmalar. I. Ulusal Ceviz Sempozyumu.133-137 5-8 Eylül 2001, Tokat.

8.        Soylu, A. Ertürk, Ü. Mert, C., Öztürk, Ö.2003. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 282-284, 8-12 Eylül 2003, Antalya.

9.        İrkin R., Ertürk Ü., Korukluoğlu M. 2008.Meyvelerdeki Fenolik Bileşiklerin Sağlık Yönünden Önemi. Türkiye 10. Gıda Kongresi,1157-1158, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.

10.      İrkin R., Ertürk Ü., Korukluoğlu M. 2008. Hasat sonrası Meyvelerin Korunmasında Kullanılan Doğal Antifungal Maddeler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 349-352, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.

11.      Türkben C., Sivritepe N., Ertürk Ü. ve Mert C. 2009.Bazı üzüm çeşitlerinin yüzey mumunun (epikutikular wax) kimyasal yapısı ve yüzey morfolojisinin belirlenmesi. (Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009 Salihli-Manisa). Bildiri özetleri kitabı, s. 33.

12.      Ertürk Ü., Mert C. , Şengül E.2012. Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Yaprak Kalınlığı ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 4-8 Ekim 2011 Urfa.

13.      Ertürk Ü., Mert C., Şengül E.2012 Cevizlerde Farklı Çöğür Anacı Kaynaklarının Gelişim Performansları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 4-8 Ekim 2011 Urfa.

14.      Ertürk Ü., Sivritepe N., Yerlikaya C. 2012. Böğürtlenlerde Kurağa Dayanımın İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, Antalya.

15.      Sivritepe N., Ertürk Ü., Yerlikaya C. 2012.Böğürtlende Besin Noksanlığı ve Tuz Stresi Etkileşiminin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, Antalya.

16.      Sivritepe N., Mert C., Ertürk Ü., Türkben C. 2013.Üzümlerde SO2 fümigasyonu ve muhafaza süresine bağlı olarak epikutikular vaks tabakasında(yüzey mumunda) meydana gelen değişimler. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. SS-053

17.      Çavdar G., Ertürk Ü. 2016. Bazı  Ceviz (Juglans regia L) Çeşitlerinde Dinlenmenin Karşılanması için Gerekli Soğuklama ve Sıcaklık  Toplamı İhtiyaçlarının Belirlenmesi. III. Ulusal Ceviz Sempozyumu Bildiri Özetleri. S. 24

18.      Ertürk Ü., Mert C., Akça Y.2016. Bazı yerli ve Yabancı ceviz çeşitlerinin  Bursa ekolojik koşullarındaki Performansları.  III. Ulusal Ceviz Sempozyumu Bildiri Özetleri. S. 30.

19.      Ertürk Ü. Mert C, Utku Ö.2016. Bursa koşullarında Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Ceviz Sempozyumu Bildiri Özetleri. S.

 

Diğer yayınlar

1.        Soylu, A, Serdar, Ü. and Ertürk, Ü. 2002. Chestnut Growing in Turkey and Researches on Its Problems . Nucis Newsletter 11 :34-38.

2.        Ertürk Ü. 2012.Yeni elma çeşitleri. Tarım Türk 63-65.

3.        Ertürk Ü. 2013. Ceviz yetiştiriciliği. Tarım Gündem 40-44.

4.        Ertürk Ü. 2013. Meyve ağaçlarında budama. Harman Time 48-52.

5.        Ertürk Ü. 2013. Meyve ağaçlarında aşılama. Harman Time 38-45.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.150]