Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Cihat Türkben

Telefon         : 0 (224) 294 14 78

Faks              : 0 (224) 442 90 98

E-posta         : cturkben@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil  : İngilizce

Uzmanlık Alanları

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1980

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1980

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1989

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1982

Öğr. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1989

Yrd.Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1990

Öğr. Gör. Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2002

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2004

Prof.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2011

 

Yüksek Lisans Tez Konusu:  5 yıllık fakülte mezunu.

 

Doktora Tez Konusu: Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Önemli Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Soğukta Muhafazaya Uygunlukları Üzerinde Araştırmalar

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.        Proje Yürütücüsü: Geleneksel olarak üretilen pekmezin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile reolojik davranışlarının belirlenmesi Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: UAP(Z)-2011/62, 2011– Devam ediyor.

2.        Proje Yürütücüsü: Bazı Ön Uygulamaların ve Modifiye Atmosfer Paket leme (MAP)’nin Taze ve Tüketime Hazır (Fresh-Cut) Alphonse Lavallée Üzüm Ç eşidinin Kalitesi Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: UAP (Z)-2010/11, 2010-Devam ediyor.

3.        Proje Yürütücüsü: Bursa’da Yetiştirilen Bazı Ahududu (Rubus idaeaus L.) ve Böğürtlen (Rubus fruticosus L.) Çeşitlerinin Fenolik Bileşikleri ve Antioksidant Aktivitelerinin Donmuş Muhafaza Süresine Bağlı Olarak Değişimlerinin İncelenmesi Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: Z–2008/20, 2008 – 2009.

4.        Yardımcı Araştırıcı: Bursa Yöresine Ait Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvelerinde Yerel Uygulamaların Bazı Bileşenler Üzerine Etkileri Uluda ğ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: Z(U)-2009/25, 2008 – 2009.

5.        Proje Yürütücüsü: Bazı Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Sırasında Yüze y Mumunun (Epikutikular Wax) Kimyasal Yapısı ve Yüzey Morfolojisindeki Değişimler. TÜBİTAK Projesi, TOVAG- 105O076, 2005–2008.

6.        Proje Yürütücüsü: Kontrollü Koşullarda Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretimine Yönelik Farklı Uygulama ve Kombinasyonların Aşıda Başarı ve Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: 98/30, 1998 –2003.

7.        Yardımcı Araştırıcı: Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Jel Elektroforez Yöntemi İle Belirlenmeleri Üzerine Araştırmalar Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu No: 92– 11– 01–04, 1992–1997.

8.        Yardımcı Araştırıcı: Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Önemli Bazı Sofralık Çeşitlerinin Soğukta Muhafazaya Uygunlukları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK Projesi, No: TOAG 625, 1983–1989.

 

İDARİ GÖREVLER

1.        U.Ü. Ziraat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 1994–1997

2.        U.Ü. Ziraat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 1997–2000

3.        U.Ü. Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 1994–1997

4.        U.Ü. Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 1997–2000

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1.        Bahçe Bitkileri Derneği

2.        TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

1.        Bağcılık

2.        Bahçe Ürünlerinin Muhafazası

3.        Üzümsü Meyveler

4.        Ampelografi

5.        Bahçe Bitkilerine Giriş

6.        Bahçe Bitkileri

 

Lisansüstü Dersleri

1.        Meyve ve Sebze Muhafaza. Lab. Tekniği

2.        Sofralık Üzümlerin Özel Muhafaza Teknikleri ve Gelişmeler

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Işık, E., Şahin, S., Demir, C. and Türkben, C. Determination of total phenolic content of raspberry and blackberry cultivars by immobilized horseradish peroxidase bioreactor. Journal of Food Composition and Analysis 24: 944–949, (2011).

2.        Türkben, C. , Uylaşer, V., İncedayı, B. and Çelikkol, I. Effects of Different M aturity Periods and Processes on Nutritional Components of Rose Hip (Rosa canina L.) International Journal of Food, Agriculture & Environment – JFAE Vol.8 (1) : 2 6-3 0, (2010).

3.        Türkben, C. , Sarıburun, E., Demir, C., and Uylaşer, V. Effect of Freezing and Frozen Storage on Phenolic Compounds of Raspberry and Blackberry Cultivars. Food Anal. Methods. 3: 144–153, (2010).

4.        Türkben, C ., Uylaser, V. and Incedayi, B. Influence of Traditional Processing on Some Compounds of Rose Hip (Rosa canina L. ) Fruits Collected From Habitat in Bursa, Turkey. Asian Journal of Chemistry, Vol. 22, No. 3, 2309–2318, (2010).

5.        Sarıburun, E., Şahin, S., Demir, C., Türkben, C . and Uylaşer, V. Phenolic Content and Antioxidant Activity of Raspberry and Blackberry Cultivars. Journal of Food Science. 75(4):328–335 (2010.)

6.        Sivritepe, N., Sivritepe, H.Ö. and Türkben, C ., Determination of Moisture Content in Grape Seeds. Seed Sci. & Technol., 36, 198-200 (2008).

7.        Koşar, M., Küpeli, E., Malyer, H., Uyla şer, V., Türkben, C , and Başer K. H. C., Effect of Brining on Biological Activity of Leaves of Vitis vinifera L. (Cv. Sultani Çekirdeksiz) from Turkey. J. Agric. Food Chem. 55, 4596–4603. (2007).

8.        Türkben, C. , Barut, E., Çopur, Ö.U., Durgut, E. and Himelrick D.G., “ Evaluation of Rose Hips (Rosa spp.) Selection” International Journal of Fruit Science 5(2): 113 121, (2005).

9.        Türkben, C. , Söylemezo ğlu, G., Ergül, A. and A ğaoğlu, Y.S., Isoenzymatic Polymorphism Differentiation of Turkish Grapevine Cultivars by Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Bio Technology and Biotechnologycal Equipment 16/2002/1: 148 151 (2002).

10.      Türkben, C.  and Çetin, B. “Handling and Marketing Problems of S eedless Raisin Grapes in Turkey” Small Fruit Review 1(4): 73–79 (2001).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.        Erdemgil, F.Z., Şanlı, N., Alsancak, G. and Türkben, C. Chemical and Ecological Studies on Vaccinium myrtillus Growing in Bursa-Turkey. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (June 13-16, 2006) Ankara-Turkey. Proceedings and Abstracts P-86:202, (2006).

2.        Koşar, M., Tunalıer, Z., Malyer, H., Küpeli, E., Uyla şer, V., Türkben, C. and Başer,K.H.C., Antioxidant, Antiinflammatory and Antinociceptive Activities of Vitis Vinifera L. cv. Sultani Çekirdeksiz Leaves and Its Ethnic Pr oducts, 6th International Symposium on The Chemistry of Natural Compounds (28-29 June 2005), Ankara.(2005).

3.        Çetin, B. and Türkben, C. Viticulture Economics in Turkey: An Assessment of Current Situation and its Implications. International Multidisciplinary Conference, Integrated View of Fruit and Vegetable Quality (May 1-3, 2000), Griffin, Georgia, USA, 1-9 (2000).Page 5 of 8,

4.        A., Türk, R., Türkben, C. and Çopur, Ö.U. The Effects of Vapour Phase Hydrogen Peroxide Applications on Postharvest Decay of Grape cv. Muskule. International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops. (August 30-September 3, 1993) Kecskemet, Hungary Acta Horticulturae 2(368):777–785, (1994).

5.        Eriş, A., Türkben, C. , Özer, M.H. and Henze, J. A research on controlled atmosphere (CA) storage of peach cv. Hale Haven. International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops (August 30-September 3, 1993), Kecskemet, Hungary, Acta Horticulturae 2 (368): 767–776, (1994).

6.        Eriş, A., Türkben, C. , Özer, M.H. and Henze, J. A Research on CA-Storage of Grape Cultivars Alphonse Lavallée and Razakı. CA’93. Proceedings from the Sixth International Controlled Atmosphere Research Conference (June 15-17, 1993) Cornell University, Ithaca, New York. NRAES–71, 2: 705–710, (1993).

7.        Eriş, A. and Türkben, C. Changes of Some Quality Factors During Cold Storage of Different Table Grape Grown in Turkey. International Symposium on Postharvest Handling of Fruits and Vegetables, (August 29-September 2,1988) Leuven, Belgium. Acta Horticulturae 258: 413–419. (1989).

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

1.        Türkben, C. Sofralık Üzümlerin Muhafazası. ISBN 978–975–8377–74 –9, 48 s. (2010).

2.        Türkben, C. “Kuşburnu” Uludağ Üniversitesi Basımevi, ISBN 975–6958–70–7, 54 s. (2003).

3.        Türkben, C.  Asma Yetiştiriciliği (Bağcılık), Meyvecilik 1. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 859, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 455, Ünite 16: 326–35 4, (1995).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. 2012.Türkiye’de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergı̇si 14 (23): 47–50.

2.        Türkben, C., Meyve Bahçelerinde Doğru Fidan Dikimi. Tarım Türk, 19(4) :12-14, (2009).

3.        Türkben, C. , Propagation of Strawberry Plants in Pots: Effect of Runner Order and Rooting Media J. BIOL. ENVIRON. SCI., 2(4), 1-4, (2008).

4.        Türkben, C. , Barut, E. and İncedayı, B., Investigations on Population of Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) in Uludag (Mount Olympus) in Bursa, Turkey. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1), 41–44  , (2008).

5.        Türkben, C. Bitkilerde Yüzey Mumu (Epikutikular Mum) ve Meyvelerdeki Önemi U. Ü. Zir. Fak. Derg. (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University), 21(2): 21–26,(2007).

6.        Türkben, C. Bursa İklim Koşullarına Uygun Yeni Çilek Çe şitleri Hakkında Görü ş ve Değerlendirmeler, Ziraat Mühendisli ği, Sayı: 344, 22–25 (2005).

7.        Sivritepe, N. ve Türkben, C. Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri, Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 15: 47-58 (2001).

8.        Türkben, C. Sofralık Üzümlerin Hasat Sonrası Bozulma ve Çürümelerini Azaltmada Yeni Yaklaşımlar. Alışveriş MARKET Derg. 2(9): 31–32, (2000).

9.        Türkben, C. ve Eriş A. Marmara Bölgesi’nde Yeti ştirilen Önemli Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Soğukta Muhafazaya Uygunlukları Üzerinde Araştırmalar. Doğa-Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 14: 181–191, (1990).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Türkben, C. , Uylaşer, V., İncedayı, B ve Çelikkol, I. Farklı olgunluk ve işlemenin Kuşburnu (Rosa canina L.)’nun Bazı Önemli Bileşenleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (10–12 Haziran 2009) Kahramanmaraş. Sempozyum Programı ve Bildiri Özetleri. (2009 ).

2.        Türkben, C. , Sivritepe, N., Ertürk, Ü. ve Mert, C. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Yüzey Mumunun (Epikutikular Wax) Kimyasal Yapısı ve yüzey Morfolojisinin Belirlenmesi. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (05-09 Ekim 2009) Manisa. Bildiri Özetleri: 33. (2009).

3.        Türkben, C., Barut, E., Malyer, H., Karaman, B. ve Durgut, E., Uludağ (Bursa)’daki Yaban Mersini (Vaccinium myrtillus L) Popülasyonları Üzerinde İncelemeler. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (14–16 Eylül 2006/Tokat) , Nobel Yayın no: 1144 Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi:35, 136–140. (2005).

4.        Kovancı, B., Türkben, C . ve Kumral, N. A. İznik (Bursa) İlçesindeki Bağlarda Zararlı Salkım Güvesi, Lobesia Botrana (Den.-Schiff.) (Lepidoptera: Tortrıcıdae)’nin Ergin Popülasyon Dalgalanması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 6. Ba ğcılık Sempozyumu (19–23 Eylül 2005) Tekirdağ. Bildiriler Cilt 1: 289–296 (2005).

5.        Türkben, C. Çetin, B. Müşküle Üzüm Çeşidinin Ülkemiz ve İznik İçin Önemi Üzerine Bir İnceleme Prof Dr. Nail Oraman’ın 100. Doğum Yılı Anısına Türkiye 5.Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (5–9 Ekim 2002), Cappadocia (Nevşehir). Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara Üniversitesi Basımevi–2003, 228–232, (2003).

6.        Türkben, C. ve Sivritepe, N. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Bazı Dışsal Uygulamaların Aşı Yerinde Kallus Oluşumu ve Köklenme Üzerine Etkileri. http://www.agr.ege.edu.tr/fitekno (2000).

7.        Türkben, C. , Çopur, Ö.U., Tamer, C.E. ve  Şenel, Y. Bursa Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu (Rosa spp.) Meyvelerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14–17 Eylül 1999) Ankara, 809–814. (1999).

8.        Ağaoğlu, Y.S.; Söylemezoğlu, G.; Marasalı, B.; Çalışkan, M.; Ergül, A. ve Türkben, C. Bazı Yerli ve Yabancı Kökenli Üzüm Çeşitlerinin Poliakrilamid Jel Elektroforez Tekniği ile Tane Kökenli İzoenzimlerden Yararlanılarak Ayrımları, 4. Bağcılık Sempozyumu (20-23 Ekim 1998), Yalova, Bildiriler, 145-151 (1998).

9.        Türkben, C. Sofralık Üzümlerin Fümigasyonunda Kükürtdioksit Dışında Kullanılan Bazı Kimyasal Maddeler ve Kullanım Olanakları, 4.Bağcılık Sempozyumu (20–23 Ekim 1998), Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, Bildiriler, 333–338 (1998).

10.      Eriş, A., Türk, R., Türkben, C. ve Özer, M.H. Önemli  Bazı  Meyve  Türlerinde Derimden Tüketici Sofrasına Kadar Olan Aşamadaki Kayıplar Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (13–16 Ekim 1992) Bornova-İzmir, Cilt 1 (Meyve): 343–348 (1992).

11.      Eriş, A., Türk R. ve Türkben, C. Sofralık Üzümlerin Soğuk Hava Depolarında Muhafazaları. Gıda İşleme ve Saklanmasında Soğuk Tekniği Uygulamaları Semineri (20-21 Nisan 1987), İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayın No; 1988-33: 97-109 (1988).

12.      Eriş, A. ve Türkben, C.      Sofralık Üzümlerin Olgunluk Zamanı ve Muhafazası. Tokat Bağcılığı Sempozyumu     (25–28 Eylül, 1984) Tokat, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi, 181-200 (1984).       

 

Diğer yayınlar

1.        Türkben, C ., Türk, R. ve Akbudak, B. Farklı Zamanlarda Dikilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Bursa Yöresine Adaptasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üni. Zir. Fak. Derg., 14:1-12, (1998).                         

2.        Türkben, C. ve Destici, A. Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinin Modifiye Atmosfer (MA)’de Muhafazası Üzerine Asetaldehit Uygulamalarının Etkileri. Uludağ Üniv. Zir.Fak. Derg., 14:13-22, (1998).

3.        Türkben, C ., Şeniz, V. ve Özer, E. Bursa’da Çilek Yetiştiriciliği Üzerine Bir İnceleme. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 11:1-9, (1997).

4.        Türkben, C. Asma Yetiştiriciliği (Bağcılık), Meyvecilik 1, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 859, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 455, Ünite 16: 326–35 4, (1995)

5.        Rehber, E., İnan, İ.H. ve Türkben, C. Marmara Bölgesi Bağcılığının Ekonomik Önemi ve Yaş Üzüm Maliyetleri. Uluda ğ Üniv. Zir. Fak. Derg. 7:31–39, (1990).

6.        Eriş, A., Soylu, A. ve Türkben, C. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Bazı Uygulamaların Aşı Yerinde Kallus Oluşumu ve Köklenme Üzerine Etkileri. Bahçe 18 (1–2):29–34, (1989).

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer/BURSA - Tel: 0 224 294 14 70 - Faks: 0 224 442 90 98 - E-posta: bahcebitkileri@uludag.edu.tr